"Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο

Σε αυτό το αφιέρωμα:

Χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας

Στόχοι

Γιατί είναι αναγκαίο το "Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη

Διαδικτυακή πύλη Open Education Europa


Η χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources, OER) μπορεί να έχει θεαματικές επιδράσεις στη βελτίωση και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της προσβασιμότητας και της αξίας στην εκπαίδευση και τη μάθηση. Στην κοινωνία, πλέον, η "ψηφιοποίηση" των συνηθειών των πολιτών έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της. Συνεπώς, χρειάζεται και τα εκπαιδευτικά συστήματα να ανταποκρίνονται σε αυτές τις πρακτικές, καθώς τα άτομα τις αναμένουν και τις απαιτούν.

Σε αντίθεση με τα παραπάνω έρχεται το γεγονός ότι στην Ευρώπη η εκπαίδευση είναι ένας από τους τελευταίους τομείς της κοινωνίας που δεν έχουν πλήρως ενσωματώσει τις δυνατότητες που προσφέρουν τα νέα μέσα, αποτυγχάνοντας να εξοπλίσουν τους Ευρωπαίους πολίτες με τα απαραίτητα προσόντα για το μέλλον. Τα τελευταία χρόνια η έλλειψη συστηματικής προσέγγισης όσον αφορά τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, απασχολεί αρκετές χώρες της ΕΕ, ωστόσο μόνο υπό τη μορφή μεμονωμένων προσπαθειών.

Συμπερασματικά, αυτό που χρειάζεται έτσι ώστε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία και οι OER στην εκπαίδευση είναι να γίνει μια ευρεία προσπάθεια στο σύνολο της Ευρώπης όπου οι καινοτόμες πρακτικές μάθησης θα φτάσουν σε όλες τις εκπαιδευτικές αίθουσες, όλους τους σπουδαστές και όλους τους διδάσκοντες, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Το "Άνοιγμα της εκπαίδευσης" αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ώθηση της καινοτομίας και την τόνωση των ψηφιακών δυνατοτήτων σε σχολεία και πανεπιστήμια. Ως στόχο έχει την ενσωμάτωση και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα ψηφιακά μέσα στην εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε και η διαδικτυακή πύλη Open Education Europa η οποία επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει την εκπαιδευτική κοινότητα της Ευρώπης για το κίνημα των ανοικτών μαθημάτων και των OER.


Χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας

Το σχέδιο δράσης "Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στόχο την αντιμετώπιση ψηφιακών προβλημάτων στην εκπαίδευση, τα οποία παρεμποδίζουν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και ψηφιακές δεξιότητες οι οποίες θα απαιτούνται για το 90% των θέσεων εργασίας έως το 2020. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή εγκαινίασε τον νέο δικτυακό τόπο "Ανοικτή Εκπαίδευση Europa", που θα επιτρέπει σε σπουδαστές, επαγγελματίες και εκπαιδευτικά ιδρύματα να μοιράζονται δωρεάν Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους.

Ο ορισμός της ΕΕ για το έργο "Άνοιγμα της Εκπαίδευσης": Άνοιγμα της εκπαίδευσης είναι η έλευση της ψηφιακής επανάστασης στην εκπαίδευση. Οι ψηφιακές τεχνολογίες επιτρέπουν σε όλα τα άτομα να μαθαίνουν, οπουδήποτε, οποτεδήποτε μέσω οποιασδήποτε συσκευής, με την υποστήριξη των οποιωνδήποτε.

Συνοπτικά, το "Άνοιγμα της Eκπαίδευσης" εστιάζει σε τρεις κύριους στόχους. Πρώτον, επιδιώκει τη δημιουργία ευκαιριών για οργανισμούς, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους προκειμένου να καινοτομήσουν. Δεύτερον, αποβλέπει στην αυξημένη χρήση των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων, εξασφαλίζοντας ότι τα εκπαιδευτικά υλικά που παράγονται με δημόσια χρηματοδότηση είναι διαθέσιμα σε όλους. Τέλος, επιδιώκει τη βελτίωση της υποδομής των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και της συνδεσιμότητας στα σχολεία. Σημειώνεται ότι Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι είναι το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που προσφέρεται ελεύθερα και ανοικτά σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές, μαθητές και όσους μελετούν ατομικά, για χρήση ή επαναχρησιμοποίηση, με σκοπό τη διδασκαλία, τη μάθηση και την έρευνα.

