Νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ενίσχυση των startups σε διαστημικές τεχνολογίες

Συνεργασία μεταξύ των οργανισμών EBAN (European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Early Stage Market Players) και ESA (European Space Agency)

Οι οργανισμοί EBAN (European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Early Stage Market Players) και ESA (European Space Agency) ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους για την ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων (startups) που δραστηριοποιούνται στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών. Η ανακοίνωση της συνεργασίας των δύο οργανισμών πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Global Innovation Conference of the International Aeronautical Foundation στο Μόναχο.

Στόχος της συνεργασίας μεταξύ EBAN και ESA είναι να υποστηρίξουν τις συγκεκριμένες startups στην οργάνωση της επιχείρησης και την ανάπτυξη προτάσεων αξίας, ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα επενδυτές από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα να διακρίνουν τις ευκαιρίες και δυνατότητες που έχουν προκύψει στον τον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών.

"Τα ευρωπαϊκά προγράμματα Galileo, Copernicus και οι δορυφορικές επικοινωνίες γενικότερα προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε με τον Eυρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) κατά τις διαδικασίες επιλογής, συμβουλευτικής (mentoring), καθοδήγησης και επένδυσης, προκειμένου να μετατραπούν οι startup επιχειρήσεις σε scale-up και να δημιουργηθεί μία νέα κατηγορία ενεργητικού για τους επενδυτές αρχικής φάσης", δήλωσε ο πρόεδρος του EBAN, Candace Johnson.

Οι επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες (BIC Business Incubation Centres) του ESA δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Technology Transfer Programme Office (TTPO), προκειμένου να λειτουργήσουν ως έμπνευση για επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν εμπορικά τις ιδέες τους, παρέχοντάς τους τεχνογνωσία και συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης. Στόχος του TTPO είναι η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της επένδυσης σε startups και της υποστήριξης της βιώσιμης καινοτομίας.

Το πρόγραμμα, προς το παρόν, προσφέρει σε startup επιχειρήσεις εκτεταμένη οικονομική και τεχνική υποστήριξη σε 20 σημεία σε 8 χώρες: Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Το πρόγραμμα υποστηρίζει περισσότερες από 100 startup επιχειρήσεις ετησίως.

Η συνεργασία θα φέρει σε επαφή τις θερμοκοιτίδες του ESA με μέλη του EBAN σε όλη την Ευρώπη και θα περιλαμβάνει συχνές διαδικασίες επιλογής νέων επιχειρήσεων και υποστηρικτικές δραστηριότητες που θα οδηγούν σε επενδύσεις, ενώ οι επιχειρηματίες που θα συμμετάσχουν θα έχουν πρόσβαση σε εκδηλώσεις του EBAN που προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες δικτύωσης.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική ιστοσελίδα.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ESA, EBAN

Μάθετε Περισσότερα