Βιοχημεία και Μοριακή βιολογία

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Qaradakhi, T., Gadanec, L., Matsoukas, J., Apostolopoulos, V., & Zulli, A. 
Maturitas. DOI: https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2020.07.002
Available online 2 July 2020
Circulating plasma concentrations of angiotensin-converting enzyme 2 in men and women with heart failure and effects of renin–angiotensin–aldosterone inhibitors
Iziah E Sama, … Gerasimos Filippatos, et al.
European Heart Journal, Volume 41, Issue 19, 14 May 2020, Pages 1810–1817, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa373
Published: 10 May 2020
Neagu M, Calina D, Docea AO, Constantin C, Filippini T, Vinceti M, Drakoulis N, Poulas K, Nikolouzakis TK, Spandidos DA, Tsatsakis A.
J Cell Mol Med. 2021 Mar 18. doi: 10.1111/jcmm.16462. Epub ahead of print. PMID: 33734600.
2021 Mar 18
Sophia Hatziantoniou, Helena C. Maltezou, Athanasios Tsakris, Gregory A. Poland, Cleo Anastassopoulou,
Vaccine, Volume 39, Issue 19, 2021, Pages 2605-2607, ISSN 0264-410X, https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.03.073.
6 May 2021

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Case fatality risk of the SARS-CoV-2 variant of concern B.1.1.7 in England
Daniel J Grint, et al.
medRxiv 2021.03.04.21252528; doi: https://doi.org/10.1101/2021.03.04.21252528
Posted March 10, 2021.
Η ανησυχητική παραλλαγή B.1.1. έχει τη δυνατότητα να εξαπλωθεί γρηγορότερα με υψηλότερη θνησιμότητα από την πανδημία όπως την γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.
A race to determine what drives COVID-19 severity
Marios Koutsakos & Katherine Kedzierska
Nature, doi: 10.1038/d41586-020-01915-3
29 JUNE 2020
Συνεχιζόμενες είναι οι προσπάθειες για να βρεθεί ποιοι είναι εκείνοι οι ανθρώπινοι ή οι ιογενείς παράγοντες που καθορίζουν εάν ένα άτομο με COVID-19 θα εμφανίσει σοβαρά συμπτώματα. Αναλύθηκαν κλινικά στοιχεία που συνδέονται με 326 άτομα στη Σαγκάη της Κίνας, που μολύνθηκαν με SARS-CoV-2.
Pecetta, S., Pizza, M., Sala, C. et al.
Cell Death Differ (2021). https://doi.org/10.1038/s41418-020-00711-w
Published, 26 January 2021
Τα αντισώματα κατά του SARS-CoV-2 έχουν ενοχοποιηθεί για επιδείνωση της νόσου, μέσω της διαδικασίας antibody-dependent disease enhancement (ADE), θέτοντάς τα έτσι για έναν ακόμα λόγο στο επίκεντρο πολλών ανοσολογικών μελετών COVID-19.
Sasan Ghaffari, Hanif Kazerooni, Amir Salehi-Najafabadi
International Immunopharmacology, Volume 101, Part B, 2021, 108226, https://doi.org/10.1016/j.intimp.2021.108226.
December 2021
Συγκεντρώνονται και συνοψίζονται πληροφορίες για την ανοσοπαθογένεση του SARS-CoV-2 και τα πρόσφατα προκλινικά και κλινικά δεδομένα σχετικά με το δυναμικό των κυτταρικών θεραπειών στον αγώνα κατά της COVID-19
E. Waltz
IEEE Spectrum, vol. 57, no. 10, pp. 24-67, Oct. 2020, doi: 10.1109/MSPEC.2020.9205545.
29 Sep 2020
Υπάρχουν λίγα πολύτιμα μόρια που θα μπορούσαν να τερματίσουν την πανδημία COVID τα οποία κρύβονται μεταξύ εκατομμυρίων που δεν μπορούν. Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να τα εντοπίσει εγκαίρως;

Pages