Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β’ ή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική γεωγραφία με εστίαση στις περιφερειακές πολιτικές που συνδέονται με την έρευνα, την καινοτομία και την ψηφιακή οικονομία»
20.11.2020 28.12.2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη κάλυψη μιας (1) θέσης εργασίας με σύμβαση μίσθωσης έργου, με κωδικό ΑΠ. 1365/19.11.2020
20.11.2020 07.12.2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με κωδικό ΑΠ. 1352/16.11.2020
16.11.2020 01.12.2020
Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας Λογιστηρίου και Υποστήριξης της Οικονομικής Διαχείρισης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου» - Ματαιώθηκε στις 27.11.2020
04.11.2020 04.11.2020
Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με αντικείμενο «Παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης», ΕΠΣΕΤΑΚ0201
30.10.2020 07.12.2020
Συνοπτικός Διαγωνισμός: «Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας Λογιστηρίου και Υποστήριξης της Οικονομικής Διαχείρισης» του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
29.09.2020 14.10.2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την κάλυψη μιας (1) θέσης με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με κωδικό ΑΠ. 1048/10.09.2020
10.09.2020 25.09.2020
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Aπ’ Ευθείας Ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Ανάπτυξη νέας διαδικτυακής Πλατφόρμας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Μένω Ελλάδα – Επιστρέφω Ελλάδα – Γέφυρες Συνεργασίας/Γνώσης» και κωδικό 2020/GSG04 (Κωδικός: ΑΠ. 993/26
26.08.2020 11.09.2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με Κωδικό: ΑΠ.896/23.07.2020
23.07.2020 07.10.2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρντος για την κάλυψη δυο (2) θέσεων με σύναψη σύμβασης μισθωσης έργου με Κωδικό: ΑΠ.764/29.06.2020
29.06.2020 14.07.2020

Pages