Πληροφορική της υγείας

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Petrillo M, Querci M, Tkachenko O et al.
F1000Research 2020, 9:1296 (https://doi.org/10.12688/f1000research.27308.1)
Η βάση δεδομένων JRC COVID-19 In Vitro Diagnostic Devices and Test Methods, έχει στόχο τη συλλογή σε ένα κεντρικό σημείο, των πληροφοριών σχετικά με τις διαγνωστικές ιατρικές συσκευές (IVD) με σήμανση CE, με συσκευές που έχουν αναπτυχθεί στο εργαστήριο καθώς για μεθόδους ελέγχου για την COVID-19, και την διάθεσή τους στο κοινό. Η βάση δεδομένων είναι ελεύθερα προσβάσιμη στη διεύθυνση https: // covid- 19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu
Lainjo B.
J Multidiscip Healthc. 2021;14:2361-2372, https://doi.org/10.2147/JMDH.S321751
Published 27 August 2021
Στόχος της μελέτης είναι να διεξαχθεί μια ανασκόπηση της πανδημίας Covid-19 εστιάζοντας στο θέμα της νοσηρότητας και θνησιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης και της ποιότητας ζωής
The Digital Future Is Now
Cowie, Martin R; O'Connor, Christopher M
JACC: Heart Failure, Volume 10, Issue 1, January 2022, Pages 67-69, https://doi.org/10.1016/j.jchf.2021.11.003
Available online 27 December 2021
Πολλά έχουν γραφτεί για την «techcelleration» που σχετίζεται με την πανδημία COVID-19: 10 χρόνια ψηφιακού μετασχηματισμού έλαβαν χώρα μέσα σε λίγους μόνο μήνες, καθώς οι κοινωνίες παρέμειναν σε lockdown για να περιορίσουν τον αντίκτυπο ενός νέου ιού στην υγεία του πληθυσμού. Οι αλληλεπιδράσεις πρόσωπο με πρόσωπο έγιναν πολυτέλεια και ακόμη και όταν ήταν δυνατόν, πολλοί ασθενείς επέλεξαν να μην εκτεθούν σε κανέναν κίνδυνο μετάδοσης της COVID-19 κατά τη μετάβασή τους προς και από μια μονάδα υγειονομικής περίθαλψης ή κατά την παραμονή τους εκεί. Καθώς η πανδημία παίρνει τον δρόμο της και οδεύουμε προς έναν ενδημικό ιό στους πληθυσμούς μας, τι ρόλο θα παίξει η ψηφιακή υγεία στον τομέα της καρδιακής ανεπάρκειας, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών και των ομάδων υγειονομικής περίθαλψής τους;
Shouvik K. Haldar, Guy Lloyd, et al.
Journal of European CME, 11:1, DOI: 10.1080/21614083.2022.2035949
Περιγράφεται λεπτομερώς η εξέλιξη των καινοτόμων νέων τρόπων μάθησης στους οποίους προσαρμόστηκε η εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας και παρέχεται ένα σχέδιο για το μέλλον της ιατρικής εκπαίδευσης.
Telemedicine: Benefits for Cardiovascular Patients in the COVID-19 Era
Ghilencea, Liviu-Nicolae; Chiru, Maria-Roxana; Stolcova, Miroslava; Spiridon, Gabriel; Manea, Laura-Maria; Stanescu, Ana-Maria Alexandra; Bokhari, Awais; Kilic, Ismail Dogu; Secco, Gioel Gabriel; Foin, Nicolas; Di Mario, Carlo
Front Cardiovasc Med ; 9: 868635, 2022, https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.868635
Published: 20 July 2022
Η πρόσφατη πανδημία του ιού SARS-CoV-2 εγείρει ερωτήματα παγκοσμίως σχετικά με την τηλεϊατρική για ασθενείς που βρίσκονται στο σπίτι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με καρδιαγγειακές παθήσεις. Η ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση, παρακολούθηση και θεραπευτική διαχείριση προάγει πρακτικά ζητήματα που δεν είχαν εντοπιστεί προς εξέταση πριν από την πανδημία.

Telehealth Transformation: COVID-19 and the rise of Virtual Care
Jedrek Wosik,  Marat Fudim,  Blake Cameron,  et al.
Journal of the American Medical Informatics Association, ocaa067
Published: 20 April 2020
Η νέα πανδημία της νόσου coronavirus-19 (COVID-19) άλλαξε την κοινωνία, και υγειονομική περίθαλψη και την οικονομία. Η η πανδημία έφερε πρωτοφανείς προκλήσεις στο αμερικανικό σύστημα παροχής υγειονομικής περίθαλψης και επέδρασε καταλυτικά στην ταχεία υιοθέτηση της τηλε-θεραπείας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παροχή φροντίδας από απόσταση. Στην εργασία αυτή περιγράφεται ο  ρόλος που διαδραμάτισε η τηλε-θεραπείας στον μετασχηματισμό της παροχής υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ και εξετάζεται πώς οι άνθρωποι, η διαδικασία και η τεχνολογία συνεργάζονται για να υποστηρίξουν με επιτυχία αυτόν τον μετασχηματισμό. Είτε οι δομές υγειονομικής περίθαλψης είναι έτοιμες είτε όχι, η νέα πραγματικότητα είναι ότι έφτασε η εικονική φροντίδα.

Smart City Achievement through Implementation of Digital Health Services in Handling COVID-19 Indonesia
Rohmah, Amandita ‘Ainur; Rachmawati, Rini; Mei, Estuning Tyas Wulan
Smart Cities 2023, 6(1), 639-651; https://doi.org/10.3390/smartcities6010030
Published: 20 February 2023
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών υγείας είναι μία από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. Διάφορες μελέτες στο εξωτερικό έχουν δείξει θετική ανταπόκριση στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, ειδικά στον χειρισμό της πανδημίας COVID-19. Αυτή η μελέτη στοχεύει να συγκρίνει την εφαρμογή ψηφιακών υπηρεσιών υγείας μεταξύ περιοχών στην Ινδονησία και να αναλύσει στρατηγικές στον τομέα της υγείας που είναι κατάλληλες στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού για την αντιμετώπιση της COVID-19 στην Ινδονησία.
Review on the Evaluation and Development of Artificial Intelligence for COVID-19 Containment
Hasan, Md Mahadi, Islam, Muhammad Usama, Sadeq, Muhammad Jafar, Fung, Wai-Keung, Uddin, Jasim
Sensors 2023, 23(1), 527; https://doi.org/10.3390/s23010527
Published: 3 January 2023
Αυτή η μελέτη παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση της τεχνητής νοημοσύνης με ιδιαίτερη εστίαση στις μελέτες μηχανικής μάθησης, βαθιάς μάθησης, επεξεργασίας εικόνας, ανίχνευσης αντικειμένων, τμηματοποίησης εικόνων και εκμάθησης λίγων λήψεων, που χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορες εργασίες σχετικά με την COVID-19.
Bookman, R., Cimino, J., Harle, C., et al.
Journal of Clinical and Translational Science, 1-40. doi:10.1017/cts.2021.26
Published online by Cambridge University Press:  16 March 2021
Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας για ττην κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών των προγραμμάτων πληροφορικής, των προκλήσεων που σχετίζονται με την πληροφορική και κάποιων καινοτομιών και λύσεων που αναπτύχθηκαν ως απάντηση στην πανδημία.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Sakagianni, A., Feretzakis, G., Kalles, D., Koufopoulou, C., & Kaldis, V. 
Studies in Health Technology and Informatics, 272, 13–16. DOI: https://doi.org/10.3233/SHTI200481

Pages