Νέα

'Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά': Αρχισε η υποβολή προτάσεων

27.06.2003Ψηφιακό Περιεχόμενο

Έτοιμα για την πρώτη ισότιμη συμμετοχή τους στο 6ο ΠΠ της ΕΕ τα υποψήφια κράτη

27.06.2003Έρευνα

ΕΥΡΗΚΑ - Προωθώντας τη βιομηχανική καινοτομία (γ΄μέρος)

27.06.2003Έρευνα

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Πολυμέσων EUROPRIX 2002

27.06.2003Ψηφιακό Περιεχόμενο

Η έρευνα για τα εμβρυϊκα βλαστοκύτταρα διχάζει Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο Υπουργών

27.06.2003Έρευνα

Η έρευνα για τις μεταφορές στην Ελλάδα

27.06.2003Έρευνα

Η ευρυζωνική πρόσβαση στην Ελλάδα

27.06.2003Ψηφιακό Περιεχόμενο

Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την Ευρώπη των πολιτών

27.06.2003Ψηφιακό Περιεχόμενο

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ηλεκτρονική Μάθηση: δύο νέα προγράμματα της ΓΓΕΤ

27.06.2003Ψηφιακό Περιεχόμενο

Ημερίδα για τo ρόλο των Εργαστηρίων Παροχής Εξειδικευμένων Υπηρεσιών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων

27.06.2003Έρευνα

Pages

Subscribe to ΕΚΤ - Nέα