Λοιμώδη νοσήματα

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Pregnancy and COVID: what the data say
Nidhi Subbaraman
Nature 591, 193-195 (2021),  doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00578-y
09 March 2021
Οι έγκυες γυναίκες με COVID-19 φαίνεται να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο νοσηλείας και σοβαρής νόσου όμως οι κίνδυνοι για το έμβρυο είναι λίγοι.
Ayoubkhani D, Khunti K, Nafilyan V, Maddox T, Humberstone B, Diamond I et al.
BMJ 2021; 372 :n693 doi:10.1136/bmj.n693
Επιχειρείται  ποσοτικός προσδιορισμός των ποσοστών δυσλειτουργίας συγκεκριμένων οργάνων σε άτομα  που νοσηλεύτηκαν με covid-19 μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, σε σύγκριση με  ομάδα ελέγχου από τον γενικό πληθυσμό.
Post-acute symptoms, new onset diagnoses and health problems 6 to 12 months after SARS-CoV-2 infection: a nationwide questionnaire study in the adult Danish population
Anna Irene Vedel Sørensen, Lampros Spiliopoulos, et al.
medRxiv 2022.02.27.22271328; doi: https://doi.org/10.1101/2022.02.27.22271328
Posted February 28, 2022.
Μελετάται η διάρκεια και ο επιπολασμός των συμπτωμάτων τα οποία ένας σημαντικός αριθμός ατόμων που έχουν μολυνθεί με SARS-CoV-2 συνεχίζει να εμφανίζει μετά την οξεία φάση της νόσου. 

 

Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis
Derek K Chu, et al.
The Lancet, DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31142-9
Published: June 01, 2020
Μια συστηματική μελέτη και μετα-ανάλυση διερευνά τη βέλτιστη απόσταση από άτομο σε άτομο και τη χρήσης μάσκας προσώπου και προστασίας των ματιών για την αποφυγή μετάδοσης των ιών. Η έρευνα των στοιχείων από 172 μελέτες σε 16 χώρες έδειξε ότι ο κίνδυνος μετάδοσης μειώνεται στο μισό για κάθε επιπλέον μέτρο απόστασης. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι η κάλυψη προσώπου με μάσκα μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης από 17% σε 3%, ενώ η προστασία των ματιών τον μειώνει από 16% σε 6%.

Jessica Seeßle, Tim Waterboer, et al.
Clinical Infectious Diseases, 2021;, ciab611, https://doi.org/10.1093/cid/ciab611
Published: 05 July 2021
Πραγματοποιείται μελέτη κοόρτης μιας ομάδας ασθενών με COVID-19, για την καλύτερη κατανόηση της μακράς covid, τη μακρόχρονη πορεία της και τα αίτια των συμπτωμάτων που μειώνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Post-COVID Syndrome: An Insight on Its Pathogenesis
Helena C. Maltezou,Androula Pavli and Athanasios Tsakris
Vaccines 2021, 9(5), 497; https://doi.org/10.3390/vaccines9050497
12 May 2021
Plotas, P., Kagkelaris, K., Konstantopoulou, A., Makri, O., & Georgakopoulos, C. D.
Journal Français d’Ophtalmologie, DOI https://doi.org/10.1016/j.jfo.2020.05.004
Available online: 6 June 2020
Peripheral Neuropathy Evaluations of Patients With Prolonged Long COVID
Anne Louise Oaklander, Alexander J. Mills, Mary Kelley, Lisa S. Toran, Bryan Smith, Marinos C. Dalakas, Avindra Nath
Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm May 2022, 9 (3) e1146; DOI: 10.1212/NXI.0000000000001146
May 2022

Pages