Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Μίσθωσης Ακινήτου
21.07.2021 26.08.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με κωδικό ΑΠ. 956/13.07.2021
13.07.2021 28.07.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με κωδικό ΑΠ. 926/06.07.2021
06.07.2021 21.07.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου (ΜΕ), με κωδικό ΑΠ. 745/20.05.2021
20.05.2021 04.06.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου (ΜΕ), με κωδικό ΑΠ. 690/07.05.2021
07.05.2021 25.05.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου (ΜΕ), με κωδικό ΑΠ. 500/26.03.2021
26.03.2021 12.04.2021
Συνοπτικός Διαγωνισμός «Υπηρεσίες Ωρίμανσης & Εξειδίκευσης για τη Διακυβέρνηση Δημόσιων Δεδομένων», κωδικός 2021/EKT05
23.03.2021 07.04.2021
Συνοπτικός Διαγωνισμός «Συμβουλευτικές –Υποστηρικτικές Υπηρεσίες σε θέματα λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης»
22.02.2021 05.03.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΕΟΧ), με κωδικό ΑΠ. 280/12.02.2021
12.02.2021 01.03.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου, με κωδικό ΑΠ. 247/08.02.2021
08.02.2021 01.03.2021

Pages