COVID-19: Επιστημονική πληροφόρηση

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) δημιούργησε αυτή την ιστοσελίδα με σκοπό να προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση στην ερευνητική κοινότητα και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Ο νέος κορονοϊός μπήκε βίαια στη ζωή μας και έχει αλλάξει την καθημερινότητα όλων μας. Και σε αυτές τις συνθήκες, η αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε την κοινότητα της γνώσης, να συμβάλουμε ώστε να αναδειχθούν έγκυρες επιστημονικές απόψεις και δεδομένα που προσφέρουν στον δημόσιο διάλογο και θωρακίζουν την κοινωνία απέναντι στον ανορθολογισμό και τον φόβο.

φωτογραφία: Mick De Paola

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Οι επιστήμονες πληροφόρησης του ΕΚΤ επιλέγουν άρθρα από έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης και από περιοδικά των οποίων οι εκδότες αποφάσισαν να ανοίξουν το περιεχόμενο χωρίς περιορισμούς.

"Creative Non-compliance”: Complying with the "Spirit of the Law” Not the "Letter of the Law” under the Covid-19 Lockdown Restrictions
Meers, J.; Halliday, S.; Tomlinson, J.
Deviant Behavior ; 44(1):93-111, 2023, https://doi.org/10.1080/01639625.2021.2014286
Published online: 13 Dec 2021
Αυτή η μελέτη προσδιορίζει μια μορφή μη συμμόρφωσης με τους περιορισμούς της COVID-19 στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη "δημιουργική μη συμμόρφωση". Εδώ, τα άτομα δικαιολογούν την παραβίαση των περιορισμών ως συμμόρφωση τουλάχιστον με το "πνεύμα του νόμου" αν όχι με το "γράμμα του νόμου".
Food insecurity and its socioeconomic and health determinants in pregnant women and mothers of children under 2 years of age, during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis
Azevedo, Francilene Maria; de Morais, Núbia de Souza; Silva, Debora Leticia Frizzi; Candido, Aline Carare; Morais, Dayane de Castro; Priore, Silvia Eloiza; Franceschini, Sylvia do Carmo Castro
Front Public Health ; 11: 1087955, 2023, doi.org/10.3389/fpubh.2023.1087955
Published: 24 January 2023
Η πανδημία COVID-19 έχει μειώσει την πρόσβαση σε επαρκή τρόφιμα από άποψη ποιότητας και ποσότητας, ειδικά για τις πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να αξιολογήσει τον επιπολασμό της επισιτιστικής ανασφάλειας και τους κύριους κοινωνικοοικονομικούς και υγειονομικούς παράγοντες που την καθορίζουν, σε έγκυες γυναίκες και μητέρες παιδιών κάτω των 2 ετών, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.
Psychological Factors Explaining the COVID-19 Pandemic Impact on Mental Health: The Role of Meaning, Beliefs, and Perceptions of Vulnerability and Mortality
Negri, Attà; Conte, Federica; Caldiroli, Cristina L.; Neimeyer, Robert A.; Castiglioni, Marco
Behavioral Sciences, 2023, 13(2), 162; https://doi.org/10.3390/bs13020162
Published: 13 February 2023
Αυτή η μελέτη εξέτασε μια διευρυμένη έκδοση του επεξηγηματικού μοντέλου του αρνητικού αντίκτυπου της πανδημίας COVID-19 στην ψυχική υγεία, που πρότειναν ο Milman και οι συνεργάτες του. Οι συμμετέχοντες (N = 680) ολοκλήρωσαν μια διαδικτυακή έρευνα σχετικά με τις δημογραφικές μεταβλητές που σχετίζονται με την κακή ψυχική υγεία την εποχή της πανδημίας, τους στρεσογόνους παράγοντες της COVID-19, τα συμπτώματα ψυχικής υγείας καθώς και τις ψυχολογικές διεργασίες τις σχετιζόμενες με την πανδημία, που υποθέσαμε ως μηχανισμούς διαμεσολάβησης που εξηγούν τις αρνητικές επιπτώσεις των στρεσογόνων παραγόντων της COVID- 19 στην ψυχική υγεία.

Pages

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Behavioral and Cultural Insights, a Nationwide Study Based on Repetitive Surveys of WHO Behavioral Insights Tool in Greece Regarding COVID-19 Pandemic and Vaccine Acceptance
Prezerakos, Panagiotis, Dadouli, Katerina, Agapidaki, Eirini, Kravvari, Christina-Maria, Avakian, Ioanna, Peristeri, Athanasia-Marina, Anagnostopoulos, Lemonia, Mouchtouri, Varvara A.; Fountoulakis, Konstantinos N.; Koupidis, Sotirios, Hadjichristodoulou, Christos
International Journal of Environmental Research and Public Health, 2023, 20(1), 216; https://doi.org/10.3390/ijerph20010216
Published: 23 December 2022
Analysis of SARS-CoV-2 Cases, COVID-19 Outcomes and Vaccinations, during the Different SARS-CoV-2 Variants in Greece
Malli, Foteini, Lampropoulos, Ioannis C.; Perlepe, Garifallia, Papagiannis, Dimitrios, Gourgoulianis, Konstantinos I.
Vaccines 2023, 11(1), 126; https://doi.org/10.3390/vaccines11010126
Published: 4 January 2023
Monitoring Air Pollution in Greek Urban Areas During the Lockdowns, as a Response Measure of SARS-CoV-2 (COVID-19)
Avdoulou, M. M.; Golfinopoulos, A. G.; Kalavrouziotis, I. K.
Water, Air, & Soil Pollution; 234(1):13, 2023, https://doi.org/10.1007/s11270-022-06024-7
Published 23 December 2022

Pages

Videos - Podcasts

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα.