COVID-19: Επιστημονική πληροφόρηση

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) δημιούργησε αυτή την ιστοσελίδα με σκοπό να προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση στην ερευνητική κοινότητα και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Ο νέος κορονοϊός μπήκε βίαια στη ζωή μας και έχει αλλάξει την καθημερινότητα όλων μας. Και σε αυτές τις συνθήκες, η αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε την κοινότητα της γνώσης, να συμβάλουμε ώστε να αναδειχθούν έγκυρες επιστημονικές απόψεις και δεδομένα που προσφέρουν στον δημόσιο διάλογο και θωρακίζουν την κοινωνία απέναντι στον ανορθολογισμό και τον φόβο.

φωτογραφία: Mick De Paola

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Οι επιστήμονες πληροφόρησης του ΕΚΤ επιλέγουν άρθρα από έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης και από περιοδικά των οποίων οι εκδότες αποφάσισαν να ανοίξουν το περιεχόμενο χωρίς περιορισμούς.

Lakshmi Venkata Simhachalam Kutikuppala, Islam Kourampi, Ramya S. D. Kanagala, Priyadarshini Bhattacharjee and Sri Harsha Boppana
Med. Sci. 2024, 12(2), 28, https://doi.org/10.3390/medsci12020028
Published: 22 May 2024
Η πανδημία COVID-19 επιτάχυνε την ανάπτυξη των εμβολίων mRNA που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία και την πρόληψη αρκετών μολυσματικών ασθενειών. Τα εμβόλια mRNA έχουν αλλάξει δραματικά τον τομέα της εμβολιολογίας, προσφέροντας μια ευέλικτη και ταχεία προσέγγιση για την καταπολέμηση μολυσματικών ασθενειών και καρκίνων που προκαλούνται από ιούς. Αυτή η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη μελλοντική πορεία μιας νόσου, παρέχοντας έναν ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο για την καταπολέμηση των μολυσματικών ασθενειών και του καρκίνου.
Fanrui Zhou, Zhengxin Ma, Ahmed K. Rashwan, Muhammad Bilawal Khaskheli, Wessam A. Abdelrady, Nesma S. Abdelaty, Syed Muhammad Hassan Askri, Ping Zhao, Wei Chen and Imran Haider Shamsi
Foods 2024, 13(11), 1610, https://doi.org/10.3390/foods1311161
Published: 22 May 2024
Η παρούσα μελέτη διερευνά τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στην ψυχική υγεία, τις επισιτιστικές συνήθειες και τα πρωτόκολλα για την ασφάλεια των τροφίμων. Μέσα από μια ολοκληρωμένη ανάλυση, στοχεύει να αποσαφηνίσει τη διαφοροποιημένη σχέση μεταξύ του επισιτισμού, της ασφάλειας των τροφίμων και της ψυχικής ευεξίας εν μέσω της πανδημίας COVID-19, επισημαίνοντας συνεργιστικά αποτελέσματα και δυναμικές που υποστηρίζουν την ολιστική ανθρώπινη ευημερία. Η παρούσα ανασκόπηση προσφέρει μια νέα προσέγγιση ενσωματώνοντας την ψυχολογική ευεξία με την επισιτιστική ασφάλεια, ενώ διερευνά διεξοδικά την περίπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ της επισιτιστικής ασφάλειας, της ασφάλειας των τροφίμων και της ψυχολογικής ευεξίας στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19.
Jairus Rossi
Sustainability 2024, 16(10), 3985, https://doi.org/10.3390/su16103985
Published: 10 May 2024
Η πανδημία COVID-19 είχε βαθύ αντίκτυπο στην αγορά τροφίμων. Παρά τη διατάραξη των συμβατικών αγορών -όπως τα παντοπωλεία- οι αγρότες που επικεντρώνονταν σε μικρές αλυσίδες εφοδιασμού βρήκαν νέες ευκαιρίες στην αγορά. Καθώς οι καταναλωτές ανησυχούσαν όλο και περισσότερο για την ασφάλεια των αγορών δια ζώσης, ορισμένοι στράφηκαν στην αγορά απευθείας από αγρότες και αγορές με προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο ως τοπικά, βιολογικά ή/και βιώσιμα. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το ερώτημα που πρέπει να διερευνηθεί είναι πώς άλλαξαν οι αντιλήψεις των καταναλωτών για τα τοπικά συστήματα τροφίμων τα δύο χρόνια μετά την COVID-19. Εάν οι καταναλωτές έχουν μεγαλύτερη επίγνωση των τοπικών αγορών, οι αγρότες ενδέχεται να επαναπροσανατολίσουν την παραγωγή ώστε να επικεντρωθούν σε τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού και βιώσιμες μεθόδους παραγωγής.

Pages

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Videos - Podcasts

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα.