Διαδικτυακή ημερίδα του TRIPLE για την κατανόηση της εύρεσης ερευνητικών πόρων στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Πώς ορίζεται η «εύρεση» στον επιστημονικό κύκλο; Πώς γίνεται η δουλειά ενός ερευνητή εύκολα ευρέσιμη; Ποιες είναι οι δυσκολίες τεχνολογικής φύσης που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές;

Στις 11 Μαΐου διοργανώνεται η πρώτη διαδικτυακή ημερίδα ThatCamp με τίτλο "Discovering Discovery", στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου TRIPLE, στο οποίο συμμετέχει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (ΑΚΕ) και στο πλαίσιό της θα συζητηθούν θέματα που έχουν να κάνουν με την «ανακάλυψη» (discovery) στον επιστημονικό κύκλο της γνώσης. Η παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται εγγραφή εδώ έως τις 10 Μαΐου.

H ημερίδα απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, σε ερευνητές και ερευνήτριες, σε βιβλιοθηκονόμους, σε υπεύθυνους και υπεύθυνες χάραξης πολιτικών Ανοικτής Επιστήμης σε ερευνητικά ιδρύματα, σε εκπροσώπους αποθετηρίων Ανοικτής Πρόσβασης και σε εκδότες που ενδιαφέρονται για πλατφόρμες αναζήτησης. Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (ΑΚΕ), ωστόσο όσοι προέρχονται από άλλους κλάδους είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν, καθώς ο χαρακτήρας της διαδικτυακής ημεριδας είναι διεπιστημονικός.

ThatCamp - ένα διαφορετικό, συμμετοχικό συνέδριο

ThatCamp σημαίνει “The Humanities And Technology Camp”. Το ThatCamp είναι ένα διαφορετικό, αντισυμβατικό συνέδριο (unconference).  Σε γενικές γραμμές είναι λιγότερο επίσημο και πολύ πιο συμμετοχικό από ό,τι ένα τυπικό συνέδριο. Το πρόγραμμα μιας τέτοιας εκδήλωσης δεν έχει δημιουργηθεί από πριν, αλλά σε μεγάλο βαθμό ή εξ ολοκλήρου φτιάχνεται από τους συμμετέχοντες κατά την πρώτη συνεδρία της. Κατά συνέπεια δεν υπάρχουν προετοιμασμένες ομιλίες ή παρουσιάσεις, ούτε ιεραρχήσεις ανάμεσα σε άτομα που παρουσιάζουν τη δουλειά τους και άλλα που απλώς παρακολουθούν.

Η γνώμη όλων των συμμετεχόντων έχει την ίδια βαρύτητα στις προσπάθειες που γίνονται για την επίλυση προβλημάτων, για τη συγγραφή κειμένων ή για την επίτευξη όποιου στόχου έχει τεθεί από τους συμμετέχοντες του ThatCamp. Η συμμετοχή σε ένα τέτοιο γεγονός έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς κάθε συμμετέχων έχει την ευκαιρία να προτείνει κάποιο θέμα που τον ενδιαφέρει αλλά και να συμβάλει στην επίλυση προβλημάτων που απασχολούν την κοινότητα.

Σκοπός του TRIPLE (Transforming Research through Innovative Practices for Linked interdisciplinary Exploration) είναι η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας εύρεσης GORTRIPLE, η οποία θα βοηθήσει στην επίλύση πολλών προβλημάτων που εμφανίζονται στις ΑΚΕ, αποτελώντας  ένα μοναδικό σημείο εισόδου και αναζήτησης για όλους τους ενδιαφερόμενους (άτομα και φορείς): ερευνητές, πανεπιστήμια και βιβλιοθήκες, εταιρείες, κ.ά.

Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει αυτή η πλατφόρμα είναι: α) αναζήτηση και ανακάλυψη/εύρεση πηγών ανοικτής επιστημονικής επικοινωνίας στις ΑΚΕ, για παράδειγμα δημοσιεύσεις ή ερευνητικά δεδομένα, β) αναζήτηση και διασύνδεση ερευνητών και ερευνητικών προγραμμάτων, γ) χρήση καινοτόμων εργαλείων για την υποστήριξη της έρευνας (οπτικοποίηση, σχολιασμός κειμένου κ.α.), δ) ανακάλυψη νέων τρόπων χρηματοδότησης της έρευνας (π.χ. πλατφόρμες crowdfunding).

Ορισμένα από τα ερωτήματα που απασχολούν το TRIPLE σχετικά με το θέμα της «ανακάλυψης», και για τα οποία επιζητά την απάντηση που δίνουν οι χρήστες σε αυτά, είναι τα ακόλουθα: Πώς ορίζεται η «ανακάλυψη» στον επιστημονικό κύκλο; Ποια είναι η «επιστημολογική» στάση των χρηστών απέναντι στην «ανακάλυψη»; Ποιες είναι οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν για την εύρεση πηγών; Πώς γίνεται η δουλειά ενός ερευνητή εύκολα ευρέσιμη; Ποιες είναι οι δυσκολίες τεχνολογικής φύσης που αντιμετωπίζουν οι χρήστες;

Οι απαντήσεις σας σε αυτά τα ερωτήματα θα βοηθήσουν σημαντικά στο να κατανοηθεί καλύτερα τι ακριβώς σημαίνει αναζήτηση και ανακάλυψη για την έρευνα στις ΑΚΕ. Η καλύτερη κατανόηση αυτών των ερωτημάτων μέσω των απαντήσεων που θα δοθούν στο ThatCamp θα έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό της μελλοντικής πλατφόρμας GOTRIPLE.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από TRIPLE