Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Κατάρτιση των εκθέσεων ποιότητας και των εσωτερικών εγκυκλίων των επίσημων στατιστικών του ΕΚΤ» (Κωδικός: ΑΠ.1119/24.10.2019).
25.10.2019 04.11.2019
Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας (1) θέσης εργασίας με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (κωδικός: Α.Π. 1626/30.05.2019)
30.05.2019 14.06.2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη τριών (3) θέσεων εργασίας με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (κωδικός: Α.Π. 586/22.05.2019)
22.05.2019 20.08.2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (κωδικός ΑΠ.565/15.05.2019)
15.05.2019 30.05.2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη τριών (3) θέσεων εργασίας με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Xρόνου (κωδικός: Α.Π. 377/05.04.2019)
05.04.2019 30.06.2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη 6 Συμβάσεων Εργασίας Μερικής Απασχόλησης Ορισμένου χρόνου (κωδικός: Α.Π. 343/29.03.2019)
29.03.2019 14.04.2019
Συνοπτικός Διαγωνισμός "Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού για την λειτουργική αναβάθμιση και αξιοποίηση του χώρου της Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ/ΕΙΕ"
22.03.2019 08.04.2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου χρόνου (κωδικός: Α.Π. 245/08.03.2019)
08.03.2019 24.03.2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη 2 Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (κωδικός: Α.Π. 145/19.02.2019)
19.02.2019 06.03.2019
Προκήρυξη Ανοιχτού Εθνικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε 2 Τμήματα για τις «Υπηρεσίες Συντήρησης κτηριακού, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού υπολογιστικού κέντρου (DATA CENTER) του ΕΚΤ/ΕΙΕ»
10.01.2019 04.02.2019

Pages