Το ευρωπαϊκό έργο TRIPLE παραδίδει στο κοινό την πλατφόρμα GoTriple για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Η ψηφιακή πλατφόρμα GoTriple παρέχει τη δυνατότητα ενιαίας αναζήτησης και ανακάλυψης περιεχομένου στον τομέα των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Η πλατφόρμα διεκδικεί το βραβείο Digital Humanities Awards 2022 στην κατηγορία "Best DH Tool or Suite of Tools" (ψηφοφορία έως 26.03).

Ένα σημαντικό ευρωπαϊκό έργο για την ερευνητική κοινότητα των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και όχι μόνο, ολοκληρώνεται τον Μάρτιο 2023. Πρόκειται για το έργο TRIPLE το οποίο παραδίδει το κύριο τελικό του αποτέλεσμα στους χρήστες, την ψηφιακή πλατφόρμα GoTriple. Το έργο, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), διήρκησε 3 χρόνια και έλαβε χρηματοδότηση από την ΕΕ μέσω του προγράμματος Ορίζοντας 2020.

Στο πλαίσιο του έργου, αναπτύχθηκε η πλατφόρμα GoTriple, μια πολυγλωσσική πλατφόρμα αναζήτησης περιεχομένου για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (ΑΚΕ). Η GoTriple αποτελεί μέρος των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες η ερευνητική υποδομή OPERAS και θα συνεχίσει να λειτουργεί πέρα από τη διάρκεια ζωής του έργου.

Από το 2019, 22 φορείς από 15 χώρες έχουν εργαστεί για την ανάπτυξη της GoTriple, της πολυγλωσσικής πλατφόρμας αναζήτησης περιεχομένου (επιστημονικό υλικό, προφίλ ερευνητών, ερευνητικά έργα) που καλύπτει 11 γλώσσες (Γερμανικά, Γαλλικά, Σλοβενικά, Ουκρανικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Κροατικά, Πολωνικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνικά) και 27 κλάδους από το πεδίο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Η πλατφόρμα αποτελεί μέρος της υποδομής OPERAS και, μέσω των καινοτόμων χαρακτηριστικών της, προσφέρει ευκαιρίες για αναζήτηση περιεχομένου και συνεργασία μεταξύ ερευνητών.

Ειδικότερα, η υπηρεσία συστάσεων (Recommenders System) προτείνει δημοσιεύσεις, συγγραφείς και έργα που βασίζονται σε προηγούμενες αναζητήσεις του χρήστη, η υπηρεσία οικοδόμησης εμπιστοσύνης (Trust Building System) επιτρέπει στους χρήστες να διασυνδέονται με συναδέλφους τους, και η υπηρεσία εύρεσης χρηματοδότησης από το πλήθος (Crowdfunding Service) υποστηρίζει τους ερευνητές να αναπτύξουν στρατηγικές επικοινωνίας και να αποκτήσουν αρχική χρηματοδότηση για τα έργα τους.

Επίσης, μέσω του Pundit, ενός διαδικτυακού εργαλείου σχολιασμού, οι χρήστες μπορούν να σχολιάζουν δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο και να μοιράζονται τους σχολιασμούς τους με άλλους χρήστες. Οι χρήστες μπορούν να εξερευνούν και αναλύουν τα αποτελέσματα αναζήτησής τους έχοντας δύο επιλογές απεικόνισης (Streamgraph και Knowledge Map).

Με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας των μελών της ερευνητικής κοινότητας, το GoTriple υποστηρίζει τη δημιουργία ακαδημαϊκών δικτύων, ενθαρρύνει τις κοινότητες πρακτικής (communities of practice), και ενισχύει τη σύνδεση έρευνας και κοινωνίας. Μετά την εγγραφή τους στην πλατφόρμα GoTriple, οι χρήστες της μπορούν να παρουσιάζουν το ερευνητικό προφίλ τους, καθώς και τα έργα στα οποία συμμετέχουν, αλλά και να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ενός ενσωματωμένου συστήματος συνομιλίας (chat).

Κατά τη διάρκεια του έργου TRIPLE, έχουν επιτευχθεί πολλά άλλα χρήσιμα αποτελέσματα στο πλαίσιο της Ανοικτής Επιστήμης. Αυτά περιλαμβάνουν το πολύγλωσσο λεξιλόγιο που έχει αναπτυχθεί για την πλατφόρμα και βασίζεται στις Επικεφαλίδες Θεμάτων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LCSH), το TRIPLE Training Toolkit, τα Παραδοτέα και τα επιστημονικά άρθρα που δημοσιεύονται από μέλη της κοινοπραξίας.

