Ημερίδα ThatCamp του έργου TRIPLE για τη Βιωσιμότητα στην Ανοικτή Επιστήμη

Η ημερίδα απευθύνεται σε βιβλιοθηκονόμους, ερευνητές στις Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες (ΑΚΕ), επιστήμονες πληροφόρησης, εκδότες, εκπροσώπους αποθετηρίων Ανοικτής Πρόσβασης.

Η 3η ημερίδα ThatCamp του ευρωπαϊκού έργου TRIPLE είναι αφιερωμένη στη βιωσιμότητα στην Ανοικτή Επιστήμη και έχει τίτλο "Sustainability in Open Science". Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022, στο Πανεπιστήμιο του Zadar της Κροατίας.

Η ημερίδα απευθύνεται σε βιβλιοθηκονόμους, ερευνητές στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (ΑΚΕ), επιστήμονες πληροφόρησης, εκδότες, εκπροσώπους αποθετηρίων Ανοικτής Πρόσβασης, και σε όσους ενδιαφέρονται για τη βιωσιμότητα της Ανοικτής Επιστήμης στις ΑΚΕ. 

Πιθανά θέματα συζήτησης του 3oυ ThatCamp είναι τα ακόλουθα:

  • Πώς μπορεί να διασφαλιστεί η ποιότητα των δεδομένων μακροπρόθεσμα;
  • Ποια επιχειρηματικά μοντέλα είναι βιώσιμα για την Ανοικτή Επιστήμη;
  • Πώς τα εργαλεία και οι υπηρεσίες που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ενός έργου «ζουν» μετά την ολοκλήρωσή του;
  • Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα στην ακαδημαϊκή επικοινωνία (scholarly communication);
  • Οποιοδήποτε άλλο θέμα προταθεί.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν, απαιτείται όμως προεγγραφή εδώ.

ThatCamp - ένα διαφορετικό, συμμετοχικό συνέδριο

ThatCamp σημαίνει “The Humanities And Technology Camp”. Το ThatCamp είναι ένα διαφορετικό, αντισυμβατικό συνέδριο (unconference). Τι διαφορετικό έχει, όμως, από ένα συνηθισμένο συνέδριο; Σε γενικές γραμμές, είναι λιγότερο επίσημο και πολύ πιο συμμετοχικό από ότι ένα τυπικό συνέδριο.

Το πρόγραμμα μιας τέτοιας εκδήλωσης δεν έχει δημιουργηθεί από πριν, αλλά σε μεγάλο βαθμό ή εξ ολοκλήρου δομείται από τους συμμετέχοντες κατά την πρώτη συνεδρία της. Κατά συνέπεια δεν υπάρχουν προετοιμασμένες ομιλίες ή παρουσιάσεις, ούτε ιεραρχήσεις ανάμεσα σε άτομα που παρουσιάζουν τη δουλειά τους και άλλα που απλώς παρακολουθούν.

Η γνώμη όλων των συμμετεχόντων έχει την ίδια βαρύτητα στις προσπάθειες που γίνονται για την επίλυση προβλημάτων, για τη συγγραφή κειμένων ή για την επίτευξη όποιου στόχου έχει τεθεί από τους συμμετέχοντες του ThatCamp. Η συμμετοχή σε ένα τέτοιο γεγονός έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς κάθε συμμετέχων έχει την ευκαιρία να προτείνει κάποιο θέμα που τον ενδιαφέρει αλλά και να συμβάλει στην επίλυση προβλημάτων που απασχολούν την κοινότητα.

Το έργο TRIPLE και η πλατφόρμα GoTriple

Το ευρωπαϊκό έργο TRIPLE (Transforming Research through Innovative Practices for Linked interdisciplinary Exploration) στοχεύει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η έρευνα στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (ΑΚΕ). Ορισμένα από αυτά τα προβλήματα είναι η μικρή χρήση και επανάχρηση των παραγόμενων δεδομένων, οι περιορισμένες πιθανότητες διεπιστημονικής συνεργασίας ,καθώς και το πρόβλημα της πολυγλωσσίας στις επιστημονικές δημοσιεύσεις μια και είναι γνωστό ότι συνηθίζεται στις ΑΚΕ οι δημοσιεύσεις να γίνονται στη μητρική γλώσσα της/του συγγραφέα και όχι σε διεθνή γλώσσα (Αγγλικά).
Στην καρδιά του TRIPLE βρίσκεται η δημιουργία της πλατφόρμας GoTRiple, η οποία είναι ήδη διαθέσιμη σε μορφή Beta εδώ.

