Εκδήλωση Δικτύωσης στον τομέα του Διαστήματος του Ορίζοντα Ευρώπη

Το ΕΚΤ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster 4 στον Ορίζοντα Ευρώπη και με συντονιστικό ρόλο στο Enterprise Europe Network Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή ελληνικών οργανισμών και επιχειρήσεων.

Διεθνής εκδήλωση δικτύωσης στον τομέα του Διαστήματος διοργανώνεται διαδικτυακά την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023 από το Enterprise Ireland σε συνεργασία με το Enterprise Europe Network και τα Εθνικά Σημεία Επαφής για το Cluster 4 (Digital, Industry, Space) του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT), Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster 4 στον Ορίζοντα Ευρώπη και με συντονιστικό ρόλο στο Enterprise Europe Network Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή ελληνικών οργανισμών και επιχειρήσεων.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν και να συμμετάσχουν σε κοινοπραξίες, ώστε να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο των προκηρύξεων του 2023 και του 2024 στον τομέα του Διαστήματος στον Ορίζοντα Ευρώπη.

Η εκδήλωση δικτύωσης απευθύνεται σε μικρομεσαίες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις, startups, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Διαστήματος.

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις από στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα Εθνικά Σημεία Επαφής σε όλες τις θεματικές του τομέα του Διαστήματος, ενώ προσφέρονται μοναδικές ευκαιρίες για παρουσίαση ιδεών και ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνη με κορυφαίους ερευνητικούς οργανισμούς και πρωτοπόρους καινοτόμους από όλη τη βιομηχανία.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συναντηθούν με εμπειρογνώμονες των Εθνικών Σημείων Επαφής και με το Enterprise Europe Network.

Θεματικές του τομέα του Διαστήματος όπου θα αναζητηθούν συνεργασίες:

 • Copernicus for Atmosphere and Climate Change, including CO2
 • Copernicus for Emergency Management
 • Copernicus in-situ component
 • Copernicus for Marine Environment Monitoring
 • Copernicus for Land and Water
 • Copernicus for Security
 • End-to-end Earth observation systems and associated services
 • Future Space Ecosystem and Enabling Technologies
 • Future Space Ecosystem
 • Quantum Communication Technologies for space systems
 • Quantum Space Gravimetry Phase-A Study
 • Quantum Space Gravimetry Phase-B study & Technology Maturation
 • Low cost high thrust propulsion for European strategic space launchers - technologies maturation including ground system tests
 • New space transportation solutions and services
 • Modern, flexible and efficient European test, production and launch facilities
 • Scientific exploitation of space data
 • Space technologies for European non-dependence and competitiveness

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν δωρεάν εδώ και να υποβάλουν στοιχεία με το προφίλ τους έως τις 1 Φεβρουαρίου 2023. Όλα τα προφίλ θα αξιολογηθούν, θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο του Brokerage Event και θα αποτελέσουν τη βάση για τις διαδικτυακές Β2Β συναντήσεις.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θέλουν να συμμετέχουν στην εκδήλωση, μπορούν κατά την εγγραφή τους, στο πεδίο «Γραφείο Υποστήριξης - Support Office», να επιλέξουν «GR National Documentation Centre EKT».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Γιώργος Μέγας, κύριο Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster 4 του Ορίζοντα Ευρώπη στο ΕΚΤ, email: megas@ekt.gr).

H Θεματική Ενότητα 4 στον Ορίζοντα Ευρώπη

Η θεματική ενότητα 4 (Cluster 4) αποτελεί ένα από τα προγράμματα του Πυλώνα ΙΙ του Ορίζοντα Ευρώπη για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.

Με προϋπολογισμό περίπου 15 δισ. ευρώ, το πρωταρχικό όραμα πίσω από τις προτεινόμενες επενδύσεις είναι αυτό της Ευρώπης που διαμορφώνει ανταγωνιστικές και αξιόπιστες τεχνολογίες για μια ευρωπαϊκή βιομηχανία που θα ηγείται σε παγκόσμιο επίπεδο σε βασικούς τομείς, ενισχύοντας τη διάσταση της προστασίας του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και της κατανάλωσης, με σεβασμό στα όρια του πλανήτη μας.

Σκοπός είναι η μετάβαση σε μια ανταγωνιστική, ψηφιακή, χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και κυκλική βιομηχανία που θα εξασφαλίζει βιώσιμη προμήθεια πρώτων υλών, θα αναπτύσσει προηγμένα υλικά και θα παρέχει τη βάση για την πρόοδο και την καινοτομία στις παγκόσμιες προκλήσεις για την κοινωνία. Ο αναμενόμενος αντίκτυπος αυτού του Cluster περιέχονται στο στρατηγικό σχέδιο «Ορίζοντας Ευρώπη».

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ομάδα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) και στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες 1 «Υγεία» και 4 «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα». Υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας.Το ΕΚΤ είναι βασικό μέλος του δικτύου των ΕΣΕ για τον τομέα Ψηφιακών Τεχνολογιών (Digital) του cluster 4 στον Ορίζοντα Ευρώπη, του δικτύου Ideal-ist και του δικτύου NCP4Industry των ΕΣΕ για τον τομέα Βιομηχανία (Industry) του cluster 4 στον Ορίζοντα Ευρώπη.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Enterprise Europe Network, ΕΚΤ