Μάθετε περισσότερα για το έργο TRIPLE: project.gotriple.eu

Επισκεφτείτε την πλατφόρμα GoTriple: gotriple.eu

Επικοινωνία: Sona Arasteh (Υπεύθυνος Επικοινωνίας TRIPLE Project) arasteh@maxweberstiftung.de, Ηρακλής Κατσαλούλης (ΕΚΤ) ikatsaloulis@ekt.gr.

Η πλατφόρμα GoTriple υποψήφια στα Βραβεία DH Awards 2022

H πλατφόρμα GoTriple είναι υποψήφια στα βραβεία Digital Humanities (DH) Awards 2022 στην κατηγορία BEST DH TOOL OR SUITE OF TOOLS. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ψηφίσουν εδώ την πλατφόρμα GoTriple έως την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023.

Τα Digital Humanities Awards (Διεθνή Βραβεία Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών) είναι μία ετήσια διοργάνωση στην οποία το κοινό μπορεί να προτείνει φορείς και πρωτοβουλίες που χαρακτηρίζονται από σημαντική προσφορά και τεχνική πρόοδο στο πεδίο των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών.

Οι φορείς αυτοί προτείνονται και ψηφίζονται εξ ολοκλήρου από το κοινό. Τα βραβεία αυτά λειτουργούν ως πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης, με στόχο την ανάδειξη σημαντικών δράσεων στο χώρο των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών και την αλληλεπίδραση του υλικού αυτού με τους χρήστες και το ευρύ κοινό.

Ο ρόλος του ΕΚΤ στο TRIPLE

To EKT ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας συμβάλλει καταλυτικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιστημονικής εκδοτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και στην αύξηση του διαθέσιμου επιστημονικού περιεχομένου στον ψηφιακό δημόσιο χώρο, ευθυγραμμιζόμενο πλήρως με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς καλές πρακτικές και πολιτικές στην ακαδημαϊκή επικοινωνία (scholarly communication), στην ψηφιακή έρευνα (digital research) και στις επιστημονικές εκδόσεις.

Το ΕΚΤ, ως εταίρος του έργου TRIPLE, είχε σημαντικό ρόλο στη δημιουργία και έλεγχο των διαδικασιών μέσω των οποίων συλλέγονται και ομογενοποιούνται τα δεδομένα και μεταδεδομένα στην πλατφόρμα GoTRiple, τόσο από τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων όσο και από καινούργιες που προστίθενται κατά τη λειτουργία της πλατφόρμας. Συνεισέφερε τόσο στην εύρεση των βέλτιστων πρακτικών για αυτή τη διαδικασία όσο και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή αυτών των πρακτικών. Η σωστή κατηγοριοποίηση των δεδομένων και μεταδεδομένων στις δέκα γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ελληνικά, Πορτογαλικά, Ιταλικά, Κροατικά, Ουκρανικά, Πολωνικά) που διαχειρίζεται η πλατφόρμα είναι κομβικής σημασίας. Το ΕΚΤ είχε ενεργό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, σε συνεργασία με τους εταίρους, με τη δημιουργία λεξιλογίων που συσχετίζουν επιστημονικούς όρους σε διαφορετικές γλώσσες.

Η πλατφόρμα GoTriple απευθύνεται στους ερευνητές ΑΚΕ, οι οποίοι είναι και οι κύριοι χρήστες της υποδομής και των υπηρεσιών που παρέχει. Σημαντικό κομμάτι του έργου TRIPLE ήταν η αναγνώριση των αναγκών των χρηστών και των προσδοκιών τους από μια τέτοια υποδομή, έτσι ώστε αυτές οι ανάγκες και προσδοκίες να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό της. Το ΕΚΤ συνεισέφερε σε αυτή τη διαδικασία τόσο με την τεχνογνωσία που διαθέτει στοn σχεδιασμό και τη λειτουργία τέτοιων υποδομών όσο και με τις γνώσεις και την έρευνα που διεξήγαγε στο πλαίσιο του έργου, αλλά και ανεξάρτητα από αυτό, για την Ανοικτή Επιστήμη και τις ανάγκες των χρηστών.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από TRIPLE, EKT