Ανακάλυψη και Ανάπτυξη φαρμάκων

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Santos Rutschman, Ana
draft excerpt from forthcoming book, Cambridge University Press (2022),  Accepted Paper Series available at SSRN
Posted: 05 Oct 2021
Εξετάζεται το οικοσύστημα των εμβολίων από την άποψη των νόμων, των πολιτικών και άλλων δυνάμεων/μηχανισμών που κατευθύνονται από την αγορά και που συνδυαστικά διαμορφώνουν την ανάπτυξη, την έρευνα, την παραγωγή και τη διανομή των εμβολίων. 
Saleh A, Qamar S, Tekin A, et al.
Cureus 13(7): e16635. doi:10.7759/cureus.16635
July 26, 2021
Από το πρώτο εμβόλιο που αναπτύχθηκε το 1796 κατά της ευλογιάς μέχρι το τελευταίο εμβόλιο για την COVID-19, κάθε εμβόλιο έχει τη δική του ιστορία ανάπτυξης και υπάρχει πολλή σοφία που μπορεί να αποκομιστεί από τις καινοτομίες στην ανάπτυξη των εμβολίων.
The "sex gap" in COVID-19 trials: a scoping review
Veronique M.M.M. Schiffer, et al.
EClinicalMedicine, DOI:https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100652
Published:November 30, 2020
Σε αυτή την αναλυτική βιβλιογραφική επισκόπηση, διερευνάται εάν οι διάφορες μελέτες για την φαρμακευτική θεραπεία και προφύλαξη για την COVID-19 που πραγματοποιήθηκαν, είχαν εκ των προτέρων στον σχεδιασμό τους συμπεριλάβει τον παράγοντα του φύλου.
von Bogdandy, Armin and Villarreal, Pedro
Max Planck Institute for Comparative Public Law & International Law (MPIL) Research Paper No. 2020-46,
November 19, 2020
Αυτό το άρθρο παρουσιάζει το διεθνές δίκαιο ιδίως για την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τα πιθανά νομικά μέσα του εθνικισμού των εμβολίων (Vaccine nationalism) καθώς και την πρωτοβουλία COVAX ως μέσο για μια πιο δίκαιη παγκόσμια διανομή του.

The race for coronavirus vaccines: a graphical guide
Ewen Callaway
Nature 580, 576-577 (2020) doi: 10.1038/d41586-020-01221-y
28 April 2020
Εικονογραφημένη παρουσίαση 8 διαφορετικών τρόπων δράσης εμβολίων για τον ιό SARS-CoV-2,  τα οποία οι ερευνητικές ομάδες σε εταιρείες και πανεπιστήμια ανα τον κόσμο εξετάζουν, προσδοκώντας να ανακαλύψουν αυτό που θα εξασφαλίσει την ανθρώπινη ανοσία στον ιό.

Nature 589, 16-18 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-020-03626-1
18 December 2020
Η ταχεία προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε για την αντιμετώπιση του ιού SARS-CoV-2, θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον της επιστήμης των εμβολίων.
The Evolving Armamentarium of COVID-19 Therapeutics
Uday Jain
ASA Monitor 2021; 85:32–33 doi: https://doi.org/10.1097/01.ASM.0000725884.36964.12
Ανασκόπηση της τεράστιας επιστημονικής έρευνας που αφορά τις θεραπείες και εμβόλια για την COVID-19, βάσει των κατευθυντήριων γραμμών που προτείνει το National Institutes of Health (NIH) (asamonitor.pub/3lnSgXg)
The emergence of new strains of SARS-CoV-2. What does it mean for COVID-19 vaccines?,
Md Kamal Hossain, Majid Hassanzadeganroudsari & Vasso Apostolopoulos 
Expert Review of Vaccines, DOI: 10.1080/14760584.2021.1915140
Οι γενετικές μεταλλάξεις ιών είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο, και επί του παρόντος, έχουν ήδη αναγνωριστεί 4000 μεταλλάξεις στην ακίδα πρωτεΐνης του SARS-CoV-2
Won, J.-H.; Lee, H.
Int. J. Mol. Sci. 2020, 21(24), 9775; https://doi.org/10.3390/ijms21249775
Published: 21 December 2020
Παρά την επιτυχή ανάπτυξη εμβολίων για την νόσο COVID-19, αναμένεται να προκύψουν νέες προκλήσεις όπως, η επίτευξη μεγάλης κλίμακας παραγωγής, η ψυχρή εφοδιαστική αλυσίδα, η μακροπρόθεσμη ασφάλεια και η χαμηλή αποδοχή των εμβολίων.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Towards effective COVID‑19 vaccines: Updates, perspectives and challenges (Review)
Daniela Calina, Demetrios Petrakis, Demetrios A. Spandidos, Aristidis Tsatsakis, et al
International Journal of Molecular Medicine, Pages: 3-16, https://doi.org/10.3892/ijmm.2020.4596
Published online on: May 6, 2020 

Pages