Βιοχημεία και Μοριακή βιολογία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Saathvik R. Kannan, Austin N. Spratt, et al.
Journal of Autoimmunity, Volume 124, 2021, 102715, https://doi.org/10.1016/j.jaut.2021.102715.
Με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται εδώ, είναι σαφές ότι οι παραλλαγές Delta και Delta Plus έχουν μοναδικά προφίλ μετάλλαξης και η παραλλαγή Delta Plus έχει σημαντικό αριθμό μεταλλάξεων υψηλού επιπολασμού (≥20 %) από ό, τι η παραλλαγή Delta.
Rabeea Siddique, Qian Bai, et al.
Human Vaccines & Immunotherapeutics, DOI: 10.1080/21645515.2020.1824497
Published online: 16 Oct 2020
Σε αυτήν την ανασκόπηση, επισημαίνονται τα πιο εμφανή χαρακτηριστικά και τα πλεόν πρόσφατα ευρήματα της νόσου COVID-19, της μοριακής ιολογίας, των μηχανισμών αλληλεπίδρασης μεταξύ των ειδών και των επιπτώσεων στην υγεία που σχετίζονται με αυτήν την ασθένεια.
Yiska Weisblum, Fabian Schmidt, et al.
bioRxiv, doi: https://doi.org/10.1101/2020.07.21.214759
Posted July 22, 2020
Ο βαθμός στον οποίο ο ιός SARS-CoV-2 θα προσαρμοστεί με μεταλλάξεις ώστε να αποφεύγει την εξουδετέρωσή του από τα εξουδετερωτικά αντισώματα είναι αυτή τη στιγμή άγνωστος. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η θεραπεία με «κοκτέιλ» διαφόρων εξουδετερωτικών αντισωμάτων, που το καθένα θα αναγνωρίζει ένα διαφορετικό μέρος της πρωτεΐνης των ακίδων του ιού, θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικό παρά τις εξελίξεις των αντιστάσεών του. 
James Michael Brimson, Mani Iyer Prasanth, et al.
Expert Opinion on Therapeutic Targets, 25:6, 435-449, DOI: 10.1080/14728222.2021.1952987
Published online: 15 Jul 2021
Αυτή η ανασκόπηση υποστηρίζει οτι φάρμακα με συγγένεια για τους σίγμα-υποδοχείς, προσφέρουν δυνητικά προστασία από τα πιο σοβαρά συμπτώματα του SARS-COV-2 και θα μπορούσαν να αποτρέψουν τη θνησιμότητα
Cao L, Goreshnik I, Coventry B, et al.
Science. 2020 Sep 9:eabd9909. doi: 10.1126/science.abd9909.
Οι ερευνητές σχεδίασαν, στο εργαστήριο, «μινιπρωτεΐνες» που συνδέονται στενά με την πρωτεΐνη ακίδα του ιού SARS-CoV-2 και τον εμποδίζουν να μολύνει τα ανθρώπινα κύτταρα .
Delta spike P681R mutation enhances SARS-CoV-2 fitness over Alpha variant
Yang Liu, Jianying Liu, et al.
bioRxiv 2021.08.12.456173; doi: https://doi.org/10.1101/2021.08.12.456173
Posted August 13, 2021.
Η παραλλαγή Delta SARS-CoV-2 αντικατέστησε γρήγορα την παραλλαγή Alpha σε όλο τον κόσμο. Ο μηχανισμός που οδηγεί αυτήν την υπερίσχυση διερευνάται, και εδώ αναφέρεται ότι η μετάλλαξη ακίδας Delta P681R παίζει βασικό ρόλο.
Kundu, R., Narean, J.S., Wang, L. et al.
Nat Commun 13, 80 (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-021-27674-x
Published: 10 January 2022
Η συχνότητα των βασικών διασταυρούμενων αντιδραστικών Τ-κυττάρων συσχετίζεται με την έκβαση της λοίμωξης από SARS-CoV-2 και παρατηρούνται σημαντικά υψηλότερες συχνότητες διασταυρούμενων αντιδράσεων Τ-κυττάρων μνήμης σε επαφές με αρνητική PCR.
Nature 596, 479-481 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-02291-2
24 August 2021
Οι επιστήμονες προσπαθούν να καταλάβουν γιατί ένας μικρός αριθμός ανθρώπων αναπτύσσει μια μυστηριώδη διαταραχή πήξης του αίματος μετά από εμβολιασμό για COVID.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews Volume 14, Issue 4July–August 2020, Pages 367-382, doi: 10.1016/j.dsx.2020.04.015
12 April, 2020

 

Akinosoglou, K, Delastic, A-L, Dimakopoulou, V, Marangos, M, Gogos, C.
J Med Virol. 2021; 1- 3. https://doi.org/10.1002/jmv.2731
First published: 30 August 2021

Pages