Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας Λογιστηρίου και Υποστήριξης της Οικονομικής Διαχείρισης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου» - Ματαιώθηκε στις 27.11.2020
04.11.2020 04.11.2020
Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με αντικείμενο «Παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης», ΕΠΣΕΤΑΚ0201
30.10.2020 07.12.2020
Συνοπτικός Διαγωνισμός: «Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας Λογιστηρίου και Υποστήριξης της Οικονομικής Διαχείρισης» του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
29.09.2020 14.10.2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την κάλυψη μιας (1) θέσης με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με κωδικό ΑΠ. 1048/10.09.2020
10.09.2020 25.09.2020
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Aπ’ Ευθείας Ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Ανάπτυξη νέας διαδικτυακής Πλατφόρμας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Μένω Ελλάδα – Επιστρέφω Ελλάδα – Γέφυρες Συνεργασίας/Γνώσης» και κωδικό 2020/GSG04 (Κωδικός: ΑΠ. 993/26
26.08.2020 11.09.2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με Κωδικό: ΑΠ.896/23.07.2020
23.07.2020 07.10.2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρντος για την κάλυψη δυο (2) θέσεων με σύναψη σύμβασης μισθωσης έργου με Κωδικό: ΑΠ.764/29.06.2020
29.06.2020 14.07.2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρντος για την κάλυψη μιας θέσης με Συμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με Κωδικό: ΑΠ.755/26.06.2020
26.06.2020 13.07.2020
Δημόσια Διαβούλευση προκήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο «Παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης», κωδικός: ΕΠΣΕΤΑΚ0201
25.06.2020 20.07.2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρντος για την κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων με Συμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης Ορισμένου Χρόνου με Κωδικό: ΑΠ.718/17.06.2020
17.06.2020 02.07.2020

Pages