Η Ανοικτή Πρόσβαση δημιουργεί καινούργιες ιδέες, αλλά και νέες περιοχές επιχειρηματικής δραστηριότητας

Jennie Larkin

Ανώτατη Σύμβουλος, National Institutes οf Health των ΗΠΑ

Τεύχος 98 | Δεκ. 2014-Φεβ. 2015

Συνέντευξη

Η Jennie Larkin, Ανώτατη Σύμβουλος Προγραμμάτων και Στρατηγικού Σχεδιασμού, Γραφείο Αναπληρωτή Διευθυντή για την Επιστήμη των Δεδομένων, National Institutes of Health των ΗΠΑ, μιλάει για τις πολιτικές και τις απαραίτητες προϋποθέσεις της Ανοικτή Πρόσβασης σε ερευνητικά δεδομένα, καθώς και για το μέλλον της Ανοικτής Επιστήμης.

Ποια είναι η πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης σε ερευνητικά δεδομένα των National Institutes of Health (NIH) και ποια είναι τα προαπαιτούμενα που καλούνται να εκπληρώσουν οι ερευνητές;

Εργάζομαι στο National Institutes of Health (NIH) και η υφιστάμενη πολιτική απαιτεί οι ερευνητές που χρηματοδοτούνται με πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια ετησίως, δηλαδή οι μεγάλες επιχορηγήσεις, να έχουν ένα πλάνο διαμοιρασμού των δεδομένων και αυτό να αξιολογείται από τον διευθύνοντα του προγράμματος. Ωστόσο, πέρυσι ο Λευκός Οίκος κυκλοφόρησε ένα υπόμνημα με ανανεωμένες πολιτικές και προσδοκίες για την Ανοικτή Πρόσβαση στα δεδομένα και όλοι οι οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου και του NIH που είναι μέρος των υπηρεσιών υγείας, ανανεώνουν τις προτεινόμενες πολιτικές τους προς την κατεύθυνση να γίνουν όλα τα ερευνητικά δεδομένα διαθέσιμα και ανιχνεύσιμα. Οι πολιτικές δεν έχουν ανανεωθεί ακόμα, αλλά αναμένεται να έχουν εφαρμοστεί μέσα στον επόμενο χρόνο.

Για ποιο λόγο το NIH δίνει τόση έμφαση στην Ανοικτή Πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα;

Δίνει έμφαση στην Ανοικτή Πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα γιατί τα δεδομένα αυτά παράγονται αξιοποιώντας δημόσια χρηματοδότηση, η οποία προέρχεται από τις εισφορές των Αμερικανών πολιτών και οι τελευταίοι πρέπει να ωφελούνται από αυτά τα χρήματα, όχι μόνο μέσω των ανακαλύψεων που γίνονται, αλλά και από τα ίδια τα δεδομένα, τα οποία είναι επαναχρησιμοποιήσιμα με αποτέλεσμα να προωθούν νέες ανακαλύψεις και νέους τρόπους επιχειρηματικότητας.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες πρωτοβουλίες του NIH σχετικά με την εντατική χρήση δεδομένων για την έρευνα;

Το NIH έχει ποικιλία δραστηριοτήτων που στηρίζουν την εντατική χρήση δεδομένων για την έρευνα. Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στη διαχείριση, επιμέλεια και διαμοιρασμό των δεδομένων. Για παράδειγμα, το έργο ENCODE, στο οποίο συνεργάζονται διεθνείς οργανισμοί, διασφαλίζει ότι τα δεδομένα επιμελούνται και είναι διαθέσιμα με τον σωστό τρόπο. Άλλα ερευνητικά έργα που ασχολούνται με δεδομένα, επίσης έχουν διαμορφώσει δικά τους πλάνα ως προς το πώς θα είναι διαθέσιμα τα δεδομένα στη διεθνή κοινότητα.

Ποιες προοπτικές παρουσιάζει η Ανοικτή Πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα για την έρευνα και την καινοτομία;

Συνέντευξη με την Jennie Larkin, Ανώτατη Σύμβουλος, National Institutes οf Health των ΗΠΑ

Η Jennie Larkin, Ανώτατη Σύμβουλος Προγραμμάτων και Στρατηγικού Σχεδιασμού, Γραφείο Αναπληρωτή Διευθυντή για την Επιστήμη των Δεδομένων, National Institutes of Health των ΗΠΑ, μιλάει για τις πολιτικές και τις απαραίτητες προϋποθέσεις της Ανοικτή Πρόσβασης σε ερευνητικά δεδομένα, καθώς και για το μέλλον της Ανοικτής Επιστήμης.

