Οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες και η νέα ψηφιακή πλατφόρμα GoTriple στο επίκεντρο διεθνούς συνεδρίου του έργου TRIPLE

Στο συνέδριο καλούνται να συμμετέχουν μέλη της κοινότητας των ΑΚΕ και γενικότερα της Ανοικτής Επιστήμης (ερευνητές, προσωπικό πανεπιστημίων και βιβλιοθηκών), καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι όπως εκδότες, δημοσιογράφοι επιστήμης, στελέχη που χαράσσουν πολιτική κ.α.

To Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), εταίρος του ευρωπαϊκού έργου TRIPLE, συμμετέχει στο πρώτο διεθνές συνέδριο του έργου με τίτλο “Empowering Discovery in Open Social Sciences and Humanities”, που θα διεξαχθεί  διαδικτυακά στις 22-24 Νοεμβρίου 2021. Στο πλαίσιο της διαδικτυακής εκδήλωσης θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο κοινό η beta έκδοση της πλατφόρμας GoTriple η οποία επιτρέπει την ενιαία αναζήτηση και πρόσβαση σε ερευνητικούς πόρους που σχετιζονται με τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (ΑΚΕ).

Εκτός από την πλατφόρμα GoTriple, στο συνέδριο θα συζητηθούν θέματα όπως: η χρηματοδότηση από το πλήθος (crowdfunding) στις ΑΚΕ, επιχειρηματικά μοντέλα για την Ανοικτή Επιστήμη και ο ρόλος των ΑΚΕ στο Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης (EOSC: European Open Science Cloud).

Σκοπός του συνεδρίου είναι να φέρει κοντά μέλη των κοινοτήτων ΑΚΕ και της κοινότητας της Ανοικτής Επιστήμης (ερευνητές, προσωπικό πανεπιστημίων και βιβλιοθηκών), καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους όπως εκδότες, δημοσιογράφους επιστήμης, στελέχη που χαράσσουν πολιτική κ.α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους εδώ. Πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.

Το ευρωπαϊκό έργο TRIPLE

Το ευρωπαϊκό έργο TRIPLE (Transforming Research through Innovative Practices for Linked interdisciplinary Exploration) στοχεύει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η έρευνα στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (ΑΚΕ). Ορισμένα από αυτά τα προβλήματα είναι η μικρή χρήση και επανάχρηση των παραγόμενων δεδομένων, οι περιορισμένες πιθανότητες διεπιστημονικής συνεργασίας, καθώς και το πρόβλημα της πολυγλωσσίας στις επιστημονικές δημοσιεύσεις μια και είναι γνωστό ότι συνηθίζεται στις ΑΚΕ οι δημοσιεύσεις να γίνονται στη μητρική γλώσσα της/του συγγραφέα και όχι σε διεθνή γλώσσα (Αγγλικά).

Στην καρδιά του TRIPLE βρίσκεται η δημιουργία της πλατφόρμας GoTRiple, η οποία είναι από τις 18 Οκτωβρίου 2021 διαθέσιμη σε beta μορφή εδώ.

Το ΕΚΤ είναι εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο TRIPLE. Ο ρόλος του οργανισμού, στο πλαίσιο του έργου, αφορά τη δημιουργία και τον έλεγχο των διαδικασιών μέσω των οποίων συλλέγονται και ομογενοποιούνται τόσο τα δεδομένα όσο και τα μεταδεδομένα της πλατφόρμας. Το ΕΚΤ συνεισφέρει τόσο στην εύρεση των βέλτιστων πρακτικών για αυτή τη διαδικασία όσο και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναμένεται να προκύψουν κατά την εφαρμογή τους.

Η σωστή κατηγοριοποίηση των δεδομένων και των μεταδεδομένων στις εννέα γλώσσες (Γαλλικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ελληνικά, Πορτογαλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Κροατικά, Πολωνικά) που εκπροσωπούνται στην πλατφόρμα GoTriple είναι κομβικής σημασίας. Σε συνεργασία με τους εταίρους, το ΕΚΤ ασχολείται στην παρούσα φάση του έργου με τη δημιουργία λεξιλογίων τα οποία διασυνδέουν επιστημονικούς όρους σε διαφορετικές γλώσσες.

Σημειωνεται ότι κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου (23/11, 13.00-14.30 CET) ο Δρ. Ηρακλής Κατσαλούλης από το ΕΚΤ θα μιλήσει για το ζήτημα της πολυγλωσσίας (multilingualism) στις επιστημονικές δημοσιεύσεις και θα αναφερθει στη διαμόρφωση των λεξιλογίων της πλατφόρμας GoTriple με βάση τις Θεματικές Επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LCSH).

