Νέα

Δραστηριότητες και επιτεύγματα της Ελληνικής Προεδρίας ΕΥΡΗΚΑ (β΄μέρος)

27.06.2003Έρευνα

Δωρεάν διάθεση δορυφορικών δεδομένων για ερευνητικά έργα και εφαρμογές

27.06.2003Έρευνα

Ελληνική Εταιρεία Υδρογόνου (ΕΛΕΤΥ) - Ενας νέος φορέας για την προώθηση των ενεργειακών χρήσεων του υδρογόνου

27.06.2003ΕπιστήμηΈρευνα

Ελληνική Προεδρία ΕΥΡΗΚΑ: Ενίσχυση του ρόλου του ΕΥΡΗΚΑ στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (α' μέρος)

27.06.2003Έρευνα

Ελληνική Προεδρία: προωθώντας το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο στα Βαλκάνια και τον Εύξεινο Πόντο

27.06.2003Έρευνα

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού

27.06.2003Έρευνα

Ενίσχυση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

27.06.2003Έρευνα

Ενίσχυση του ΕΥΡΗΚΑ στον ΕΧΕ και κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για δραστηριότητες Ε&ΤΑ

27.06.2003Έρευνα

'Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά': Αρχισε η υποβολή προτάσεων

27.06.2003Ψηφιακό Περιεχόμενο

Έτοιμα για την πρώτη ισότιμη συμμετοχή τους στο 6ο ΠΠ της ΕΕ τα υποψήφια κράτη

27.06.2003Έρευνα

Pages

Subscribe to ΕΚΤ - Nέα