Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (Α.Π. 451/29.03.2018)
29.03.2018 17.04.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (Α.Π. 442/28.03.2018)
29.03.2018 17.04.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (A.Π. 356/16.03.2018)
16.03.2018 01.04.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (Α.Π. 342/13.03.2018)
13.03.2018 28.03.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ (A.Π. 331/09.03.2018)
09.03.2018 16.03.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Α.Π. 330/09.03.2018)
09.03.2018 26.03.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Α.Π. 132/23.01.2018)
25.01.2018 09.02.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Α.Π. 1714/06.12.2017)
06.12.2017 21.12.2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Α.Π. 1716/06.12.2017)
06.12.2017 21.12.2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΑΠ. 1707/05.12.2017)
05.12.2017 20.12.2017

Pages