Βιοχημεία και Μοριακή βιολογία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

mRNA Vaccination Induces Durable Immune Memory to SARS-CoV-2 with Continued Evolution to Variants of Concern
Rishi R. Goel, Mark M. Painter, Sokratis A. Apostolidis, et al.
bioRxiv 2021.08.23.457229; doi: https://doi.org/10.1101/2021.08.23.457229
Posted August 23, 2021.
Σε αυτή τη μελέτη, καταγράφονται διαχρονικά τόσο τα αντισώματα όσο και οι κυτταρικές ανοσολογικές αποκρίσεις στο SARS-CoV-2 σε μη εκτεθειμένα και σε αναρρώσαντα άτομα, έως 6 μήνες μετά τον εμβολιασμό τους με mRNA.
Nature News, doi: https://doi.org/10.1038/d41586-022-00063-0
11 January 2022
Εν μέσω ανησυχιών για την απώλεια της αμυντικής ισχύος των αντισωμάτων και καθώς εμφανίζονται περισσότερες παραλλαγές, ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στα Τ κύτταρα.
Just 2% of SARS-CoV-2−positive individuals carry 90% of the virus circulating in communities
Qing Yang, Tassa K. Saldi, Patrick K. Gonzales,et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences May 2021, 118 (21) e2104547118; DOI: 10.1073/pnas.2104547118
Eξετάζοντας μολυσμένα άτομα  σε προ-συμπτωματικά και ασυμπτωματικά στάδια της νόσου Διαπιστώνουμε ότι, ανά πάσα στιγμή, μόλις το 2% των ατόμων μεταφέρουν το 90% των βίριον, αποτελώντας ιογενείς «supercarriers» και πιθανώς υπερ-μεταδότες. 
Integrated Data Analysis Uncovers New COVID-19 Related Genes and Potential Drug Re-Purposing Candidates
Xenos, Alexandros; Malod-Dognin, Noël; Zambrana, Carme; Przulj, Natasa
Int. J. Mol. Sci. 2023, 24(2), 1431; https://doi.org/10.3390/ijms24021431
Published: 11 January 2023
Η πανδημία COVID-19 είναι μια οξεία και ταχέως εξελισσόμενη παγκόσμια κρίση υγείας. Για να γίνει καλύτερα κατανοητή η μοριακή βάση αυτής της ασθένειας και να σχεδιαστούν θεραπευτικές στρατηγικές, η μελέτη βασίστηκε στην ιδέα που έχει προταθεί πρόσφατα ενός ολοκληρωμένου κυττάρου, του iCell, που συνδυάζει τρία δίκτυα omics. Η μεθοδολογία  αυτή εφαρμόστηκε για την κατασκευή iCells μολυσμένων και ελέγχου, χρησιμοποιώντας δεδομένα γονιδιακής έκφρασης από δείγματα ασθενών και τρεις κυτταρικές σειρές.
Inactivation of SARS-CoV-2 in chlorinated swimming pool water
Jonathan C Brown, Alex Blackwell, Maya Moshe, Wendy S Barclay
bioRxiv 2021.04.19.440446; doi: https://doi.org/10.1101/2021.04.19.440446
Posted April 20, 2021
Ερευνάται εάν για το νερό της πισίνας, η συμμόρφωση με τις οδηγίες επαρκεί για τη μείωση του μολυσματικού τίτλου SARS-CoV-2 κατά τουλάχιστον 3 τάξεις μεγέθους.
Cervia, C., Zurbuchen, Y., Taeschler, P. et al.
Nat Commun 13, 446 (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-021-27797-1
Published 25 January 2022
Τα αποτελέσματά της μελέτης αναδεικνύουν το όφελος της μέτρησης της Igs για τον έγκαιρο εντοπισμό ασθενών υψηλού κινδύνου για post-acute coronavirus disease 2019 (COVID-19) syndrome (PACS), γεγονός που διευκολύνει τη μελέτη της στοχευμένης θεραπείας

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Papadopoulou G, Manoloudi E, Repousi N, Skoura L, Hurst T, Karamitros T.
Pathogens. 2022; 11(3):311. https://doi.org/10.3390/pathogens11030311
Published: 2 March 2022
Trougakos, I.P., Stamatelopoulos, K., Terpos, E. et al.
J Biomed Sci 28, 9 (2021). https://doi.org/10.1186/s12929-020-00703-5
Published: 12 January 2021
Ilias I, Kaltsas G, Barkas K, Chrousos GP.
Medicina. 2021; 57(10):1033. https://doi.org/10.3390/medicina57101033
Published: 28 September 2021

Pages