Η ανάγκη για ένα οργανωμένο πρόγραμμα ανοικτής ψηφιακής εκπαίδευσης κρίνεται ως επιτακτική, καθώς η αλλαγή αυτή θα πρέπει να διαμορφωθεί από εκπαιδευτές και υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, και όχι ως κάτι που απλώς συμβαίνει.

Επικεφαλείς της πρωτοβουλίας αυτής είναι, από κοινού, η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, και η κ. Neelie Kroes, αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδια για το Ψηφιακό Θεματολόγιο.

"Το εκπαιδευτικό τοπίο μεταβάλλεται σημαντικά, από το σχολείο έως το πανεπιστήμιο και πέραν αυτού: η ανοικτή εκπαίδευση που βασίζεται στην τεχνολογία θα είναι σύντομα "αναγκαία", όχι μόνο "χρήσιμη", για όλες τις ηλικίες. Πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο για να εξασφαλιστεί ότι ιδιαίτερα οι νέοι θα είναι εφοδιασμένοι με τις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται για το μέλλον τους. Δεν αρκεί να γνωρίζουν πώς μπορούν να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή ή ένα πρόγραμμα, χρειαζόμαστε νέους που να μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους προγράμματα. Το άνοιγμα της εκπαίδευσης αφορά τη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων σε νέες μεθόδους μάθησης, έτσι ώστε οι πολίτες μας να είναι πιο απασχολήσιμοι, δημιουργικοί, καινοτόμοι και επιχειρηματικοί" δήλωσε η επίτροπος Α. Βασιλείου.

Η Αντιπρόεδρος Neelie Kroes πρόσθεσε: "Το όραμά μου είναι να έχει κάθε τάξη ψηφιακό εξοπλισμό έως το 2020. Η εκπαίδευση πρέπει να συνδέεται με την πραγματική ζωή, δεν μπορεί να είναι ένας παράλληλος κόσμος. Οι νέοι επιθυμούν να χρησιμοποιούν ψηφιακή τεχνολογία σε όλες τις πτυχές της ζωής. Χρειάζονται ψηφιακές δεξιότητες για την απόκτηση εργασίας. Όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια μας, όχι μόνο ορισμένα από αυτά, πρέπει να αντικατοπτρίζουν αυτή την πραγματικότητα."

Οι πρωτοβουλίες που συνδέονται με το "Άνοιγμα της Eκπαίδευσης" θα χρηματοδοτηθούν με στήριξη από το πρόγραμμα Erasmus+, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, και το Horizon 2020, το νέο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας, καθώς και τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. Το σύνολο του εκπαιδευτικού εξοπλισμού που θα υποστηρίζεται από το Erasmus+ θα είναι δωρεάν διαθέσιμο στο κοινό με "ανοικτές άδειες".

Η ολοκλήρωση και τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας θα φανούν σε βάθος χρόνου, καθώς το χρονοδιάγραμμα των 24 δράσεων του έργου ποικίλλει. Για παράδειγμα η διαδικτυακή πύλη "Ανοικτή Εκπαίδευση Europa" έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ άλλες δράσεις θα εγκαινιαστούν το 2015. Κάποια άλλα προγράμματα επίσης θα μεγεθυνθούν ως προς την κλίμακα άλλων έργων.


Στόχοι

Η πρωτοβουλία "Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" προτείνει και επιδιώκει δράσεις προς ένα πιο ανοικτό περιβάλλον μάθησης με στόχο την υψηλότερη ποιότητα και αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση. Συνεισφέρει επίσης στους σκοπούς του έργου Europe 2020 να δώσει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της ΕΕ μέσω ενός εργατικού δυναμικού με καλύτερες ικανότητες, στοχεύοντας σε αυξημένα ποσοστά εργασίας.

