Βιοχημεία και Μοριακή βιολογία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

A race to determine what drives COVID-19 severity
Marios Koutsakos & Katherine Kedzierska
Nature, doi: 10.1038/d41586-020-01915-3
29 JUNE 2020
Συνεχιζόμενες είναι οι προσπάθειες για να βρεθεί ποιοι είναι εκείνοι οι ανθρώπινοι ή οι ιογενείς παράγοντες που καθορίζουν εάν ένα άτομο με COVID-19 θα εμφανίσει σοβαρά συμπτώματα. Αναλύθηκαν κλινικά στοιχεία που συνδέονται με 326 άτομα στη Σαγκάη της Κίνας, που μολύνθηκαν με SARS-CoV-2.
Pecetta, S., Pizza, M., Sala, C. et al.
Cell Death Differ (2021). https://doi.org/10.1038/s41418-020-00711-w
Published, 26 January 2021
Τα αντισώματα κατά του SARS-CoV-2 έχουν ενοχοποιηθεί για επιδείνωση της νόσου, μέσω της διαδικασίας antibody-dependent disease enhancement (ADE), θέτοντάς τα έτσι για έναν ακόμα λόγο στο επίκεντρο πολλών ανοσολογικών μελετών COVID-19.
Sasan Ghaffari, Hanif Kazerooni, Amir Salehi-Najafabadi
International Immunopharmacology, Volume 101, Part B, 2021, 108226, https://doi.org/10.1016/j.intimp.2021.108226.
December 2021
Συγκεντρώνονται και συνοψίζονται πληροφορίες για την ανοσοπαθογένεση του SARS-CoV-2 και τα πρόσφατα προκλινικά και κλινικά δεδομένα σχετικά με το δυναμικό των κυτταρικών θεραπειών στον αγώνα κατά της COVID-19
E. Waltz
IEEE Spectrum, vol. 57, no. 10, pp. 24-67, Oct. 2020, doi: 10.1109/MSPEC.2020.9205545.
29 Sep 2020
Υπάρχουν λίγα πολύτιμα μόρια που θα μπορούσαν να τερματίσουν την πανδημία COVID τα οποία κρύβονται μεταξύ εκατομμυρίων που δεν μπορούν. Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να τα εντοπίσει εγκαίρως;

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Sophia Hatziantoniou, Helena C. Maltezou, Athanasios Tsakris, Gregory A. Poland, Cleo Anastassopoulou,
Vaccine, Volume 39, Issue 19, 2021, Pages 2605-2607, ISSN 0264-410X, https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.03.073.
6 May 2021

Pages