Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (κωδικός: ΑΠ.1576/23.11.2018)
23.11.2018 09.12.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (κωδικός: ΑΠ.1574/23.11.2018)
23.11.2018 09.12.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (κωδικός: ΑΠ.1544/14.11.2018)
14.11.2018 29.11.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (κωδικός: ΑΠ.1541/13.11.2018)
13.11.2018 28.11.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (κωδικός: Α.Π. 1485/25.10.2018)
25.10.2018 11.11.2018
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με κωδικό 2018/D_RIS30504 και τίτλο "Υπηρεσίες Διαχείρισης και Αυτοματισμού των Εκδόσεων ΕΚΤ"
08.10.2018 18.10.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (κωδικός: Α.Π. 1367/03.10.2018)
03.10.2018 18.10.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (κωδικός: Α.Π. 1199/24.08.2018)
24.08.2018 09.09.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (με κωδικό Α.Π. 1176/03.08.2018)
03.08.2018 23.08.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (κωδικός Α.Π. 1048/12.07.2018 )
12.07.2018 27.07.2018

Pages