Εκδήλωση δικτύωσης στον τομέα της Βιομηχανίας του Ορίζοντα Ευρώπη

Το ΕΚΤ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster 4 του Ορίζοντα Ευρώπη, με συντονιστικό ρόλο στο Enterprise Europe Network Hellas και μέλος του Δικτύου NCP4Industry, υποστηρίζει τη συμμετοχή ελληνικών οργανισμών και επιχειρήσεων.

Ευκαιρίες δικτύωσης και συνεργασιών θα έχουν οι συμμετέχοντες στο Brokerage Event στον τομέα της Βιομηχανίας (Cluster 4) του Ορίζοντα Ευρώπη που διοργανώνεται από το Δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής, NCP4Industry, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη συνεργασία του Enterprise Europe Network στις 19 Οκτωβρίου 2023. 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT), Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster 4 (Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία, Διάστημα) του Ορίζοντα Ευρώπη, με συντονιστικό ρόλο στο Enterprise Europe Network Hellas και μέλος του Δικτύου NCP4Industry, υποστηρίζει τη συμμετοχή ελληνικών οργανισμών και επιχειρήσεων στη διήμερη εκδήλωση δικτύωσης.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικούς οργανισμούς που ενδιαφέρονται για νέες συνεργασίες στον τομέα της Βιομηχανίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν δωρεάν εδώ έως τις 17 Οκτωβρίου 2023. Είναι σημαντικό οι ενιαφερόμενοι να συμπληρώσουν ένα δελεαστικό προφίλ. Τα προφίλ θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο του Brokerage Event και θα αποτελέσουν τη βάση για τις διαδικτυακές συναντήσεις.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θέλουν να συμμετέχουν στην εκδήλωση, κατά την εγγραφή τους καλούνται να επιλέξουν ως Γραφείο Υποστήριξης το ΕΚΤ (Support Office: National Documentation Centre EKT), προκειμένου να υποστηριχθούν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου.

Προτείνεται οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν τις βιντεοσκοπημένες ενημερωτικές ημερίδες Horizon Europe info days - Cluster 4 που πραγματοποιήθηκαν στις 11-12 Οκτωβρίου 2023 και στις οποίες έγιναν παρουσιάσεις από στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των νέων προκηρύξεων του 2024 και των ευκαιριών χρηματοδότησης που προσφέρονται στον τομέα των Ψηφιακών Τεχνολογιών, της Βιομηχανίας και του Διαστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Μάριος Ροίδης, Εθνικό Σημείο Επαφής για τη Βιομηχανία | Cluster 4 στον Ορίζοντα Ευρώπη, email: mroidis@ekt.gr).

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ομάδα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες «Υγεία» (Cluster 1) και «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα» (cluster 4), καθώς και για την «Αποστολή για τον Καρκίνο». Υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Το ΕΚΤ είναι βασικό μέλος του δικτύου των ΕΣΕ για το Health (ΗΝΝ3.0), για το Digital στον Ορίζοντα Ευρώπη, (Ideal-ist), για το Industry (NCP4Industry) και για το MSCA (MSCA-NET).

Enterprise Europe Network

Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης στον κόσμο. Αποτελείται από περισσότερους από 450 συνεργαζόμενους οργανισμούς, 3.000 εξειδικευμένα στελέχη και 17 ομάδες εμπειρογνωμόνων σε αντίστοιχους επιχειρηματικούς τομείς. Από το 2008, το ΕΚΤ συμμετέχει με συντονιστικό ρόλο στην κοινοπραξία Enterprise Europe Network Hellas. Το Enterprise Europe Network υποστηρίζει την ανθεκτικότητα, την εξωστρέφεια, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης με διεθνείς φιλοδοξίες.

Επιμέλεια: Νατάσα Κυριακίδη
www.ekt.gr, με πληροφορίες από EKT