Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας (1) θέσης εργασίας με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (Κωδικός: ΑΠ. 1348/28.11.2019)
29.11.2019 16.12.2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας (1) θέσης εργασίας με Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (Κωδικός: ΑΠ. 1318/28.11.2019)
28.11.2019 13.12.2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας (1) θέσης εργασίας με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Κωδικός: ΑΠ. 1316/28.11.2019)
28.11.2019 13.12.2019
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Κατάρτιση των εκθέσεων ποιότητας και των εσωτερικών εγκυκλίων των επίσημων στατιστικών του ΕΚΤ» (Κωδικός: ΑΠ.1119/24.10.2019).
25.10.2019 04.11.2019
Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας (1) θέσης εργασίας με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (κωδικός: Α.Π. 1626/30.05.2019)
30.05.2019 14.06.2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη τριών (3) θέσεων εργασίας με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (κωδικός: Α.Π. 586/22.05.2019)
22.05.2019 20.08.2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (κωδικός ΑΠ.565/15.05.2019)
15.05.2019 30.05.2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη τριών (3) θέσεων εργασίας με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Xρόνου (κωδικός: Α.Π. 377/05.04.2019)
05.04.2019 30.06.2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη 6 Συμβάσεων Εργασίας Μερικής Απασχόλησης Ορισμένου χρόνου (κωδικός: Α.Π. 343/29.03.2019)
29.03.2019 14.04.2019
Συνοπτικός Διαγωνισμός "Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού για την λειτουργική αναβάθμιση και αξιοποίηση του χώρου της Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ/ΕΙΕ"
22.03.2019 08.04.2019

Pages