Ανακάλυψη και Ανάπτυξη φαρμάκων

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Six Month Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine
Stephen J Thomas, Edson D Moreira Jr., Nicholas Kitchin, et al. C4591001 Clinical Trial Group
medRxiv 2021.07.28.21261159; doi: https://doi.org/10.1101/2021.07.28.21261159
Posted July 28, 2021
Σε μια πολυεθνική, ελεγχόμενη, με εικονικό φάρμακο, τυφλής παρατήρησης, βασική μελέτη, με 44.165 συμμετέχοντες ηλικίας μεγαλύτερης ή ίσης 16 ετών και 2.264 συμμετέχοντες ηλικίας 12-15 ετών, αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα του εμβολίου BNT162b2 έναντι της λοίμωξης SARS-CoV-2, έως και 6 μήνες μετά τον εμβολιασμό. 
Florian Krammer
Nature https://doi.org/10.1038/s41586-020-2798-3 (2020)
Accelerated Article Preview Published online: 23 September 2020
Η ανάπτυξη εμβολίων SARS-CoV-2 ξεκίνησε στις αρχές Ιανουαρίου 2020 και συνεχίστηκε με ταχύτητα ρεκόρ. Επί του παρόντος περισσότερα από 180 εμβόλια βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι αποτελεσματικά και ασφαλή εμβόλια ενδέχεται να είναι διαθέσιμα εντός μηνών και όχι ετών.
Safety, Immunogenicity, and Efficacy of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine in Adolescents
Robert W. Frenck, Jr., Nicola P. Klein,  et al., for the C4591001 Clinical Trial Group*
New England Journal of Medicine, DOI: 10.1056/NEJMoa2107456
May 27, 2021
Παρουσιάζονται τα ευρήματα μιας τυχαιοποιημένης, ελεγχόμενης με εικονικό φάρμακο, δοκιμή για την αξιολόγηση της ασφάλειας, της ανοσογονικότητας και της αποτελεσματικότητας του εμβολίου BNT162b2, σε υγιή άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω. 
Russia’s fast-track coronavirus vaccine draws outrage over safety
Ewen Callaway
Nature, doi: 10.1038/d41586-020-02386-2
doi: 10.1038/d41586-020-02386-2
11 August 2020
Το πρώτο εγκεκριμένο εμβόλιο για ευρεία χρήση είναι γεγονός, θα μπορούσε όμως να είναι επικίνδυνο επειδή δεν έχει περάσει από μεγάλης κλίμακας δοκιμές, λένε οι ερευνητές.
Peter Nordström, Marcel Ballin, Anna Nordström
The Lancet Infectious Diseases, 2022, https://doi.org/10.1016/S1473-3099(22)00143-8
Available online 1 April 2022
Διερευνάται η μακροπρόθεσμη προστασία από προηγούμενη λοίμωξη (φυσική ανοσία) και κατά πόσον η φυσική ανοσία συν τον εμβολιασμό (υβριδική ανοσία) σχετίζεται με πρόσθετη προστασία.
Cynthia Liu, et al.
ACS Cent. Sci. 2020, 6, 3, 315-331, https://doi.org/10.1021/acscentsci.0c00272
Publication Date: March 12, 2020
Μεγάλος αριθμός άρθρων έχει δημοσιευθεί σε ακαδημαϊκά περιοδικά τις τελευταίες εβδομάδες ενώ γίνεται αγώνας για την ανάπτυξη φαρμάκων και εμβολίων. Η Chemical Abstracts Service- CAS, δημοσίευσε μια ειδική έκθεση, συγκεντρώνοντας  πληροφορίες που παρέχουν μια ισχυρή βάση για τη διευκόλυνση της έρευνας και της ανάπτυξης στον τομέα της θεραπείας. Μέσα σε μια εβδομάδα από τη δημοσίευσή της, αυτή η έκθεση έχει προσελκύσει τεράστια προσοχή με 48.000 προβολές (λήψεις).
Shubhangi Kandwal & Darren Fayne
Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, DOI: 10.1080/07391102.2020.1825232
Published online: 23 Sep 2020
Σε αυτήν την έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν υπολογιστικές τεχνολογίες σχεδιασμού φαρμάκων για την επαναστόχευση υπαρχόντων φαρμάκων που θα μπορούσαν να δράσουν ως αναστολείς των ιικών πρωτεϊνών SARS-CoV-2.
Science, doi:10.1126/science.abf1946
Oct. 16, 2020
Μία από τις μεγαλύτερες έρευνες στον κόσμο για τη θεραπεία της COVID-19 αυτή της WHO Solidarity Trial Consortium, ανακοίνωσε τα πολυαναμενόμενα προσωρινά αποτελέσματα που είναι απογοητευτικά. Καμία από τις τέσσερις θεραπείες της έρευνας στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 11.000 ασθενείς σε 400 νοσοκομεία σε ολόκληρο τον κόσμο, δεν αύξησε τα αποσοστά επιβίωσης των ασθενών (ούτε καν το αντιιικό φάρμακο remdesivir). Τα αποτελέσματα της έρευνας προδημοσιεύτηκαν στο medRxiv https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.15.20209817v1
Ali A. Rabaan, Shamsah H. Al-Ahmed, et al.
Human Vaccines & Immunotherapeutics, DOI: 10.1080/21645515.2020.1825896
05 November 2020
Αυτή η μίνι ανασκόπηση συνοψίζει τις έως σήμερα ανοσοπαθολογικές αποκρίσεις στη λοίμωξη του SARS-CoV-2 και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ανάπτυξη εμβολίων και ανοσοθεραπειών για την COVID-19.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Tsitsilonis, O.E.; Paraskevis, D.; Lianidou, E.; Pierros, V.; Akalestos, A.; Kastritis, E.; Moutsatsou, P.; Scorilas, A.; Sphicopoulos, T.; Terpos, E.; Thomaidis, N.; Tsakris, A.; Voulgaris, N.; Daskalaki, C.C.; Evangelakou, Z.; Fouki, C.; Gianniou, D.D.; Gumeni, S.; Kostaki, E.-G.; Kostopoulos, I.V.; Manola, M.S.; Orologas-Stavrou, N.; Panteli, C.; Papanagnou, E.-D.; Rousakis, P.; Sklirou, A.D.; Smilkou, S.; Stergiopoulou, D.; Trougakos, I.P.; Tsiodras, S.; Sfikakis, P.P.; Dimopoulos, M.-A.
Life 2020, 10, 214, DOI: 10.3390/life10090214
Published: 21 September 2020

Pages