Λοιμώδη νοσήματα

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Keeping on the high quality of healthcare in Greek Inflammatory Bowel Disease patients in the SARS-CoV-2 era
Kalliopi Foteinogiannopoulou, Eleni Orfanoudaki, Ioannis E. Koutroubakis
Clin Gastroenterol Hepatol. doi: 10.1016/j.cgh.2020.04.076
May 12, 2020
Ischemic Stroke Epidemiology During the COVID-19 Pandemic Navigating Uncharted Waters With Changing Tides
Tsivgoulis, Georgios; Katsanos, Aristeidis H; et al.
STROKE  Volume: 51  Issue: 7  Pages: 1924-1926  DOI: 10.1161/STROKEAHA.120.030791 
Published: JUL 2020
Zareifopoulos, N., Lagadinou, M., Karela, A., Karantzogiannis, G., & Velissaris, D.
Monaldi Arch Chest Dis. 2020 Apr 8;90(1). doi: 10.4081/monaldi.2020.1296
Apr 8, 2020
In the midst of the perfect storm: Swift public health actions needed in order to increase societal safety during the COVID-19 pandemic
Emmanouil Pikoulis,  Karl Puchner,  Eleni Riza,  Eleni Kakalou,  Vasiliki Karamagioli
Safety Science, Volume 129, September 2020, Article 104810, DOI: 10.1016/j.ssci.2020.104810
Ilias I, Kaltsas G, Barkas K, Chrousos GP.
Medicina. 2021; 57(10):1033. https://doi.org/10.3390/medicina57101033
Published: 28 September 2021
Sagris M, Theofilis P, Antonopoulos AS, Tsioufis C, Oikonomou E, Antoniades C, Crea F, Kaski JC, Tousoulis D.
Int J Mol Sci. 2021 Jun 21;22(12):6607. doi: 10.3390/ijms22126607
Incretin-Based Therapies Role in COVID-19 Era: Evolving Insights
Stoian, Anca Pantea; Papanas, Nikolaos; Prazny, Martin; et al.
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS,  https://doi.org/10.1177/1074248420937868
First Published : July 3, 2020

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Tagini, S., Brugnera, A., Ferrucci, R., et al.
Appl Psychol Health Well‐Being. https://doi.org/10.1111/aphw.12274
First published: 15 April 2021
Διερευνώνται ποιοί είναι οι καθοριστικοί παράγοντες για την αντίληψη του κινδύνου για νόσηση από COVID‐19, μέσω ανάλυσης δημοσιευμάτων από τις πηγές PubMed, Scopus και Web of Science.
Intensity and frequency of extreme novel epidemics
Marco Marani, Gabriel G. Katul, William K. Pan, Anthony J. Parolari
Proceedings of the National Academy of Sciences Aug 2021, 118 (35) e2105482118; DOI: 10.1073/pnas.2105482118
August 31, 2021
Συγκεντρώνεται και αναλύεται ένα σύνολο δεδομένων μεγάλων επιδημιών, τεσσάρων αιώνων παγκοσμίως. Τα ευρήματα υποδηλώνουν υψηλή πιθανότητα παρατήρησης πανδημιών παρόμοιων με την COVID-19,  (πιθανότητα να το αντιμετωπίσει κανείς στη ζωή του σήμερα περίπου 38%), η οποία μπορεί να διπλασιαστεί επόμενες δεκαετίες.
Mahmoud M. Berekaa.
Frontiers in Bioscience-Elite. 2021. 13(1); 117-139.
Published: 01 October 2020
Εξετάζεται η δομή, ο κύκλος αναπαραγωγής, γονιδιωματική οργάνωση του ιού, διερευνάται η επιδημιολογία, τα συμπτώματα, η διάγνωση της νόσου και αναθεωρούνται οι τρέχουσες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη θεραπειών και εμβολίων .

Pages