Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (Α.Π.126/07.02.2017)
07.02.2017 21.02.2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.1505/06.10.2016)
06.10.2016 20.10.2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π. 1334/11.08.2016)
11.08.2016 01.09.2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (A.Π.1333/11.08.2016)
11.08.2016 26.08.2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π. 496/10.03.2016)
10.03.2016 21.03.2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π. 199/03.02.2016)
03.02.2016 17.02.2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π. 5/04.01.2016)
04.01.2016 18.01.2016
Πρόχειρος Διαγωνισμός «Διαμόρφωση και επιμέλεια εκδόσεων - Εκδόσεις», κωδικός: EPSETKDPD1201 (Α.Π. 1653/16.10.2015)
16.10.2015 30.10.2015
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Α.Π.1117/03.07.2015)
03.07.2015 20.07.2015
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Α.Π.1115/03.07.2015)
03.07.2015 20.07.2015

Pages