Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (κωδικός: Α.Π. 774/01.06.2018)
01.06.2018 17.06.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Μερικής Απασχόλησης Ορισμένου Χρόνου (κωδικός: Α.Π. 772/01.06.2018)
01.06.2018 17.06.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (κωδικός: Α.Π. 747/29.05.2018)
29.05.2018 12.06.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με κωδικό Α.Π. 709/21.05.2018
21.05.2018 06.06.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με κωδικό Α.Π. 707/21.05.2018
21.05.2018 06.06.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (Α.Π. 451/29.03.2018)
29.03.2018 17.04.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (Α.Π. 442/28.03.2018)
29.03.2018 17.04.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (A.Π. 356/16.03.2018)
16.03.2018 01.04.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (Α.Π. 342/13.03.2018)
13.03.2018 28.03.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ (A.Π. 331/09.03.2018)
09.03.2018 16.03.2018

Pages