To ΕΚΤ στη Διεθνή Έκθεση DEFEA 2023 για την Άμυνα και την Ασφάλεια

Στο πλαίσιο των δράσεων για τη διασύνδεση ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας, αλλά και της θεσμικής συνεργασίας του ΕΚΤ με τον ΣΕΚΠΥ, στελέχη του ΕΚΤ συμμετείχαν και συντόνισαν συζητήσεις και παράλληλες εκδηλώσεις.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είχε δυναμική παρουσία στη Διεθνή Έκθεση DEFEA για την Άμυνα και την Ασφάλεια που πραγματοποιήθηκε από 9 έως 11 Μαϊου 2023 στην Αθήνα (Metropolitan Expo), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας κα με τη συνεργασία του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ). Το ΕΚΤ συμμετείχε στον συντονισμό και στη συνδιοργάνωση workshops και συζητήσεων στη διάρκεια της DEFEA, αλλά και στη διοργάνωση εκδήλωσης δικτύωσης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (European Defence Fund).

Την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023, o Δρ. Νίκος Καραμπέκιος, Υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας και Δικτύωσης του ΕΚΤ, συντόνισε κλειστό πάνελ με τίτλο "EDF cross-project meeting", στο οποίο συμμετείχαν οι συντονιστές 10 επιλεγμένων χρηματοδοτημένων έργων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, καθώς και στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αλλά και Υπουργείων Άμυνας άλλων κρατών, καθώς και στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης «Αμυντική Βιομηχανία & Διάστημα» της ΕΕ. Παρουσιάστηκαν διάφορα έργα σε εξέλιξη και διερευνήθηκαν οι τεχνολογικές συνέργειες και συνεργασίες μεταξύ τους, στο πλαίσιο των επόμενων προκηρύξεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας.

Επίσης, την Πέμπτη 11 Μαϊου 2023, το ΕΚΤ είχε τον συντονισμό της εκδήλωσης ‘‘Enabling Synergies Between Defense and Civilian Industries – Technology Transfer Mechanisms”, στην οποία συμμετείχαν στελέχη των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΜΠ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υψηλόβαθμα στελέχη της Intracom Defence και της Space Hellas, καθώς και ο Παναγιώτης Παπαγεωργίου, Διευθυντής Καινοτομίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Συζητήθηκαν τα θέματα που αφορούν τη μεταφορά τεχνολογίας μεταξύ του ακαδημαϊκού και ερευνητικού συστήματος και του επιχειρηματικού κλάδου, ενώ παρουσιάστηκαν πετυχημένα παραδείγματα, επιμέρους προβλήματα καθώς και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ο Δρ Ν. Καραμπέκιος, από τη Μονάδα Καινοτομίας και Δικτύωσης ΕΚΤ, συντονίζει τη συζήτηση
‘‘Enabling Synergies Between Defense and Civilian Industries – Technology Transfer Mechanisms”

Εκδήλωση δικτύωσης για υποβολή προτάσεων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας

Παράλληλα, το ΕΚΤ υποστήριξε τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών στη διεθνή εκδήλωση διμερών συναντήσεων για ερευνητικές συνεργασίες στον τομέα της άμυνας με τίτλο “Innovation matchmaking event European Defence Fund Greece – The Netherlands”. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2023 στην Αθήνα από το ευρωπαϊκό δίκτυο Enterprise Europe Network και τη Netherlands Enterprise Agency (RVO), στο πλαίσιο της DEFEA. Από πλευράς ΕΚΤ, που ήταν συνδιοργανωτής της εκδήλωσης, τον συντονισμό είχε ο Γιώργος Μέγας, σύμβουλος καινοτομίας του Εnterprise Europe Network και Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη.

Ο Γ. Μέγας, Σύμβουλος Καινοτομίας ΕΚΤ και Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη,
με στελέχη του Enterprise Europe Network Netherlands, στο πλαίσιο του Brokerage Event.

Η εκδήλωση δικτύωσης πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη δικτύωση ελληνικών και ολλανδικών οργανισμών και εταιριών στο πλαίσιο της δημιουργίας κοινοπραξιών για υποβολή προτάσεων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, την ενημέρωση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, την ανταλλαγή πληροφοριών για τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Το ΕΚΤ υποστήριξε τη συμμετοχή των ελληνικών οργανισμών και επιχειρήσεων στην εκδήλωση δικτύωσης, ως συντονιστής του Enterprise Europe Network Hellas και ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τη θεματική των Ψηφιακών Τεχνολογιών, της Βιομηχανίας και του Διαστήματος (Cluster 4) στο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη.

Στη Διεθνή Έκθεση DEFEA (Defence Exhibition Athens) συμμετείχαν 346 εκθέτες από 28 χώρες, συμπεριλαμβανομένων κολοσσών της παγκόσμιας αμυντικής βιομηχανίας αλλά και πλήθος ερευνητικών κέντρων και ιδρυμάτων, που διαμορφώνουν τις εξελίξεις στον τομέα των υψηλών τεχνολογιών. Παράλληλα, έδωσαν το παρών επίσημες κυβερνητικές και στρατιωτικές αντιπροσωπείες, καθώς και επισκέπτες από 78 χώρες. Στη DEFEA συμμετείχαν διεθνείς εταιρείες και οργανισμοί που παρουσίασαν επίγεια, θαλάσσια και αεροδιαστημικά αμυντικά συστήματα για την εθνική ασφάλεια και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το ΕΚΤ έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ), επιδιώκοντας τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συνεργειών με σκοπό την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και την τεχνολογική αναβάθμιση του συγκεκριμένου βιομηχανικού κλάδου.

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Με συνδυασμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, το ΕΚΤ υποστηρίζει την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα να διακριθεί και να αναπτυχθεί διεθνώς.

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ομάδα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες 1 «Υγεία» και 4 «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα», καθώς και για την «Αποστολή για τον Καρκίνο». Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΚΤ παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και διαμεσολάβησης σε οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς. Αυτές οι υπηρεσίες εκτείνονται από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης που εστιάζουν στα επιμέρους χαρακτηριστικά και ισχυρά σημεία του κάθε φορέα μέχρι τη σύνταξη, την προ-αξιολόγηση καθώς και την υποβολή των προτάσεων.

Το ΕΚΤ υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Το ΕΚΤ είναι βασικό μέλος του δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη για το Health (ΗΝΝ3.0), το Digital (Ideal-ist), το Industry (NCP4Industry) και το MSCA (MSCA-NET). Τέλος, είναι ο ελληνικός φορέας που συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο «ECHoS - Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies». Στο πλαίσιο του έργου συνεργάζεται με ένα δίκτυο 57 εταίρων στοχεύοντας στη συγκρότηση εθνικών κόμβων για την Αποστολή για τον Καρκίνο.

Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας, μέλος του Enterprise Europe Network

Το ΕΚΤ είναι μέλος του Smart Attica, ενός εκ των τεσσάρων ελληνικών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας που παρέχει υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, στελέχη του ΕΚΤ συμμετέχουν ενεργά στο DIH Expert Group της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Από το 2008, το ΕΚΤ συμμετέχει με συντονιστικό ρόλο στην κοινοπραξία Enterprise Europe Network Hellas, τον ελληνικό κόμβο του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο. Το Enterprise Europe Network υποστηρίζει την αειφορία, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την ανθεκτικότητα, την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης που καινοτομεί.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από EKT