COVID-19: Επιστημονική πληροφόρηση

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) δημιούργησε αυτή την ιστοσελίδα με σκοπό να προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση στην ερευνητική κοινότητα και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Ο νέος κορονοϊός μπήκε βίαια στη ζωή μας και έχει αλλάξει την καθημερινότητα όλων μας. Και σε αυτές τις συνθήκες, η αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε την κοινότητα της γνώσης, να συμβάλουμε ώστε να αναδειχθούν έγκυρες επιστημονικές απόψεις και δεδομένα που προσφέρουν στον δημόσιο διάλογο και θωρακίζουν την κοινωνία απέναντι στον ανορθολογισμό και τον φόβο.

φωτογραφία: Mick De Paola

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Οι επιστήμονες πληροφόρησης του ΕΚΤ επιλέγουν άρθρα από έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης και από περιοδικά των οποίων οι εκδότες αποφάσισαν να ανοίξουν το περιεχόμενο χωρίς περιορισμούς.

The public needs more: The informational and emotional support of public communication amidst the Covid-19 in China
Zhu, Ruilin; Hu, Xuan
International Journal of Disaster Risk Reduction, Volume 84, January 2023, 103469, https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.103469
Available online 29 November 2022
Η δημόσια επικοινωνία είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση καταστροφών. Ωστόσο, οι περισσότερες έρευνες για τη δημόσια επικοινωνία επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στη λειτουργία της πληροφοριακής υποστήριξης, παραβλέποντας τη συναισθηματική υποστήριξη που θα μπορούσε εξίσου να προσφέρει. Αυτή η μελέτη αναλαμβάνει να διερευνήσει τις επιμέρους επιπτώσεις τους. Ειδικότερα, η μεταβλητή δημόσια εμπλοκή, η οποία είναι συνάρτηση του αριθμού των Shares, των Likes και των Comments σε μια συγκεκριμένη ανάρτηση, εισάγεται για να μετρηθεί το αποτέλεσμα της δημόσιας επικοινωνίας. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την εξελισσόμενη φύση της κρίσης, εξετάζονται οι δυναμικές επιπτώσεις τους σε διαφορετικά στάδια της πανδημίας COVID-19.
Effect of ceiling fan in mitigating exposure to airborne pathogens and COVID-19
Pandey, B.; Saha, S. K.; Banerjee, R.
Indoor and Built Environment, 2023, https://doi.org/10.1177/1420326X23115401
First published online February 1, 2023
Οι ανεμιστήρες οροφής είναι ευρέως χρησιμοποιούμενες, σε εσωτερικούς χώρους, ηλεκτρικές συσκευές, που επηρεάζουν το τοπικό μοτίβο ροής του αέρα και, κατά συνέπεια, τη μετάδοση των αερομεταφερόμενων παθογόνων μικροοργανισμών και των σταγονιδίων του αναπνευστικού. Αυτή η μελέτη διερεύνησε αριθμητικά την επίδραση της ροής του αέρα που προκαλείται από τον ανεμιστήρα οροφής και του ρυθμού αερισμού στη διανομή αερολύματος, για τον μετριασμό της έκθεσης σε αερομεταφερόμενα παθογόνα και COVID-19.
How the COVID-19 Pandemic Affected Young People's Mental Health and Wellbeing in the UK: A Qualitative Study
Pearcey, S.; Burgess, L.; Shum, A.; Sajid, E.; Sargent, M.; Klampe, M. L.; Lawrence, P. J.; Waite, P.
Journal of Adolescent Research, 2023, https://doi.org/10.1177/07435584231151902
First published online February 2, 2023
Υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία για τις επιζήμιες επιπτώσεις της πανδημίας και των σχετικών περιορισμών στην ψυχική υγεία των νέων στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά, μέχρι σήμερα, αυτά τα δεδομένα ήταν σε μεγάλο βαθμό ποσοτικά. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να αποκτήσει μια βαθύτερη κατανόηση των εμπειριών των νέων σε σχέση με την ψυχική υγεία και την ευημερία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Pages

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

How Did the COVID-19 Pandemic Change the Hand and Mobile Phone Hygiene Behaviors of Greek Undergraduate Students?
Delitzakis, Dimitrios; Carayanni, Vilelmine; Giakkoupi, Panagiota; Merakou, Kyriakoula
COVID 2023, 3(2), 255-272; https://doi.org/10.3390/covid3020020
Published: 16 February 2023
Impact of COVID-19 Pandemic on Mental Health and Socioeconomic Aspects in Greece
Stylianou, Tasos; Ntelas, Konstantinos
International journal of environmental research and public health, 2023, 20(3), 1843; https://doi.org/10.3390/ijerph20031843
Published: 19 January 2023
Milder impact of the COVID-19 pandemic on the practice of orthopaedic surgery in Greece and Cyprus than other European countries
Kalogeropoulos, Athanasios; Savvidou, Olga D; Bissias, Christos; Sarafis, Pavlos; Savvidis, Matthaios; Tanos, Andreas; Pikoulis, Emmanouil; Papagelopoulos, Panayiotis J; Exadaktylos, Aristomenis; Eggli, Stefan
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 31, 110–120 (2023). https://doi.org/10.1007/s00167-022-07159-0
Published: 16 September 2022

Pages

Videos - Podcasts

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα.