Ορίζοντας Ευρώπη: Η ΕΕ επενδύει 112 εκατ. ευρώ στην τεχνητή νοημοσύνη και τις κβαντικές τεχνολογίες

Νέες προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων στο Cluster 4 του Ορίζοντα Ευρώπη, για έρευνα και καινοτομία σε τεχνολογίες αιχμής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, ύψους 112 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της θεματικής "Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα" (Cluster 4) του Προγράμματος εργασίας 2023-2024 του Ορίζοντα Ευρώπη, για έρευνα και καινοτομία στην τεχνητή νοημοσύνη και τις κβαντικές τεχνολογίες.

Η Επιτροπή θα επενδύσει πάνω από 65 εκατ. ευρώ στην τεχνητή νοημοσύνη. Από το ποσό αυτό, 50 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε έργα για την ανάπτυξη νέων τρόπων συνδυασμού δεδομένων και επέκτασης των δυνατοτήτων μεγάλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Οι προσπάθειες αυτές θα ενισχύσουν τη δυνατότητα εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης σε νέους τομείς και θα ενισχύσουν την ερευνητική αριστεία της Ευρώπης. Επιπλέον 15 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν στην ανάπτυξη ισχυρών και διαφανών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Τα έργα αυτά αποσκοπούν στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και στην παροχή ουσιαστικών πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεών που αφορούν την τεχνολογία αυτή. Επιπλέον, θα συμβάλουν στην ανάπτυξη τεχνολογίας που ευθυγραμμίζεται με την Πράξη της ΕΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act) αλλά και την ευρωπαϊκή προσέγγιση για τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο.

Επιπρόσθετα, 40 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν για την τόνωση της έρευνας σε πρωτοποριακές και παγκοσμίως πρωτοπόρες κβαντικές τεχνολογίες. Από αυτό το ποσό, τα 25 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν στη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου κβαντικών βαρυτόμετρων (αισθητήρων βαρύτητας), ενώ επιπλέον 15 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν σε διακρατικά έργα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των κβαντικών τεχνολογιών επόμενης γενιάς. Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ παραμένει στην πρώτη γραμμή του παγκόσμιου αγώνα δρόμου για την κβαντική τεχνολογία.

Ακόμη, άλλα 7,5 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε έργα που θα στηρίξουν τις ευρωπαϊκές αξίες και θέτουν τους ανθρώπους στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ αυξάνουν και την επιρροή της ΕΕ στην παγκόσμια τυποποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών.

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ομάδα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες 1 «Υγεία» και 4 «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα», καθώς και για την «Αποστολή για τον Καρκίνο». Είναι βασικό μέλος του δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη για το Health (ΗΝΝ3.0), το Digital (Ideal-ist), το Industry (NCP4Industry) και το MSCA (MSCA-NET). Επίσης, είναι ο ελληνικός φορέας που συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο «ECHoS - Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies». Σε αυτό το πλαίσιο το ΕΚΤ υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