Ποια είναι η πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης σε ερευνητικά δεδομένα των National Institutes of Health (NIH) και ποια είναι τα προαπαιτούμενα που καλούνται να εκπληρώσουν οι ερευνητές;
Εργάζομαι στο National Institutes of Health (NIH) και η υφιστάμενη πολιτική απαιτεί οι ερευνητές που χρηματοδοτούνται με πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια ετησίως, δηλαδή οι μεγάλες επιχορηγήσεις, να έχουν ένα πλάνο διαμοιρασμού των δεδομένων και αυτό να αξιολογείται από τον διευθύνοντα του προγράμματος. Ωστόσο, πέρυσι ο Λευκός Οίκος κυκλοφόρησε ένα υπόμνημα με ανανεωμένες πολιτικές και προσδοκίες για την Ανοικτή Πρόσβαση στα δεδομένα και όλοι οι οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου και του NIH που είναι μέρος των υπηρεσιών υγείας, ανανεώνουν τις προτεινόμενες πολιτικές τους προς την κατεύθυνση να γίνουν όλα τα ερευνητικά δεδομένα διαθέσιμα και ανιχνεύσιμα. Οι πολιτικές δεν έχουν ανανεωθεί ακόμα, αλλά αναμένεται να έχουν εφαρμοστεί μέσα στον επόμενο χρόνο.

Για ποιο λόγο το NIH δίνει τόση έμφαση στην Ανοικτή Πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα;
Δίνει έμφαση στην Ανοικτή Πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα γιατί τα δεδομένα αυτά παράγονται αξιοποιώντας δημόσια χρηματοδότηση, η οποία προέρχεται από τις εισφορές των Αμερικανών πολιτών και οι τελευταίοι πρέπει να ωφελούνται από αυτά τα χρήματα, όχι μόνο μέσω των ανακαλύψεων που γίνονται, αλλά και από τα ίδια τα δεδομένα, τα οποία είναι επαναχρησιμοποιήσιμα με αποτέλεσμα να προωθούν νέες ανακαλύψεις και νέους τρόπους επιχειρηματικότητας.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες πρωτοβουλίες του NIH σχετικά με την εντατική χρήση δεδομένων για την έρευνα;
Το NIH έχει ποικιλία δραστηριοτήτων που στηρίζουν την εντατική χρήση δεδομένων για την έρευνα. Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στη διαχείριση, επιμέλεια και διαμοιρασμό των δεδομένων. Για παράδειγμα, το έργο ENCODE, στο οποίο συνεργάζονται διεθνείς οργανισμοί, διασφαλίζει ότι τα δεδομένα επιμελούνται και είναι διαθέσιμα με τον σωστό τρόπο. Άλλα ερευνητικά έργα που ασχολούνται με δεδομένα, επίσης έχουν διαμορφώσει δικά τους πλάνα ως προς το πώς θα είναι διαθέσιμα τα δεδομένα στη διεθνή κοινότητα.

Ποιες προοπτικές παρουσιάζει η Ανοικτή Πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα για την έρευνα και την καινοτομία;
Ανοίγεται πληθώρα προοπτικών, όχι μόνο καινούργιες ιδέες, νέα πεδία και νέες ανακαλύψεις, αλλά σκοπός είναι και η στήριξη της οικονομίας και τη βιομηχανίας και η δημιουργία νέων περιοχών επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για παράδειγμα, το NIH παρέχει χρηματοδότηση για τις μικρές επιχειρήσεις, όπως και χρηματοδότηση ειδικά για την αξιοποίηση επιστημονικών ανακαλύψεων για πρακτικούς σκοπούς. Επομένως, ενδιαφερόμαστε για τη βασική έρευνα, αλλά και για την εφαρμογή και χρήση της από την ευρύτερη κοινωνία.

Πιστεύετε ότι η Ανοικτή Επιστήμη αποτελεί θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η επιστήμη;

Δεν είμαι σίγουρη αν πρόκειται για θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η επιστήμη. Ανέκαθεν η επιστήμη διαμοιραζόταν τις ανακαλύψεις, τις ιδέες και τη γνώση της ευρέως και ελεύθερα, αφού αυτή είναι άλλωστε και μία από τις αρχές της επιστημονικής διαδικασίας. Ωστόσο, πιστεύω ότι τώρα οι διαδικασίες έχουν υποστεί μια διεύρυνση καθώς πολλά γίνονται ευκολότερα και γρηγορότερα. Πρέπει επίσης να αναγνωρίζουμε τις ενδεχόμενες επιπτώσεις. Τελικά, όμως, η βασική ιδέα ότι οι επιστήμονες μοιράζονται γνώση και ιδέες παραμένει η ίδια.