Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Συνοπτικός Διαγωνισμός «Συμβουλευτικές –Υποστηρικτικές Υπηρεσίες σε θέματα λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης»
22.02.2021 05.03.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΕΟΧ), με κωδικό ΑΠ. 280/12.02.2021
12.02.2021 01.03.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου, με κωδικό ΑΠ. 247/08.02.2021
08.02.2021 01.03.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μιας (1) σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΕΟΧ), με κωδικό ΑΠ. 220/02.02.2021
02.02.2021 17.02.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΕΟΧ), με κωδικό ΑΠ. 214/01.02.2021
01.02.2021 16.02.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΕΟΧ) μερικής απασχόλησης, με κωδικό ΑΠ. 133/20.01.2021
20.01.2021 04.02.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΕΟΧ), με κωδικό ΑΠ. 1611/23.12.2020
23.12.2020 13.01.2021
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Υποστήριξη του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας για την υλοποίηση έργων»
14.12.2020 18.01.2021
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β’ ή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση πολιτικών για ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου στην ψηφιακή εποχή, στη βάση εμπειρικών δεδομένων (evidence based policies)»
14.12.2020 18.01.2021
Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Μίσθωσης Ακινήτου
09.12.2020 18.01.2021

Pages