Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων στον τομέα της Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας

Στην Aerotrends 2022 καινοτόμες επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί από τον τομέα της αεροδιαστημικής και του διαστήματος θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν νέα θέματα για διεθνή συνεργασία.

Η διεθνής εκδήλωση τεχνολογικών και επιχειρηματικών συναντήσεων στον τομέα της αεροδιαστημικής βιομηχανίας Aerotrends 2022 διοργανώνεται στις 6-7 Οκτωβρίου 2022 από το SPRI-Basque Business Development Agency, σε συνεργασία με τον τομέα (Sector Group) Αεροδιαστημικής και Άμυνας και το δίκτυο Enterprise Europe Network, στο Bilbao της Ισπανίας.

Η συμμετοχή ερευνητών, φορέων και επιχειρήσεων από την Ελλάδα, υποστηρίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT), συντονιστή του Enterprise Europe Network-Hellas, ελληνικού κόμβου του ευρωπαϊκού δικτύου, και Εθνικό Σημείο Επαφής για τη Θεματική Ομάδα (Cluster) 4 «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα» στον Ορίζοντα Ευρώπη.

Το Aerotrends 2022 συγκεντρώνει εταιρείες, αγοραστές αλλά και προμηθευτές, από μεγάλο αριθμό χωρών, εντός και εκτός Ευρώπης. Αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών επαφών και εύρεσης νέων θεμάτων για διεθνή συνεργασία σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της αεροδιαστημικής βιομηχανίας.

Η Aerotrends εστιάζει σε καινοτόμους φορείς (μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ερευνητικούς οργανισμούς, κλπ) από τον τομέα της αεροδιαστημικής και του διαστήματος. Στα θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνονται:

  • Components
  • Materials
  • New mobility
  • Disrupting propulsion
  • New Space
  • Advanced Manufacturing
  • Cutting edge Services
  • Digitalisation & 4.0
  • MRO – Maintenance, Repair & Overhaul
  • RPAS – Remotely Piloted Aircraft System

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης σε ειδικό χώρο στο Συνεδριακό Κέντρο Bizkaia Aretoa στο Bilbao στις 6 και στις 7 Οκτωβρίου 2022 ενώ θα προγραμματιστούν εκ των προτέρων μέσω της πλατφόρμας b2match. Η πλατφόρμα θα υποστηρίξει όλους τους δρώντες του κλάδου για τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών και ερευνητικών επαφών σε πολλούς τομείς ενδιαφέροντος.

Η συμμετοχή έχει κόστος 100 ευρώ και απαιτείται προεγγραφή εδώ με προθεσμία ως τις 5 Οκτωβρίου 2022. Κατά την εγγραφή σας, στο πεδίο γραφείο υποστήριξης - Support Office, μπορείτε να επιλέξετε ΕΚΤ, προκειμένου να υποστηριχθείτε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Γιώργος Μέγας, κύριο Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster 4 στο ΕΚΤ, email: megas@ekt.gr).

H Θεματική Ενότητα 4 στον Ορίζοντα Ευρώπη

Η θεματική ενότητα 4 (Cluster 4) αποτελεί ένα από τα προγράμματα του Πυλώνα ΙΙ για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.

Με προϋπολογισμό περίπου 15 δις. εκατ. ευρώ, το πρωταρχικό όραμα πίσω από τις προτεινόμενες επενδύσεις είναι αυτό της Ευρώπης που διαμορφώνει ανταγωνιστικές και αξιόπιστες τεχνολογίες για μια ευρωπαϊκή βιομηχανία που θα ηγείται σε παγκόσμιο επίπεδο σε βασικούς τομείς, ενισχύοντας τη διάσταση της προστασίας του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και της κατανάλωσης, με σεβασμό στα όρια του πλανήτη μας.

Σκοπός είναι η μετάβαση σε μια ανταγωνιστική, ψηφιακή, χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και κυκλική βιομηχανία που θα εξασφαλίσει βιώσιμη προμήθεια πρώτων υλών, θα αναπτύξει προηγμένα υλικά και θα παρέχει τη βάση για την πρόοδο και την καινοτομία στις παγκόσμιες προκλήσεις για την κοινωνία. Το αναμενόμενο αντίκτυπο αυτού του Cluster περιέχονται στο στρατηγικό σχέδιο «Ορίζοντας Ευρώπη».

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ομάδα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) και στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες 1 «Υγεία» και 4 «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα». Υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Ως Εθνικό Σημείο Επαφής, υποστηρίζει την υλοποίηση έργων που συνεχίζονται και στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020. Το ΕΚΤ είναι βασικό μέλος του δικτύου των ΕΣΕ για το Digital στον Ορίζοντα Ευρώπη, Ideal-ist και των ΕΣΕ για το Industry, NCP4Industry.

Το ΕΚΤ είναι ο πρώτος Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας (DIH) στην Ελλάδα που καταχωρήθηκε στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμμετέχει ενεργά στο DIH Expert Group της Eυρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, το EKT είναι ο συντονιστής του ελληνικού κόμβου EIT Health στην Ελλάδα.   

Enterprise Europe Network

Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο. Αποτελείται από 600 συνεργαζόμενους οργανισμούς, 3.000 εξειδικευμένα στελέχη και 17 ομάδες εμπειρογνωμόνων σε αντίστοιχους βιομηχανικούς κλάδους, σε περισσότερες από 60 χώρες. Από το 2008 έχει βοηθήσει 2,9 εκατομμύρια επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν διεθνώς, ενώ 475.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν εμπιστευτεί μέχρι σήμερα τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του Δικτύου.

Στην Ελλάδα, η κοινοπραξία Enterprise Europe Network Hellas αποτελείται από 16 οργανισμούς καταξιωμένους στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων βιομηχανικών συνδέσμων, ερευνητικών, τεχνολογικών και τραπεζικών ιδρυμάτων, καθώς και εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων. Το ΕΚΤ είναι ιδρυτικό μέλος και έχει συντονιστικό ρόλο στην κοινοπραξία.

 

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Enterprise Europe Network, ΕΚΤ