Βιοχημικές ερευνητικές μέθοδοι

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Lagadinou, M., Salomou, E. E., Zareifopoulos, N., Marangos, M., Gogos, C., & Velissaris, D. 
Le Infezioni in Medicina, 28(suppl 1), 89–95, 2020
G. Balkourani, A. Brouzgou, M. Archonti, N. Papandrianos, S. Song, P. Tsiakaras
Journal of Electroanalytical Chemistry, Volume 893, 2021, 115289, https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2021.115289.

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Alejo JL, Mitchell J, Chang A, et al.
JAMA. doi:10.1001/jama.2022.1393
Published online February 03, 2022.
Αυτή η μελέτη χρησιμοποιεί ορολογικές δοκιμές για να χαρακτηρίσει τη φυσική ανοσία και τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των αντισωμάτων SARS-CoV-2 μεταξύ των μη εμβολιασμένων ενηλίκων στις ΗΠΑ.
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2022.
Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/26567.
Πρόκειται για κσύντομο κείμενο πρακτικών του εικονικού εργαστηρίου διοργανώθηκε τον ιανουάριο από το National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine το οποίο υπογράμμισε τον αντίκτυπο της πανδημίας στις διαγνωστικές οδούς, την επιδείνωση των ανισοτήτων, τις διαγνωστικές ευθύνες για τη δημόσια υγεία και τις νέες διαγνωστικές στρατηγικές και εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί μετά την εμφάνιση του COVID-19.
How to interpret and use COVID-19 serology and immunology tests
David S.Y. Ong, Paraskevi C. Fragkou, Valentijn A. Schweitzer, Charalampos D. Moschopoulos, Chrysanthi Skevaki
Clin Microbiol Infect. 2021; 27: ISSUE 7, P981-986, DOI:https://doi.org/10.1016/j.cmi.2021.05.001
Published: May 08, 2021
How COVID broke the evidence pipeline
Helen Pearson
Nature 593, 182-185 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01246-x
12 May 2021
Κατά τη διάρκεια της  πανδημικής κρίσης, δοκιμάστηκε υπό συνθήκες στρες ο τρόπος που ο κόσμος παράγει δεδομένα - και αποκλύφθηκαν πολλές αδυναμίες.
Gans JS, Goldfarb A, Agrawal AK, et al.
JAMA. Published online January 07, 2022. doi:10.1001/jama.2021.24355
January 7, 2022
Διερευνάται η συχνότητα εμφάνισης ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων σε ένα μεγάλο δείγμα ταχέων αντιγονικών δοκιμών (rapid test) που χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο ασυμπτωματικών εργαζομένων σε ολόκληρο τον Καναδά
The Lancet, DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31611-1
Published: July 20, 2020
Το άρθρο περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της πρώιμης φάσης δοκιμών δύο εμβολίων για την  COVID-19. Το ένα, από τους ερευνητές στο Ινστιτούτο Jenner στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την υποστήριξη της AstraZeneca και το δεύτερο από τους ερευνητές που υποστηρίζονται από την CanSino Biologics στην πόλη Wuhan της Κίνας. Και οι δύο ομάδες χρησιμοποίησαν έναν αδενοϊικό φορέα και σε καμία από τις δοκιμές δεν αναφέρθηκαν σοβαρές παρενέργειες.
Early assessment of the clinical severity of the SARS-CoV-2 Omicron variant in South Africa
Nicole Wolter, Waasila Jassat, et al.
medRxiv 2021.12.21.21268116; doi: https://doi.org/10.1101/2021.12.21.21268116
Posted December 21, 2021.
Στόχος της μελέτης είναι η αξιολόγηση της κλινικής βαρύτητας των περιστατικών που έχουν μολυνθεί με την Omicron, χρησιμοποιώντας την S Gene Target Failure (SGTF) στο τεστ Thermo Fisher Scientific TaqPath COVID-19 PCR
Diagnostic accuracy of non-invasive detection of SARS-CoV-2 infection by canine olfaction
Dominique GRANDJEAN,Caroline ELIE, et al.
PLOS ONE, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0268382
Published: June 1, 2022
Αξιολογείται η διαγνωστική ακρίβεια της μη επεμβατικής ανίχνευσης της λοίμωξης SARS-CoV-2 μέσω της όσφρησης των σκύλων, σε σύγκριση με τη ρινοφαρυγγικό έλεγχο RT-PCR ως πρότυπο αναφοράς, την RT-PCR σάλιου και την εξέταση ρινοφαρυγγικού αντιγόνου.

Pages