Webinar από το ΕΚΤ για την παρουσίαση της ευρωπαϊκής πλατφόρμας GoTriple για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης οι συμμετέχοντες στο webinar θα περιηγηθούν στην πλατφόρμα GoTriple ώστε να αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα για τη δομή της και να γνωρίσουν τις υπηρεσίες που προσφέρει στους χρήστες της.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) διοργανώνει webinar με θέμα "Γνωριμία της ελληνικής κοινότητας με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα GoTriple για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες", την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 στις 13:00-14:00. Το EKT αποτελεί βασικό μέλος της κοινοπραξίας των φορέων που έχουν εργαστεί για την ανάπτυξη της πλατφόρμας GoTriple, μιας πολυγλωσσικής πλατφόρμας αναζήτησης και εύρεσης επιστημονικού και ερευνητικού υλικού στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου TRIPLE (Transforming Research through Innovative Practices for Linked interdisciplinary Exploration).

Η παρουσίαση της πλατφόρμας θα γίνει από τον Ηρακλή Κατσαλούλη, μέλος της ομάδας εργασίας του ΕΚΤ για την ανάπτυξη της πλατφόρμας GoTriple. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης οι συμμετέχοντες στο webinar θα περιηγηθούν στην πλατφόρμα ώστε να αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα για την δομή της και να γνωρίσουν τις υπηρεσίες  που προσφέρει στους χρήστες της.

H συμμετοχή στο webinar είναι δωρεάν, θα πρέπει όμως να δηλώσετε συμμετοχή εδώ.

Το ΕΚΤ, στο πλαίσιο της αποστολής του για τη συλλογή, συσσώρευση και διάχυση του έγκριτου επιστημονικού περιεχομένου της χώρας, συμμετέχει ενεργά από πολύ νωρίς στο εγχείρημα της Ανοικτής Πρόσβασης, και της Ανοικτής Επιστήμης στη συνέχεια. Σε αυτό το πλαίσιο το ΕΚΤ είχε και συνεχίζει να έχει σημαντική συμβολή στην υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων που έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση της Ανοικτής Ακαδημαϊκής Επικοινωνίας (Open Scholarly Communication).

Λίγα λόγια για την πλατφόρμα GoTriple

H GoTriple είναι μια καινοτόμα πολυγλωσσική πλατφόρμα αναζήτησης για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (ΑΚΕ). Παρέχει ένα μοναδικό σημείο πρόσβασης για την αναζήτηση και την επανάχρηση ερευνητικών πόρων που σχετίζονται με τις ΑΚΕ: επιστημονικές δημοσιεύσεις και ερευνητικά δεδομένα, περιγραφές ερευνητικών προγραμμάτων και προφίλ ερευνητών. Οι πόροι αυτοί εισάγονται αυτόματα στην πλατφόρμα GoTriple από συσσωρευτές και παρόχους (δημοσιεύσεων, δεδομένων κ.ά.) αφού πρώτα έχουν εμπλουτιστεί σημασιολογικά.

Η πλατφόρμα επιτρέπει στους χρήστες:

  • να ανακαλύπτουν και να επαναχρησιμοποιούν ανοικτούς ακαδημαϊκούς πόρους των ΑΚΕ σε δέκα ευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Κροατικά, Ουκρανικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά), οι οποίοι τώρα βρίσκονται διασκορπισμένοι σε τοπικά όσο και θεματικά αποθετήρια,
  • να βρίσκουν και συνδέονται με άλλους ερευνητές και ερευνητικά προγράμματα, διαπερνώντας όρια που σχετίζονται με επιστημονικούς κλάδους, γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές,
  • να χρησιμοποιούν καινοτόμα εργαλεία και υπηρεσίες για την υποστήριξη της έρευνας, της οπτικοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, τον σχολιασμό στο διαδίκτυο, και την  κοινωνική δικτύωση.
  • να αναζητούν νέους τρόπους  χρηματοδότησης της έρευνάς τους, όπως η χρηματοδότηση από το πλήθος (crowdfunding).

Η συμβολή του ΕΚΤ στη δημιουργία της πλατφόρμας

Το ΕΚΤ, ως εταίρος του έργου TRIPLE, έχει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία και στον έλεγχο των διαδικασιών μέσω των οποίων συλλέγονται και ομογενοποιούνται τα δεδομένα και μεταδεδομένα στην πλατφόρμα GoTRiple, τόσο από τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων όσο και από καινούργιες που θα προστίθενται κατά τη λειτουργία της πλατφόρμας. Συνεισφέρει τόσο στην εύρεση των βέλτιστων πρακτικών για αυτή τη διαδικασία, όσο και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή αυτών των πρακτικών. Η σωστή κατηγοριοποίηση των δεδομένων και μεταδεδομένων στις δέκα γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Κροατικά, Ουκρανικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά,) που διαχειρίζεται η πλατφόρμα, είναι κομβικής σημασίας. Το ΕΚΤ έχει ενεργό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, σε συνεργασία με τους εταίρους, με τη δημιουργία λεξιλογίων που συσχετίζουν επιστημονικούς όρους σε διαφορετικές γλώσσες.

Η πλατφόρμα GoTriple  απευθύνεται στους ερευνητές ΑΚΕ, οι οποίοι θα είναι και οι κύριοι χρήστες της υποδομής που δημιουργείται και των υπηρεσιών που θα παρέχει. Σημαντικό τμήμα του έργου TRIPLE είναι η αναγνώριση των αναγκών των χρηστών και των προσδοκιών τους από μια τέτοια υποδομή, έτσι ώστε αυτές οι ανάγκες και προσδοκίες να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό της. Το ΕΚΤ συνεισφέρει σε αυτή τη διαδικασία τόσο με την τεχνογνωσία που διαθέτει στον σχεδιασμό και τη λειτουργία τέτοιων υποδομών, όσο και με τις γνώσεις και την έρευνα που διεξάγει στο πλαίσιο του έργου, αλλά και ανεξάρτητα από αυτό, για την Ανοικτή Επιστήμη και τις ανάγκες των χρηστών.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από EKT, Triple