Εκδήλωση δικτύωσης με έμφαση στη Βιομηχανική Καινοτομία

Το ΕΚΤ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη στο Cluster 4: Digital, Industry, Space, υποστηρίζει τη συμμετοχή ελληνικών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, startups, μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην εκδήλωση.

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επαγγελματικών και ερευνητικών συνεργασιών στον τομέα της Βιομηχανίας θα έχουν ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων (Brokerage Event) Industry 2021. Η εκδήλωση πραγματοποιείται διαδικτυακά την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021 στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκδήλωσης για την Θεματική ενότητα 4 του Ορίζοντα Ευρώπη.

Το Brokerage Event διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής Bridge2HE σε συνεργασία με το Enterprise Europe Network.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη στη θεματική ενότητα «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα» (Cluster 4: Digital, Industry, Space) και συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή ελληνικών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, νεοφυών, μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα και συνεισφέρουν ερευνητικά αποτελέσματα ή προϊόντα/υπηρεσίες στη βιομηχανική καινοτομία.

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση θα έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν και να συμμετέχουν σε κοινοπραξίες ώστε να υποβάλουν προτάσεις στον Ορίζοντα Ευρώπη στο πλαίσιο των πρώτων προκηρύξεων του 2021 στον τομέα της Βιομηχανίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν δωρεάν εδώ και να υποβάλουν ένα προφίλ. Όλα τα προφίλ θα αξιολογηθούν και θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο της εκδήλωσης, και θα αποτελέσουν τη βάση για τις διαδικτυακές επιχειρηματικές συναντήσεις. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας B2Match χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση κάποιου προγράμματος.   

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Βαρβάρα Βασιλάκη (vasilaki@ekt.gr) και τον Γιώργο Μέγα (megas@ekt.gr), συμβούλους Καινοτομίας στο ΕΚΤ και Εθνικά Σημεία Επαφής για το Cluster 4.

Το Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ. Αποσκοπεί στη σύνδεση έρευνας και καινοτομίας και έχει ως βασικές προτεραιότητες την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της οικονομίας, την ευημερία και ασφάλεια των πολιτών, καθώς και την προστασία της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Για τις υπόλοιπες θεματικές του Cluster 4 (Ψηφιακές Τεχνολογίες και Διάστημα) έχουν προγραμματιστεί ξεχωριστές εκδηλώσεις ενημέρωσης και δικτύωσης.

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ομάδα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) και στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες «Υγεία» και «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα». Υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Ως Εθνικό Σημείο Επαφής, υποστηρίζει την υλοποίηση έργων που συνεχίζονται και στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020.

Με συνδυασμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, το ΕΚΤ υποστηρίζει την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα να διακριθεί και να αναπτυχθεί διεθνώς. Ως συντονιστής του ελληνικού κόμβου του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο, παρέχει υπηρεσίες συμπληρωματικές με αυτές των Εθνικών Σημείων Επαφής, λειτουργώντας ως «one-stop-shop» για την πληροφόρηση επιχειρήσεων για ευρωπαϊκά θέματα, για την εξεύρεση επιχειρηματικών συνεργασιών στο εξωτερικό, για υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας, για τη διαμεσολάβηση για διεθνείς τεχνολογικές συνεργασίες, για πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και εξεύρεση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις.

Το Δίκτυο Bridge2HE

Το Bridge2HE είναι το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για τη μετάβαση από τον Ορίζοντα 2020 στον Ορίζοντα Ευρώπη.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