Αρχείο Τευχών

Από τον Ιανουάριο του 1996, το ΕΚΤ εκδίδει το περιοδικό "Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία", μια τριμηνιαία έκδοση (διμηνιαία την περίοδο Ιούλιος 2000 - Μάιος 2011) η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την προώθηση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας. Από τον Ιούνιο 2020 το περιοδικό εκδίδεται τρεις φορές τον χρόνο με τον τίτλο "Καινοτομία, Έρευνα & Ψηφιακή Οικονομία".

2015

2014

2013

Pages