COVID-19: Επιστημονική πληροφόρηση

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) δημιούργησε αυτή την ιστοσελίδα με σκοπό να προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση στην ερευνητική κοινότητα και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Ο νέος κορονοϊός μπήκε βίαια στη ζωή μας και έχει αλλάξει την καθημερινότητα όλων μας. Και σε αυτές τις συνθήκες, η αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε την κοινότητα της γνώσης, να συμβάλουμε ώστε να αναδειχθούν έγκυρες επιστημονικές απόψεις και δεδομένα που προσφέρουν στον δημόσιο διάλογο και θωρακίζουν την κοινωνία απέναντι στον ανορθολογισμό και τον φόβο.

φωτογραφία: Mick De Paola

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Οι επιστήμονες πληροφόρησης του ΕΚΤ επιλέγουν άρθρα από έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης και από περιοδικά των οποίων οι εκδότες αποφάσισαν να ανοίξουν το περιεχόμενο χωρίς περιορισμούς.

Janoušková, M., Pekara, J., Kučera, M. et al.
Sci Rep 14, 10534 (2024), https://doi.org/10.1038/s41598-024-59700-5
Published: 08 May 2024
Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης εκτέθηκαν στην COVID-19 περισσότερο από ό,τι άτομα σε άλλα επαγγέλματα, γεγονός που μπορεί να οδήγησε σε στιγματισμό, διακρίσεις και βία εναντίον τους, επηρεάζοντας πιθανώς την ψυχική τους υγεία. Στη μελέτη αυτή διερευνήθηκαν (1) οι παράγοντες που σχετίζονται με το στίγμα, τις διακρίσεις και τη βία, (2) η συσχέτιση του στίγματος, των διακρίσεων και της βίας με την ψυχική υγεία, (3) οι καθημερινές εμπειρίες στιγματισμού, διακρίσεων και βίας. Επιλέχθηκε ένας συνδυασμός ποσοτικής προσέγγισης και ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου για την ανάλυση δεδομένων που συλλέχθηκαν σε τρία χρονικά σημεία: το 2020, το 2021 και το 2022.
Milena Camaioni, Serena Scarpelli, Valentina Alfonsi, Maurizio Gorgoni, Rossana Calzolari, Mina De Bartolo, Anastasia Mangiaruga, Alessandro Couyoumdjian and Luigi De Gennaro
Brain Sci. 2024, 14(5), 486, https://doi.org/10.3390/brainsci14050486
Published: 11 May 2024
Η πανδημία COVID-19 αύξησε τα συμπτώματα στρες και άγχους και προκάλεσε αλλαγές στην ποιότητα του ύπνου, στη δραστηριότητα των ονείρων και στα επεισόδια παραϋπνίας. Έχει αποδειχθεί ότι στρεσογόνοι παράγοντες και/ή κακές συνήθειες ύπνου μπορούν να επηρεάσουν τις συμπεριφορές παραϋπνίας. Ωστόσο, οι έρευνες σχετικά με το πώς η COVID-19 έχει επηρεάσει τον ύπνο, τα όνειρα και τη συχνότητα των επεισοδίων παραϋπνίας είναι σπάνιες. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στον αντίκτυπο της πανδημίας σε μια συγκεκριμένη παραϋπνία που χαρακτηρίζεται από παραγωγή λόγου (ομιλία στον ύπνο).
Alrawashdeh, M.N., Alsawalqa, R.O., Aljbour, R., Alnajdawi, A., AlTwahya, F.K.
Humanit Soc Sci Commun 11, 598 (2024), https://doi.org/10.1057/s41599-024-03117-y
Published: 09 May 2024
Αυτή η μελέτη είχε στόχο να διερευνήσει τις μορφές και τις αιτίες της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, μέσω μιας συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης.

Pages

Videos - Podcasts

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα.