Triple

Το έργο TRIPLE (Transforming Research through Innovative Practices for Linked interdisciplinary Exploration) στοχεύει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η έρευνα στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (ΑΚΕ). Μερικά από αυτά είναι η μικρή χρήση κι η επανάχρηση των παραγόμενων δεδομένων, οι περιορισμένες πιθανότητες διεπιστημονικής συνεργασίας, το πρόβλημα της πολυγλωσσίας στις επιστημονικές δημοσιεύσεις εφόσον είναι  γνωστό ότι συνηθίζεται να γίνονται στη μητρική γλώσσα της/του συγγραφέα και όχι σε διεθνή γλώσσα (Αγγλικά).

Στην «καρδιά» του TRIPLE βρίσκεται η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας η οποία στοχεύει:

  • στην αναζήτηση, την εύρεση και την επαναχρησιμοποίηση υλικού (δημοσιεύσεων, δεδομένων, κ.ά.) και
  • στη δικτύωση των ερευνητών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, σπάζοντας τους φραγμούς που εμποδίζουν τη συνεργασία των ερευνητών ΑΚΕ.

Η πλατφόρμα βασίζεται σε υφιστάμενη ψηφιακή υποδομή συσσώρευσης περιεχομένου (ISIDORE). Οι λειτουργικότητές της διευρύνονται συστηματικά ώστε να εξυπηρετούνται πλήρως και ποιοτικά οι ανάγκες των χρηστών περί της αναζήτησης και της διαχείρισης του περιεχομένου.

URL
Διάρκεια
2019 έως 2023
Φορέας Χρηματοδότησης
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ορίζοντας 2020
Θεματικό Πεδίο
Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Δικτύωση ερευνητών
Ρόλος ΕΚΤ
To EKT είναι εταίρος του έργου. Ο ρόλος του αφορά στη δημιουργία και στον έλεγχο των διαδικασιών μέσω των οποίων συλλέγονται και ομογενοποιούνται τόσο τα δεδομένα όσο και τα μεταδεδομένα στην πλατφόρμα που κατασκευάζεται κατά τη διάρκεια του έργου μέσω των υπαρχουσών και των νέων βάσεων δεδομένων. Το ΕΚΤ συνεισφέρει τόσο στην εύρεση των βέλτιστων πρακτικών για αυτή τη διαδικασία όσο και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή τους. Η σωστή κατηγοριοποίηση των δεδομένων και των μεταδεδομένων στις έξι γλώσσες (Ελληνικά, Πορτογαλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Κροατικά, Πολωνικά) που διαχειρίζεται η υποδομή ISIDORE (πέρα των Γαλλικών, των Αγγλικών και των Ισπανικών που ήδη διαχειρίζετο) είναι κομβικής σημασίας. Σε συνεργασία με τους εταίρους, το ΕΚΤ ασχολείται με τη δημιουργία λεξιλογίων τα οποία συσχετίζουν επιστημονικούς όρους σε διαφορετικές γλώσσες. Το τελικό αποτέλεσμα του έργου TRIPLE είναι η πλατφόρμα gotriple η οποία απευθύνεται στους ερευνητές ΑΚΕ – κύριοι χρήστες της υποδομής. Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου TRIPLE, προτεραιότητα έχει η ικανοποίηση των κύριων χρηστών του, γι’ αυτό η πλατφόρμα σχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Το ΕΚΤ συνεισφέρει σε αυτή τη διαδικασία τόσο με τις γνώσεις και την έρευνα που διεξάγει στο πλαίσιο του έργου και της Ανοικτής Επιστήμης όσο και με την τεχνογνωσία που διαθέτει σχετικά με τον σχεδιασμό και τη λειτουργία τέτοιων υποδομών.
Στόχος
Το έργο TRIPLE έχει τις ακόλουθες στοχεύσεις: (α) να βοηθήσει ώστε να ξεπεραστεί ο κατακερματισμός που υπάρχει στις ΑΚΕ λόγω γλωσσικών και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων και να δημιουργηθεί ένα μοναδικό σημείο πρόσβασης σε περιεχόμενο από πολλές χώρες γραμμένο σε πολλές γλώσσες, το οποίο είναι τώρα διάσπαρτο σε διαφορετικά αποθετήρια, (β) να βοηθήσει τους ερευνητές στην προσπάθεια αναζήτησης, εύρεσης, πρόσβασης και (επανα)χρησιμοποίησης ανοικτών πόρων των ΑΚΕ: δημοσιεύσεις και ερευνητικά δεδομένα, προφίλ ερευνητών και ερευνητικά προγράμματα, (γ) να προωθήσει τη διεπιστημονική συνεργασία φέρνοντας κοντά επιστήμονες με διαφορετικές ικανότητες, δεξιότητες και πρακτικές από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, (δ) να αυξήσει τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο των πόρων που υπάρχουν στις ΑΚΕ τόσο για τους ερευνητές, όσο και για τους πολίτες, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τα ΜΜΕ, αλλά και τις επιχειρήσεις.