Λοιμώδη νοσήματα

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

SARS-CoV-2: eye protection might be the missing key
Minas Theodore Coroneo, Peter John Collignon
The Lancet, Microbe, DOI: https://doi.org/10.1016/S2666-5247(21)00040-9
Published: February 23, 2021
Η εναπόθεση σταγονιδίων στην οφθαλμική επιφάνεια, είναι μια πιθανή διαδρομή για μετάδοση του SARS-CoV-2.
Peter Nordström, Marcel Ballin, Anna Nordström
The Lancet Infectious Diseases, 2022, https://doi.org/10.1016/S1473-3099(22)00143-8
Available online 1 April 2022
Διερευνάται η μακροπρόθεσμη προστασία από προηγούμενη λοίμωξη (φυσική ανοσία) και κατά πόσον η φυσική ανοσία συν τον εμβολιασμό (υβριδική ανοσία) σχετίζεται με πρόσθετη προστασία.
Ting Shi, Jiafeng Pan, et al.
The Lancet Respiratory Medicine, 2021, https://doi.org/10.1016/S2213-2600(21)00491-4.
Available online 30 November 2021
Αυτή η εθνική μελέτη κοόρτης πραγματοποιήθηκε σε όλα τα παιδιά ηλικίας 5-17 ετών στη Σκωτία, προκειμένου να να διερευνηθεί ο κίνδυνος νοσηλείας COVID-19 σε παιδιά με δείκτες ανεπαρκώς ελεγχόμενου άσθματος
Michela Antonelli, Rose S Penfold, et al.
The Lancet Infectious Diseases, 2021, https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00460-6.
Η μελέτη στοχεύει στον εντοπισμό παραγόντων κινδύνου για μετά τον εμβολιασμό λοίμωξη SARS-CoV-2 και να περιγράψει τα χαρακτηριστικά της νόσου μετά τον εμβολιασμό.
K M Venkat Narayan, Lisa R Staimez
The Lancet Diabetes & Endocrinology, 2022, https://doi.org/10.1016/S2213-8587(22)00078-X.
Available online 21 March 2022
Μερικές αναφορές έχουν εγείρει την πιθανότητα ότι το COVID-19 θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2. την επιθεώρηση The Lancet Diabetes & Endocrinology, οι Xie και Al-Aly3 προσφέρουν περαιτέρω στοιχεία για τον αυξημένο κίνδυνο διαβήτη πέραν των πρώτων 30 ημερών της λοίμωξης
OCLC REALM Project
Published: 18 November 2021
Το κείμενο παρέχει έγκυρες και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τα εμβόλια και τις παραλλαγές του SARS-CoV-2, προς βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία και στους ενδιαφερόμενους φορείς τους, για να διασφαλιστεί ότι η λήψη αποφάσεων βασίζεται στην πιο πρόσφατη επιστημονική γνώση.

Remdesivir in the treatment of coronavirus disease 2019 (COVID-19): a simplified summary
Mohamed A. Hendaus
Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, DOI: 10.1080/07391102.2020.1767691
Published online: 20 May 2020
Η πανδημία του COVID-19 (Coronavirus Disease-2019) είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική αναπνευστική νόσος, λόγω ενός νέου κοροναϊού, SARS-CoV-2.  Η  έρευνα για αναζήτηση της θεραπείας βασισμένης στην επαναχρησιμοποίηση ήδη υπαρχόντων φαρμάκων για περισσότερους από έναν στόχους, μπορεί να μειώσει σημαντικά το χρόνο αναζήτησης, δεδομένου οτι  ορισμένα φάρμακα έχουν αρκετούς πρωτεϊνικούς στόχους και πολλές ασθένειες μοιράζονται αλληλεπικαλυπτόμενες μοριακές οδούς. Το Remdesivir έχει αναδειχτεί σε ισχυρό υποψήφιο για τη θεραπεία του Covid-19. Εδώ, παρουσιάζεται η δομή του κορονοϊού και ο τρόπος δράσης του Remdesivir, με απλό εικονογραφημένο τρόπο.

Ali A. Rabaan, Shamsah H. Al-Ahmed, et al.
Human Vaccines & Immunotherapeutics, DOI: 10.1080/21645515.2020.1825896
05 November 2020
Αυτή η μίνι ανασκόπηση συνοψίζει τις έως σήμερα ανοσοπαθολογικές αποκρίσεις στη λοίμωξη του SARS-CoV-2 και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ανάπτυξη εμβολίων και ανοσοθεραπειών για την COVID-19.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Pages