COVID-19: Επιστημονική πληροφόρηση

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) δημιούργησε αυτή την ιστοσελίδα με σκοπό να προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση στην ερευνητική κοινότητα και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Ο νέος κορονοϊός μπήκε βίαια στη ζωή μας και έχει αλλάξει την καθημερινότητα όλων μας. Και σε αυτές τις συνθήκες, η αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε την κοινότητα της γνώσης, να συμβάλουμε ώστε να αναδειχθούν έγκυρες επιστημονικές απόψεις και δεδομένα που προσφέρουν στον δημόσιο διάλογο και θωρακίζουν την κοινωνία απέναντι στον ανορθολογισμό και τον φόβο.

φωτογραφία: Mick De Paola

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Οι επιστήμονες πληροφόρησης του ΕΚΤ επιλέγουν άρθρα από έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης και από περιοδικά των οποίων οι εκδότες αποφάσισαν να ανοίξουν το περιεχόμενο χωρίς περιορισμούς.

Nikki Forrester
Nature 615, 955-957 (2023), https://doi.org/10.1038/d41586-023-00888-3
28 March 2023
Η πανδημία COVID-19 είχε δυσανάλογο αντίκτυπο στις μητέρες επιστήμονες με ακαδημαϊκή καριέρα, φέρνοντας στο προσκήνιο μακροχρόνια ζητήματα. Το περιοδικό Nature μίλησε με πέντε μητέρες από τον ακαδημαϊκό χώρο, σχετικά με το τι προσαρμογές έχουν κάνει τα ακαδημαϊκά ιδρύματα για να αντιμετωπίσουν τις διαταραχές της πανδημίας και τι άλλες ενισχύσεις χρειάζονται οι γονείς, και ειδικά οι μητέρες.
"Vulnerable” or Systematically Excluded? The Impact of Covid‐19 on Disabled People in Low‐ and Middle‐Income Countries
Kubenz, V.; Kiwan, D.
Social Inclusion ; 11(1):26-37, 2023, https://doi.org/10.17645/si.v11i1.5671
Published: 17 January 2023
Η πανδημία Covid-19 έχει επηρεάσει δυσανάλογα τα άτομα με αναπηρία σε όλο τον κόσμο. Αυτό το άρθρο ανασκόπησης χαρτογραφεί τον αντίκτυπο της πανδημίας στα άτομα με αναπηρία σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος κατά τους πρώτους δέκα μήνες της πανδημίας, με βάση μια ημι-συστηματική ανασκόπηση 113 άρθρων εμπειρικής και «γκρίζας» βιβλιογραφίας.
Managing COVID-19-related knowledge: A smart cities perspective
Abdalla, W.; Renukappa, S.; Suresh, S.
Knowledge and Process Management ; 30(1):87-109, 2023, https://doi.org/10.1002/kpm.1706
First published: 14 March 2022
Η αποτελεσματική διαχείριση της COVID-19 και η επείγουσα ανάγκη βελτίωσης της πρόληψης έναντι της επιδημίας απαιτούν ταχεία ανταπόκριση και άμεσες λύσεις, την ανάπτυξη κατάλληλων διαδικασιών διαχείρισης γνώσης και τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων και των διαχειριστικών προσπαθειών. Η αυξημένη υιοθέτηση τεχνολογιών έξυπνων πόλεων προσφέρει διάφορες τεχνολογίες που μπορούν να υποστηρίξουν την απόκτηση, την κοινή χρήση και τη μεταφορά γνώσης. Ωστόσο, οι επαγγελματίες διαχείρισης γνώσης και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις για τη διαχείριση των τεράστιων δεδομένων που παράγονται από τις διάφορες πλατφόρμες έξυπνων πόλεων. Η διαχείριση της γνώσης που σχετίζεται με την COVID-19 απαιτεί φιλτράρισμα, καθαρισμό, διατήρηση και κοινή χρήση μόνο χρήσιμων δεδομένων. Ως εκ τούτου, ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να διερευνήσει τη διαχείριση της γνώσης που σχετίζεται με την COVID-19 από την οπτική γωνία των έξυπνων πόλεων.

Pages

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

The impact of seasonal influenza vaccination uptake on COVID-19 vaccination attitudes in a rural area in Greece
Papazachariou, Andria; Tsioutis, Constantinos; Lytras, Theodore; Malikides, Onoufrios; Stamatelatou, Maria; Vasilaki, Nektaria; Milioni, Athanasia; Dasenaki, Maria; Spernovasilis, Nikolaos
Vaccine, Volume 41, Issue 3, 16 January 2023, Pages 821-825, https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2022.12.024
Available online 15 December 2022
Effect of the first and second COVID-19 associated lockdown on the metabolic control of patients with type 2 diabetes in Greece
Papachristoforou, Eleftheria; Liatis, Stavros; Psoma, Ourania; Kountouri, Aikaterini; Lambadiari, Vaia; Tsimihodimos, Vasilis
Journal of Diabetes and its Complications, Volume 37, Issue 1, January 2023, 108363, https://doi.org/10.1016/j.jdiacomp.2022.108363
Available online 28 November 2022

Pages

Videos - Podcasts

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα.