Πληροφορική της υγείας

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Abir, S.M.A.A.; Islam, S.N.; Anwar, A.; Mahmood, A.N.; Oo, A.M.T.
IoT 2020, 1(2), 506-528; https://doi.org/10.3390/iot1020028
Published: 6 December 2020
Αυτό το άρθρο επιχειρείται μια ολοκληρωμένη ανάλυση των τεχνολογιών AI, ML και IoT και τις πιθανές εφαρμογές τους ενάντια στην πανδημία COVID-19. Περιλαμβάνεται επίσης μια κριτική συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους και τους περιορισμούς των τεχνολογιών αυτών.
S. H. Alsamhi, B. Lee and Y. Qiao
IEEE Access, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3032450
Date of Publication: 26 October 2020
Εξετάζονται τα πιθανά οφέλη, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της τεχνολογίας blockchain στη συνεργασία πολλαπλών ρομπότ για την καταπολέμηση του COVID-19 και μελλοντικών πανδημιών. 
Alberto Tena, Francesc Clarià, Francesc Solsona
Biomedical Signal Processing and Control, Volume 71, Part A,  2022, 103175, https://doi.org/10.1016/j.bspc.2021.103175.
January 2022
Πρόταση για μια ελεύθερα διαθέσιμη, γρήγορη και αποτελεσματική μέθοδο αυτόματης ανίχνευση της COVID-19 που βασίζεται στην αυτοματοποιημένη εξαγωγή χαρακτηριστικών χρόνου και συχνότητας βήχα για την αξιοποίηση από ένα αλγόριθμο μηχανικής μάθησης.
Radin JM, Quer G, Ramos E, et al.
JAMA Netw Open. 2021;4(7):e2115959. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.15959
July 7, 2021
Η πρώτη μελέτη που εξετάζει δεδομένα από φορέσιμο αισθητήρα για μεγάλη διάρκεια. Διαπιστώθηκε παρατεταμένη επίδραση στη φυσιολογία από τη λοίμωξη COVID-19, διάρκειας περίπου 2 έως 3 μηνών
Artificial intelligence in COVID-19 drug repurposing
Yadi Zhou, Prof Fei Wang, Prof Jian Tang, et al.
The Lancet, DOI:https://doi.org/10.1016/S2589-7500(20)30192-8
Published:September 18, 2020
Η επαναστόχευση φαρμάκων είναι μια τεχνική με την οποία τα υπάρχοντα φάρμακα χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία νέων ασθενειών, όπως η  COVID-19, με πολλά ωφέλη όπως μειωμένους χρόνους ανάπτυξης και μειωμένο συνολικό κόστος. Σε αυτήν την εργασία, παρουσιάζονται οδηγίες για τον τρόπο χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, των μεγάλων δεδομένων και της πληροφορικής της ιατρικής, για την επιτάχυνση της επαναστόχευσης φαρμάκων στον καιρό της πανδημίας COVID-19.
E. Waltz
IEEE Spectrum, vol. 57, no. 10, pp. 24-67, Oct. 2020, doi: 10.1109/MSPEC.2020.9205545.
29 Sep 2020
Υπάρχουν λίγα πολύτιμα μόρια που θα μπορούσαν να τερματίσουν την πανδημία COVID τα οποία κρύβονται μεταξύ εκατομμυρίων που δεν μπορούν. Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να τα εντοπίσει εγκαίρως;
Gauri Deshpande, Anton Batliner, Björn W. Schuller
Pattern Recognition, Volume 122, 2022, 108289, https://doi.org/10.1016/j.patcog.2021.108289.
Διερευνάται μια αυτοματοποιημένη προσέγγιση για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση της ύπαρξης της C19 ή των συμπτωμάτων της, μέσω της χρήσης των ανθρώπινων ηχητικών σημάτων και την αναγνώριση προτύπων, τεχνική που βασίζεται στην ΤΝ.
Braswell, Matthew et al.
OTA International: December 2021 - Volume 4 - Issue 4 - p e155 doi: 10.1097/OI9.0000000000000155
Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να εξετάσει τις πιθανές ανισότητες στην πρόσβαση και τη χρήση υπηρεσιών τηλεϊατρικής κατά τη γρήγορη μετάβαση σε εικονική κλινική κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19
A call to strengthen data in response to COVID-19 and beyond
Natasha Azzopardi-Muscat,  Hans Henri P Kluge,  Samira Asma, David Novillo-Ortiz
Journal of the American Medical Informatics Association, ocaa308, https://doi.org/10.1093/jamia/ocaa308
Published: 22 December 2020
Για να διασφαλιστεί ότι οι κρίσιμες αποφάσεις που σχετίζονται με την δημόσια υγεία και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας βασίζονται σε δεδομένα, χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο διαχείρισης των  δεδομένων, με σαφή μηχανισμό συντονισμού, καθορισμένες και τεκμηριωμένες διαδικασίες και σαφή πολιτική για την διακίνησή τους.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

AI Transforming Healthcare Management during COVID-19 Pandemic
Iris - Panagiota Efthymiou - Egleton, Symeon Sidiropoulos, Dimitrios Kritas, Athanassios Vozikis, Paraskevi Rapti and Kyriakos Souliotis
HAPSc Policy Briefs Series, 1(1): 130-138 (2020)
Posted: 05 Nov 2020
Αυτή η εργασία συζητά το ρόλο και την αξία της τεχνητής νοημοσύνης στην πρόοδο της υγειονομικής περίθαλψης και στον μετασχηματισμό διαφόρων συναφών τομέων. 

Pages