Τι είναι η πλατφόρμα GoTriple;

H GoTriple είναι μια καινοτόμα πολυγλωσσική πλατφόρμα αναζήτησης για τις ΑΚΕ. Παρέχει ένα μοναδικό σημείο πρόσβασης για την αναζήτηση και την επανάχρηση ερευνητικών πόρων που σχετίζονται με τις ΑΚΕ: δημοσιεύσεις και ερευνητικά δεδομένα, περιγραφές ερευνητικών προγραμμάτων και προφίλ ερευνητών. Οι πόροι αυτοί θα εισάγονται αυτόματα στην πλατφόρμα GoTriple από συσσωρευτές και παρόχους (δημοσιεύσεων, δεδομένων κ.α.), αφού πρώτα έχουν εμπλουτιστεί σημασιολογικά.

Η πλατφόρμα επιτρέπει στους χρήστες να:

  • Aνακαλύπτουν και επαναχρησιμοποιούν ανοικτούς ακαδημαϊκούς πόρους των ΑΚΕ σε εννιά ευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Κροατικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά), οι οποίοι τώρα βρίσκονται διασκορπισμένοι σε τοπικά όσο και θεματικά αποθετήρια.
  • Bρίσκουν και συνδέονται με άλλους ερευνητές και ερευνητικά προγράμματα διαπερνώντας όρια που σχετίζονται με επιστημονικούς κλάδους, γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές.
  • Xρησιμοποιούν καινοτόμα εργαλεία και υπηρεσίες για την υποστήριξη της έρευνας, της οπτικοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, τον σχολιασμό στο διαδίκτυο, και την κοινωνική δικτύωση.
  • Aναζητούν νέους τρόπους χρηματοδότησης της έρευνάς τους, όπως η χρηματοδότηση από το πλήθος (crowdfunding).

Με περισσότερα από 6 εκατομμύρια ψηφιακά αντικείμενα διαθέσιμα, η beta έκδοση της πλατφόρμας είναι διαθέσιμη στο κοινό για εξερεύνηση.

 Μια σύντομη παρουσίαση της πλατφόρμας GoTriple

Στην παρούσα φάση η πλατφόρμα GoTriple επιτρέπει πολυγλωσσικές αναζητήσεις, δηλαδή μπορείτε να αναζητήσετε δημοσιεύσεις και συγγραφείς χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά σε μια από τις εννιά γλώσσες που υποστηρίζονται από την πλατφόρμα.

Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με τη χρήση φίλτρων αναζήτησης όπως τύπος δημοσίευσης, χρονιά δημοσίευσης, επιστημονική περιοχή, κ.α.. Μπορείτε να επισκεφθείτε την αρχική σελίδα του τεκμηρίου που σας ενδιαφέρει και να το μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας. Επίσης μπορείτε να αποκτήσετε μια πρώτη ιδέα για το πώς θα είναι ορισμένες από τις καινοτόμες υπηρεσίες της πλατφόρμας όπως:

  • το Visual Discovery System, που δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να έχουν μια άμεση επισκόπηση των αναζητήσεων του καθώς και να αναλύουν τα ερευνητικά ρεύματα,
  • μια πρώτη εκδοχή του Recommender System, το οποίο επί του παρόντος προσφέρει στους χρήστες προσωποποιημένες προτάσεις για δημοσιεύσεις που μπορεί να τους ενδιαφέρουν, με βάση τις αναζητήσεις που έχουν ήδη πραγματοποιήσει.

Η πλατφόρμα GoTriple θα είναι έτοιμη για έλεγχο πριν από το τέλος του έτους, και όλα τα μέλη της κοινότητας ΑΚΕ είναι ευπρόσδεκτα να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα και να μοιραστούν την εμπειρία τους.

Αν θέλετε να είστε ενήμερος/η για τη δυνατότητα να είστε ένας από αυτούς/ές που θα μπορέσουν να ελέγξουν την πλατφόρμα, μπείτε στην κοινότητα των χρηστών του TRIPLE και εγγραφείτε στη mailing list της κοινότητας TRIPLE.

Τα επόμενα βήματα...

Η έκδοση Beta+ θα είναι έτοιμη τον Μάρτιο του 2022, θα είναι πιο σταθερή και θα επιτρέπει αναζητήσεις για σύνολα δεδομένων (datasets), ερευνητικά προγράμματα, και προφίλ ερευνητών πέρα των αναζητήσεων για δημοσιεύσεις. Επίσης, θα προσφέρει περισσότερα χαρακτηριστικά σχετικά με τις καινοτόμες υπηρεσίες της πλατφόρμας όπως το Annotation System, το Trust Building System και η πλατφόρμα για το Crowdfunding.

Στους μήνες που έρχονται θα υπάρχει ενημέρωση για τις βελτιώσεις στην πλατφόρμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε τον ιστότοπο του TRIPLE.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από TRIPLE