Βιοχημεία και Μοριακή βιολογία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

David Cyranoski
Nature 581, 22-26 (2020), doi: 10.1038/d41586-020-01315-7
04 MAY 2020
Οι επιστήμονες συγκεντρώνουν στοιχεία για να συνθέσουν την εικόνα του πώς λειτουργεί το SARS-CoV-2, από πού προήλθε και ποια θα μπορούσε είναι η συνέχεια - ωστόσο παραμένουν οι πιεστικές ερωτήσεις σχετικά με την πηγή του COVID-19.
Majumdar, P., & Niyogi, S.
Epidemiology and Infection, 1-16. doi:10.1017/S0950268820002599
Published online by Cambridge University Press: 26 October 2020
Τα δεδομένα της έρευνας αποκαλύπτουν την αρκετά σημαντική σχέση της μετάλλαξης της πρωτείνης ORF3a του ιού SARSCoV-2 με υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας.
mRNA Vaccination Induces Durable Immune Memory to SARS-CoV-2 with Continued Evolution to Variants of Concern
Rishi R. Goel, Mark M. Painter, Sokratis A. Apostolidis, et al.
bioRxiv 2021.08.23.457229; doi: https://doi.org/10.1101/2021.08.23.457229
Posted August 23, 2021.
Σε αυτή τη μελέτη, καταγράφονται διαχρονικά τόσο τα αντισώματα όσο και οι κυτταρικές ανοσολογικές αποκρίσεις στο SARS-CoV-2 σε μη εκτεθειμένα και σε αναρρώσαντα άτομα, έως 6 μήνες μετά τον εμβολιασμό τους με mRNA.
Just 2% of SARS-CoV-2−positive individuals carry 90% of the virus circulating in communities
Qing Yang, Tassa K. Saldi, Patrick K. Gonzales,et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences May 2021, 118 (21) e2104547118; DOI: 10.1073/pnas.2104547118
Eξετάζοντας μολυσμένα άτομα  σε προ-συμπτωματικά και ασυμπτωματικά στάδια της νόσου Διαπιστώνουμε ότι, ανά πάσα στιγμή, μόλις το 2% των ατόμων μεταφέρουν το 90% των βίριον, αποτελώντας ιογενείς «supercarriers» και πιθανώς υπερ-μεταδότες. 

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Farsalinos, K., Eliopoulos, E., Leonidas, D. D., Papadopoulos, G. E., Tzartos, S., & Poulas, K.
International Journal of Molecular Sciences , 21(16), 5807, DOI: https://doi.org/10.3390/ijms21165807
Trougakos, I.P., Stamatelopoulos, K., Terpos, E. et al.
J Biomed Sci 28, 9 (2021). https://doi.org/10.1186/s12929-020-00703-5
Published: 12 January 2021
Ilias I, Kaltsas G, Barkas K, Chrousos GP.
Medicina. 2021; 57(10):1033. https://doi.org/10.3390/medicina57101033
Published: 28 September 2021

Pages