H GoTriple είναι μια καινοτόμα πολυγλωσσική πλατφόρμα αναζήτησης για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (ΑΚΕ). Παρέχει ένα μοναδικό σημείο πρόσβασης για την αναζήτηση και την επανάχρηση ερευνητικών πόρων που σχετίζονται με τις ΑΚΕ: δημοσιεύσεις και ερευνητικά δεδομένα, περιγραφές ερευνητικών προγραμμάτων και προφίλ ερευνητών. Οι πόροι αυτοί θα εισάγονται αυτόματα στην πλατφόρμα GoTriple από συσσωρευτές και παρόχους (δημοσιεύσεων, δεδομένων κ.α.) αφού πρώτα  θα έχουν εμπλουτιστεί σημασιολογικά.

Η πλατφόρμα επιτρέπει στους χρήστες:

  • να ανακαλύπτουν και επαναχρησιμοποιούν ανοικτούς ακαδημαϊκούς πόρους των ΑΚΕ σε εννιά ευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Κροατικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά), οι οποίοι τώρα βρίσκονται διασκορπισμένοι σε τοπικά όσο και θεματικά αποθετήρια,
  • να βρίσκουν και συνδέονται με άλλους ερευνητές και ερευνητικά προγράμματα διαπερνώντας όρια που σχετίζονται με επιστημονικούς κλάδους, γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές,
  • να χρησιμοποιούν καινοτόμα εργαλεία και υπηρεσίες για την υποστήριξη της έρευνας, της οπτικοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, τον σχολιασμό στο διαδίκτυο, και την  κοινωνική δικτύωση.
  • να αναζητούν νέους τρόπους  χρηματοδότησης της έρευνάς τους, όπως η χρηματοδότηση από το πλήθος (crowdfunding).

Μια σύντομη παρουσίαση της πλατφόρμας GoTriple μπορείτε να δείτε στο ακόλουθο βίντεο: https://youtu.be/4HCNt1nZ2I0

Ο ρόλος του ΕΚΤ στο TRIPLE

Το ΕΚΤ, ως εταίρος του έργου, έχει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία και έλεγχο των διαδικασιών μέσω των οποίων συλλέγονται και ομογενοποιούνται τα δεδομένα και μεταδεδομένα στην πλατφόρμα GoTriple, τόσο από τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων όσο και από καινούργιες που θα προστίθενται κατά τη λειτουργία της πλατφόρμας. Συνεισφέρει τόσο στην εύρεση των βέλτιστων πρακτικών για αυτή τη διαδικασία όσο και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή αυτών των πρακτικών. Η σωστή κατηγοριοποίηση των δεδομένων και μεταδεδομένων  στις εννιά γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ελληνικά, Πορτογαλικά, Ιταλικά, Κροατικά, Πολωνικά) που διαχειρίζεται η πλατφόρμα είναι κομβικής σημασίας. Το ΕΚΤ έχει ενεργό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, σε συνεργασία με τους εταίρους, με τη δημιουργία λεξιλογίων που συσχετίζουν επιστημονικούς όρους σε διαφορετικές γλώσσες.

Η πλατφόρμα GoTriple  απευθύνεται στους ερευνητές ΑΚΕ, οι οποίοι θα είναι και οι κύριοι χρήστες της υποδομής που θα δημιουργηθεί και των υπηρεσιών που θα παρέχει. Σημαντικό τμήμα του έργου TRIPLE είναι η αναγνώριση των αναγκών των χρηστών και των προσδοκιών τους από μια τέτοια υποδομή, έτσι ώστε  αυτές οι ανάγκες και προσδοκίες να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό της. Το ΕΚΤ συνεισφέρει σε αυτή τη διαδικασία, τόσο με την τεχνογνωσία που διαθέτει στον σχεδιασμό και τη λειτουργία τέτοιων υποδομών όσο και με τις γνώσεις και την έρευνα που διεξάγει στο πλαίσιο του έργου, αλλά και ανεξάρτητα από αυτό, για την Ανοικτή Επιστήμη και τις ανάγκες των χρηστών.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ, TRIPLE