Βιοχημεία και Μοριακή βιολογία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Science, doi:10.1126/science.abg2000
Dec. 16, 2020
Ο ιός SARS-CoV-2 μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες να ενσωματώσει το γενετικό του υλικό στα ανθρώπινα κύτταρα, προκαλώντας σύγχιση στις διαγνωστικές εξετάσεις  για την COVID-19
Ewen Callaway
Nature 585, 174-177 (2020), doi: 10.1038/d41586-020-02544-6
8 Sept 2020
Οι μεταλλάξεις και τα διαφορετικά στελέχη του ιού SARS-CoV-2 που έχουν προκύψει, δεν έχουν έως τώρα  κάποιο σημαντικό αντίκτυπο στην πορεία της πανδημίας, αλλά μπορεί αυτό να ανατραπεί στο μέλλον.
Mascola JR, Graham BS, Fauci AS.
JAMA. Published online February 11, 2021. doi:10.1001/jama.2021.2088
Οι νέες παραλλαγές του ιού, αποτέλεσμα μεταλλάξεων μέσω μιας διαδικασίας εξελικτικής επιλογής που δεν είναι απόλυτα κατανοητή, προκαλούν πολλά ερωτήματα σχετικά με τις πιθανές κλινικές συνέπειες
Published:November 19, 2020
Η κατανόηση του πότε οι ασθενείς είναι πιο μολυσματικοί και η διάρκεια της μολυσματικότητας είναι κρίσιμης σημασίας για τον έλεγχο της πανδημίας COVID-19. Στόχος της έρευνας είναι να χαρακτηριστεί η δυναμική του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2, και η σύγκριση της δυναμική αυτής με του SARS-CoV και του κοροναϊού του αναπνευστικού συνδρόμου της Μέσης Ανατολής (MERS-CoV).
Cell, DOI:https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.10.004
Published:October 08, 2020
Η μελέτη προσφέρει μια πιθανή μηχανιστική εξήγηση για την άμβλυνση των ανοσολογικών αντιδράσεων που παρατηρήθηκαν σε ορισμένους ασθενείς με COVID-19. Καταδεικνύεται πώς ο ιός είναι ικανός να επηρεάσει την παραγωγή πρωτεϊνών που εμπλέκονται στην άμυνα του ανθρώπινου οργανισμού. 
Redox imbalance links COVID-19 and myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome
Bindu D. Paul, Marian D. Lemle, Anthony L. Komaroff, Solomon H. Snyder
Proceedings of the National Academy of Sciences Aug 2021, 118 (34) e2024358118; DOI: 10.1073/pnas.2024358118
June 25, 2021
Σε αυτή την ανασκόπηση, συνοψίζονται στοιχεία για να μελετηθεί το φαινόμενο long COVID σε άτομα με οξεία COVID-19 και κατά πόσο αυτό συνδέεται με υποκείμενες βιολογικές ανωμαλίες όπως η οξειδοαναγωγική ανισορροπία κά. 

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Daikopoulou V, Apostolou P, Mourati S, Vlachou I, Gougousi M, Papasotiriou I.
Molecules. 2021; 26(11):3461. https://doi.org/10.3390/molecules26113461
Structure and drug binding of the SARS-CoV-2 envelope protein transmembrane domain in lipid bilayers.
Mandala, V.S., Kolocouris A. et al.
Nat Struct Mol Biol (2020). https://doi.org/10.1038/s41594-020-00536-8
Published 11 November 2020
Ulinici M, Covantev S, Wingfield-Digby J, Beloukas A, Mathioudakis AG, Corlateanu A.
Life. 2021; 11(6):561. https://doi.org/10.3390/life11060561
Published: 14 June 2021
Tsitsilonis, O.E.; Paraskevis, D.; Lianidou, E.; Terpos, E.; Akalestos, A.; Pierros, V.; Kostaki, E.G.; Kastritis, E.; Moutsatsou, P.; Politou, M.; Scorilas, A.; Sphicopoulos, T.; Thomaidis, N.; Trougakos, I.P.; Tsakris, A.; Voulgaris, N.; Daskalaki, C.C.; Evangelakou, Z.; Fouki, C.; Gianniou, D.D.; Gumeni, S.; Kostopoulos, I.V.; Manola, M.S.; Orologas-Stavrou, N.; Panteli, C.; Papanagnou, E.-D.; Rousakis, P.; Sklirou, A.D.; Smilkou, S.; Stergiopoulou, D.; Tsiodras, S.; Dimopoulos, M.-A.; Sfikakis, P.P.
Vaccines 2021, 9, 207. https://doi.org/10.3390/vaccines9030207
Published: 2 March 2021

Pages