Δημόσια υγεία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Comparison of molecular testing strategies for COVID-19 control: a mathematical modelling study
Nicholas C Grassly, Margarita Pons-Salort, et al.
The Lancet Infectious Diseases, DOI:https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30630-7
Published:August 18, 2020
Η μελέτη αξιολογεί τη βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων διαγνωστικών ελέγχων του κοροναϊού, νουκλεϊκού οξέος και αντισωμάτων SARS-CoV-2, για την πρόληψη της περαιτέρω μετάδοσης της νόσου covid-19.
Comparative optimism about infection and recovery from COVID‐19; Implications for adherence with lockdown advice
Koula Asimakopoulou, Vera Hoorens,  Ewen Speed, et al.
Health Expectations, https://doi.org/10.1111/hex.13134
First published: 27 September 2020
Σε αυτό το άρθρο, διερευνάται η εμφάνιση «συγκριτικής αισιοδοξίας» σε σχέση με τους κινδύνους για την υγεία και τη συμπεριφορά των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID ‐ 19.
Milman, O., Yelin, I., Aharony, N. et al.
Nat Med (2021). https://doi.org/10.1038/s41591-021-01407-5
Published: 10 June 2021
Ο μαζικός εμβολιασμός έχει τη δυνατότητα να περιορίσει την τρέχουσα πανδημία COVID-19 μειώνοντας την πιθανότητα μετάδοσης σε άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί. Ωστόσο, αυτό το υποθετικό αποτέλεσμα είναι δύσκολο να παρατηρηθεί, ειδικά υπό το φως των κυμαινόμενων χωροχρονικών επιδημικών δυναμικών.
HARRIS, J.
Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 1-12. doi:10.1017/S096318012000095X
Published online by Cambridge University Press:  23 November 2020
Ο συγγραφέας προτείνει την Αρχή της Αξίας της Ζωής (Value of Lives Principle) ως μια δίκαιη και αποτελεσματική προσέγγιση για την πρόσβαση στο εμβόλιο και αντιπαραβάλλει το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης με άλλες όπως το Πρότυπο Δίκαιης Προτεραιότητας (Fair Priority Model).
Verity E. Schaye, Jenna A. Reich, Brian P. Bosworth, et al.
NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery, Vol. 1 No. 6 | November — December 2020, DOI:https://doi.org/10.1056/CAT.20.0343
Παρά τις διαφοροποιήσεις στην οργανωτική και χρηματοοικονομική δομή των πανεπιστημιακών, των ιδιωτικών και άλλων δημόσιων νοσοκομείων και υγειονομικών υπηρεσιών, είναι δυνατή η μεταξύ τους συνεργασία κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σε αυτό το άρθρο, οι συγγραφείς περιγράφουν στρατηγικές συνεργασίας με έμφαση την επικοινωνία, τον προγραμματισμό για αύξηση της ικανότητας διαχείρισης, την κλινική φροντίδα και την ευεξία του προσωπικού. 
Abdul Mannan Baig
Journal of Medical Virology, doi: 10.1002/jmv.26624
First published: 23 October 2020
Μια νεοαναδυόμενη πτυχή της κλινικής εικόνας που σχετίζεται με την COVID ‐ 19 είναι ένα σύνολο από μακροχρόνια συμπτώματα τα οποία,  ελλείψει οποιασδήποτε άλλης δόκιμης ονομασίας, έχουν χαρακτηριστεί στις πρόσφατες δημοσιεύσεις ως long‐covid ή long‐haulers.
Charting the Legality of Religious-based Exemptions to COVID-19 Vaccinations
Hodge, James G. and Carey, Emily
Working paper series, Arizona State University (ASU), available at SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3816538
Posted: 31 Mar 2021
Στο κείμενο εργασίας, εξετάζεται η νομιμότητα των εξαιρέσεων από τους εμβολιασμούς για θρησκευτικούς λόγους
Challenges in the rollout of COVID-19 vaccines worldwide
Talha Khan Burki
The Lancet Respiratory Medicine, 2021, https://doi.org/10.1016/S2213-2600(21)00129-6.
Πραγματοποιείται μια ανασκόπηση της πορείας του εμβολιασμού και των εμβολιαστικών προγραμμάτων στον κόσμο.
Can technology increase COVID-19 vaccination rates?
The Lancet Digital Health, DOI:https://doi.org/10.1016/S2589-7500(21)00061-3
Published:April 01, 2021
Μπορεί η τεχνολογία να συμβάλλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στην προώθηση του εμβολιασμού σε κοινότητες που κινδυνεύουν περισσότερο και σε μειονοτικούς πληθυσμούς;
Bao Y, Shen Z, Yuan W.
Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. October 2020. doi:10.1177/0899764020966046
First Published October 22, 2020
Πολλές επιχειρήσεις προσχώρησαν σε κυβερνήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για να εξυπηρετήσουν τις κοινωνικές ανάγκες που προέκυψαν υπό την τεράστια πίεση της Covid-19.

Pages