Λοιμώδη νοσήματα

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Seyed Abolfazl Tohidast, et al.
Journal of Voice, 2021,https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2021.09.039.
Available online 13 October 2021
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει την ποιότητα της φωνής και τα συμπτώματα δυσφορίας της φωνητικής οδού σε ασθενείς με COVID-19.
Stephen M. Kissler, et al.
The New England Journal of medicine, DOI: 10.1056/NEJMc2102507
December 1, 2021
Πρόσφατα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι λοιμώξεις με την παραλλαγή Δέλτα παρουσιάζουν υψηλότερα ιικά φορτία σε σχ'εση με άλλες παραλλαγές και οτι τα εμβολιασμένα άτομα που μολύνονται με SARS-CoV-2 αναρρώνουν πιο γρήγορα από τα μη εμβολιασμένα.
Saima May Sidik
Nature magazine on March 21, 2022
Γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα μελέτης που δείχνει ότι τα εμβόλια mRNA προσφέρουν παρόμοιο βαθμό προστασίας έναντι των δύο στελεχών του SARS-CoV-2, όμως η προστασία έναντι της λοίμωξης και της συμπτωματικής νόσου εξασθενεί εντός μηνών από την τρίτη δόση.

Urgent Legal Lessons From a Very Fast Problem: COVID-19
Eric E. Johnson, Theodore C. Bailey
Stanford Law Review Online (forthcoming 2020).
Date Written: March 26, 2020
Η πορεία μιας πανδημίας υπαγορεύεται όχι μόνο από τη βιολογία, αλλά και από την ισχύουσα νομοθεσία και μάλιστα, σε αντίθεση με τη βιολογία, η νομοθεσία μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί απέναντι σε μια πανδημία. Δυστυχώς, η νομοθεσία που είναι σε ισχύ, είναι προσαρμοσμένη σε κανονικές συνθήκες και δεν λαμβάνει υπόψη τα πιεστικά χρονοδιαγράμματα και τις ταχέως μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες που χαρακτηρίζουν τις περιόδους πανδημίας. Στην εργασία προτείνονται τρία επείγοντα «μαθήματα» για προσαρμογή της νομοθεσίας στο ειδικό πλαίσιο μιας πανδημίας. Οι τομείς που εξετάζονται αφορούν στην ελεύθερη ροή επιστημονικών πληροφοριών, στους θεσμούς λήψης κρίσιμων αποφάσεων για τη δημόσια υγεία και στους φορείς και στις δομές που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία και τις υπηρεσίες υγείας.

Luina Benevides Lima, Felipe Pantoja Mesquita, Lais Lacerda Brasil de Oliveira, et al.
Expert Review of Molecular Diagnostics, DOI: 10.1080/14737159.2022.2037425
Published online: 21 Feb 2022
Η παρούσα ανασκόπηση έχει στόχο την περιγραφή και την αξιολόγηση του σημερινού διαγνωστικού κίτ RT-qPCR και συζητώνται οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την ανίχνευση του ιού SARS-COV-2.
Craig S Conover
Clinical Infectious Diseases, ciaa1586, https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1586
Published: 18 October 2020
Παρέχεται μια επισκόπηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με τον ρόλο των επιφανειών στη μετάδοση του SARS-CoV-2, στις δομές υγειονομικής περίθαλψης.
Yen, Hui-Ling and Sit, Thomas HC and Brackman, Christopher J. and Chuk
Preprints with The Lancet, available at SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4017393
Posted: 28 Jan 2022
Μετά από μια επιβεβαιωμένη μόλυνση από SARS-CoV-2 ενός εργαζόμενου σε κατάστημα κατοικίδιων ζώων, τα ζώα στο κατάστημα και στην αποθήκη που το προμήθευε ελέγχθηκαν για ενδείξεις μόλυνσης από SARS-CoV-2.
Ming Lyu, Guanwei Fan, et al.
Acta Pharmaceutica Sinica B, 2021, ISSN 2211-3835, https://doi.org/10.1016/j.apsb.2021.09.008
Available online 20 September 2021.
Σε αυτήν την ανασκόπηση, συνοψίζονται και συζητούνται οι κλινικές επιδράσεις και οι πιθανοί μηχανισμοί της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής, σε τρεις διαφορετικές φάσεις της νόσου.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Urolithiasis Practice Patterns Following the COVID-19 Pandemic:Overview from the EULIS Collaborative Research Working Group
Tzevat Tefik,...Panagiotis Kallidonis, et al.
European UrologyIn press, doi: 10.1016/j.eururo.2020.04.057
Available online 27 April 2020

Trained immunity: a tool for reducing susceptibility and severity of SARS-CoV-2 infection
Mihai G. Netea, Evangelos J. Giamarellos-Bourboulis, et al.
Cell, In press, https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.04.042
Available online 4 May 2020

 

Pages