Βιοχημικές ερευνητικές μέθοδοι

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Designer antibodies could battle COVID-19 before vaccines arrive
Jon Cohen
Science, doi:10.1126/science.abe1740
Aug. 4, 2020
Ελπίδες γεννούν αντισώματα φτιαγμένα στο εργαστήριο, τα οποία θα μπορούσαν να αποτρέψουν και να θεραπεύσουν την ασθένεια COVID-19 με αποτελεσματικότητα τους επόμενους μήνες, πριν από τις δοκιμές εμβολίων.
Christopher S McMahan, Stella Self, Lior Rennert, Corey Kalbaugh, David Kriebel, et al.
The Lancet Planetary Health, Volume 5, Issue 12, 2021, Pages e874-e881, ISSN 2542-5196, https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00230-8.
Η ανάλυση των λυμάτων παρέχει τη δυνατότητα για μια σχεδόν σε πραγματικό χρόνο και οικονομικά αποδοτική παρακολούθηση της παρουσίας της μετάδοσης της COVID-19 σε επίπεδο κοινότητας. Εδώ αναπτύσσεται μοντέλο για την εκτίμηση του αριθμού των μολυσμένων ατόμων. 
Correlates of protection against symptomatic and asymptomatic SARS-CoV-2 infection
Shuo Feng, Daniel J. Phillips, Thomas White, et al. the Oxford COVID Vaccine Trial Group
medRxiv 2021.06.21.21258528; doi: https://doi.org/10.1101/2021.06.21.21258528
Posted June 24, 2021
Τα δεδομένα από μια τυχαιοποιημένη δοκιμή για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναλύθηκαν για να προσδιοριστούν τα επίπεδα αντισωμάτων που σχετίζονται με την προστασία έναντι του SARS-CoV-2

Coronavirus found in Paris sewage points to early warning system
Christa Lesté-Lasserre
Science, doi:10.1126/science.abc3799
Apr. 21, 2020
Με δειγματοληψία λυμάτων σε όλο το Παρίσι για χρονικό διάστημα πάνω από 1 μήνα, οι ερευνητές εντόπισαν, σε αυτά, την αύξηση και στη συνέχεια τη μείωση των συγκεντρώσεων του νέου κορονοϊού. Η διακύμανση αντιστοιχεί στο μοτίβο της επιδημίας COVID-19 στην περιοχή, όπου τα περιοριστικά μέτρα οδήγησαν σε αναχαίτιση της εξάπλωσης της νόσου. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η μελέτη με αυτή την τεχνολογία, είναι η πρώτη που μπορεί να ανιχνεύσει μια απότομη έξαρση της νόσου από τις συγκεντρώσεις ιών στα λύματα, πριν ακόμα προκληθεί η αντίστοιχη πίεση στις δομές υγείας. Αυτή η δυνατότητα της μεθόδου, λένε, την καθιστά ένα φτηνό μη επεμβατικό εργαλείο για την παρακολούθηση της παρουσίας της νόσου και την πρόβλεψη ενός δεύτερου κύματος έξαρσης.

Comparative immunogenicity of mRNA and inactivated vaccines against COVID-19
Wey Wen Lim, Loretta Mak et al.
The Lancet Microbe,DOI:https://doi.org/10.1016/S2666-5247(21)00177-4
Published:July 15, 2021
Μελετώνται συγκριτικά τα δεδομένα της ανοσογονικότητας των εμβολίων SARS-CoV-2, σε εργαζόμενους στον τομέα της υγείας στο Χονγκ Κονγκ, που έλαβαν είτε το εμβόλιο BNT162b2 (Comirnaty, Fosun-BioNTech) ή το εμβόλιο απενεργοποιημένου ιού (κυτταρικό vero) (Coronavac; Sinovac).

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Complement and tissue factor-enriched neutrophil extracellular traps are key drivers in COVID-19 immunothrombosis
Panagiotis Skendros, Alexandros Mitsios, Akrivi Chrysanthopoulou, Dimitrios C Mastellos, Simeon Metallidis, Petros Rafailidis, Maria Ntinopoulou, Eleni Sertaridou, Victoria Tsironidou, Christina Tsigalou, Maria Tektonidou, Theocharis Konstantinidis, Charalampos Papagoras, Ioannis Mitroulis, Georgios Germanidis, John D Lambris, Konstantinos Ritis
medRxiv 2020.06.15.20131029; doi: https://doi.org/10.1101/2020.06.15.20131029
Oikonomou E, Paraskevas T, Velissaris D.
Rom J Intern Med. 2021 Oct 5. doi: 10.2478/rjim-2021-0037. Epub ahead of print. PMID: 34610232.
Published Online: 05 Oct 2021
M. Petala, D. Dafou, M. Kostoglou, Th. Karapantsios, E. Kanata, A. Chatziefstathiou, F. Sakaveli, K. Kotoulas, M. Arsenakis, E. Roilides, T. Sklaviadis, S. Metallidis, A. Papa, E. Stylianidis, A. Papadopoulos, N. Papaioannou
Science of The Total Environment, Volume 755, Part 1, 2021, 142855, DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142855.

Pages