Πληροφορική της υγείας

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Epidemiological data from the COVID-19 outbreak, real-time case information
Xu, B., Gutierrez, B., Mekaru, S. et al.
Scientific Data, volume 7, Article number: 106 (2020), DOI: 10.1038/s41597-020-0448-0
Published: 24 March 2020
Τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι απαραίτητα κατά τη διάρκεια αναδυόμενων επιδημιών, για την καλύτερη παρακολούθηση και πρόβλεψη της εξάπλωσης των λοιμώξεων, αλλά και για να αξιοποιηθούν στη λήψη αποφάσεων για τη δημόσια υγεία. Προκειμένου η επιστημονική ομάδα να παρέχει ανοιχτά διαθέσιμα, ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα κατά τη διάρκεια της επιδημίας COVID-19, συνέλεξε και εξακολουθεί να επεξεργάζεται μια βάση επιδημιολογικών δεδομένων επιμέρους επιπέδων σε πραγματικό χρόνο. Όλα τα δεδομένα είναι γεωγραφικά κωδικοποιημένα και, όπου είναι διαθέσιμα, περιλαμβάνουν στοιχεία όπως συμπτώματα, ημερομηνίες και ιστορικό μετακινήσεων.
JACEP Open, https://doi.org/10.1002/emp2.12577
First published: 14 October 2021
Πρωταρχικός στόχος της έρευνας είναι κατανόηση των εμπειριών (ευκολίες, εμπόδια, διδάγματα, επιτυχημένες στρατηγικές κτ.) των ιατρών έκτακτης ανάγκης κατά τη χρήση της τηλεϊατρικής σε ηλικιωμένους.
Cao L, Goreshnik I, Coventry B, et al.
Science. 2020 Sep 9:eabd9909. doi: 10.1126/science.abd9909.
Οι ερευνητές σχεδίασαν, στο εργαστήριο, «μινιπρωτεΐνες» που συνδέονται στενά με την πρωτεΐνη ακίδα του ιού SARS-CoV-2 και τον εμποδίζουν να μολύνει τα ανθρώπινα κύτταρα .
CovidExpress: an interactive portal for intuitive investigation on SARS-CoV-2 related transcriptomes
Mohamed Nadhir Djekidel, Wojciech Rosikiewicz, Jamy C. Peng, Thirumala-Devi Kanneganti, Yawei Hui, Hongjian Jin, Dale Hedges, Patrick Schreiner, Yiping Fan, Gang Wu, Beisi Xu
bioRxiv 2021.05.14.444026; doi: https://doi.org/10.1101/2021.05.14.444026
Posted May 16, 2021.
Αναπτύχθηκε βάση δεδομένων ανοιχτής πρόσβασης και οπτικοποίησης, με το όνομα CovidExpress (https: // stjudecab. github.io/covidexpress) με δεδομένα γονιδιακής έκφρασης, για εύκολη πρόσβαση από τους ερευνητές ακόμα και χωρίς υπολογιστικές δεξιότητες για την εκτέλεση αναλύσεων .
COVID-19 What Have We Learned? The Rise of Social Machines and Connected Devices in Pandemic Management Following the Concepts of Predictive, Preventive and Personalised Medicine
Petar Radanliev, David C. De Roure, Rob Walton, et al.
University of Oxford and Cisco Research Centre, Working Paper Series
Posted: 15 Sep 2020
Παρουσιάζονται εν συντομία μια σειρά προγνωστικών, προληπτικών και εξατομικευμένων ψηφιακών μεθόδων που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν γρήγορα για να βοηθήσουν στην υγειονομική κρίση COVID-19 και σε μελλοντικές πανδημίες.
Davis, E.L., Lucas, T.C.D., Borlase, A. et al.
Nat Commun 12, 5412 (2021). https://doi.org/10.1038/s41467-021-25531-5
Published: 13 September 2021
Συμπεραίνεται οτι ο καλά εφαρμοσμένος εντοπισμός των επαφών θα μπορούσε να φέρει μικρά αλλά δυνητικά σημαντικά οφέλη στον έλεγχο και την πρόληψη των επιδημιών, παρέχοντας έως και 15% μείωση στο R.
Zoe Grange, Audrey Buelo, Christopher Sullivan, Emily Moore, et al.
The Lancet, Volume 398, Issue 10313, 2021, Pages 1799-1800, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02316-3.
13 November 2021
Χρησιμοποιείται το EAVE II, ένα εθνικό σύστημα παρακολούθησης σε ατομικό επίπεδο, για την εκτίμηση της συχνότητας, των κλινικών και των δημογραφικών χαρακτηριστικών των θανάτων που σχετίζονται με την COVID-19, σε πλήρως εμβολιασμένα άτομα στη Σκωτία.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Hamsa Bastani, Kimon Drakopoulos, Vishal Gupta, Jon Vlachogiannis, Christos Hadjicristodoulou, Pagona Lagiou, Gkikas Magiorkinis, Dimitrios Paraskevis & Sotirios Tsiodras
Nature (2021). https://doi.org/10.1038/s41586-021-04014-z
Published: 22 September 2021

Distance learning for vascular surgeons in the era of a pandemic
Nikolaos Patelis, Sean J. Matheiken
Journal of Vascular Surgery, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jvs.2020.04.464
Available online 22 April 2020

Clustering analysis of countries using the COVID-19 cases dataset
Vasilios Zarikas, Stavros G. Poulopoulos, Zoe Gareiou, Efthimios Zervas
Data in Brief, Volume 31, August 2020, Article 105787, DOI: https://doi.org/10.1016/j.dib.2020.105787
May 29, 2020

Pages