Συνεισφέρει σε ένα από τα πρωταρχικά σχέδια της ΕΕ για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την αύξηση της τριτοβάθμιας ή ανάλογου επιπέδου εκπαίδευσης. Παράλληλα, βασίζεται στις πρόσφατες πρωτοβουλίες "Rethinking Education", "European Higher Education in the World" καθώς και  την πρωταρχική δράση του έργου "Digital Agenda and Education".

Το έργο "Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" παρουσιάζεται ως σημαντικό γιατί στοχεύει στη βελτίωση της εκπαίδευσης και της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας προς όφελός της. Σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, οι δράσεις του έργου επιδιώκουν τη δημιουργία ευκαιριών για οργανισμούς, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους, προκειμένου να καινοτομήσουν μέσω της εκπαίδευσής τους στα νέα ψηφιακά μέσα.

Η Επιτροπή θα παράσχει στήριξη στους οργανισμούς για να επανεξετάσουν τις στρατηγικές τους, να προωθήσουν τις μεταρρυθμίσεις ώστε να βελτιωθεί η κατάρτιση των εκπαιδευτικών, να δημιουργήσουν "κοινότητες πρακτικής" μεταξύ εκπαιδευτικών και να ενθαρρυνθούν τα καινοτόμα προγράμματα σπουδών. Επομένως, η συνεργασία μεταξύ των διεθνών οργανισμών και των ενδιαφερόμενων μελών θα ενισχυθεί και μαζί θα γίνουν καλύτερα κατανοητές οι επιπτώσεις της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και θα διερευνηθούν νέοι τρόποι διδασκαλίας και μάθησης.

Επιπλέον, αποβλέπει στην αυξημένη χρήση των OER, εξασφαλίζοντας ότι τα εκπαιδευτικά υλικά που παράγονται με δημόσια χρηματοδότηση είναι διαθέσιμα σε όλους. Οι OER είναι μαθησιακό περιεχόμενο, εν γένει σε ψηφιακή μορφή, που μπορούν να χρησιμοποιούνται και να ανταλλάσσονται, δωρεάν για τους χρήστες. Ενδεικτικό είναι ότι σύμφωνα με τη μελέτη "Education today 2013" του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) οι χώρες του ΟΟΣΑ εμπλέκονται σε διάφορα προγράμματα και έργα με στόχο την ανάπτυξη, τη διάδοση και την αξιοποίηση των OER.

Ο πιο δημοφιλής στόχος της χρήσης των OER είναι η αύξηση ης προσβασιμότητας σε υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό υλικό, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς σε αρκετές χώρες  τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν έχουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με τους OER. Έτσι, θα βελτιωθεί και η διαφάνεια για τους χρήστες των εκπαιδευτικών πόρων όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα.

Τέλος, επιδιώκει τη βελτίωση της υποδομής των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και της συνδεσιμότητας στα σχολεία. Το άνοιγμα της εκπαίδευσης θα βοηθήσει σχολεία και αίθουσες διδασκαλίας να αποκτήσουν ευρυζωνική πρόσβαση και θα στηρίξει τις υποδομές ΤΠΕ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Στόχος είναι η σύνδεση και η κινητοποίηση όχι μόνο των σχολείων, αλλά και όλων των ενδιαφερόμενων (δάσκαλοι, μαθητές, οικογένειες, οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι). Με αυτό τον τρόπο, το έργο θα ωθήσει και την αγορά να παράγει νέο διαδραστικό περιεχόμενο και εργαλεία μάθησης μέσω της προώθησης της ανάπτυξης ανοικτών πλαισίων και προτύπων για τη διαλειτουργικότητα και τη φορητότητα του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, των εφαρμογών και των υπηρεσιών.


Γιατί είναι αναγκαίο το "Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη

Η σημασία το έργου "Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" επιτείνεται από το γεγονός ότι η Ευρώπη δεν έχει εκμεταλλευτεί ακόμα πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στον τομέα της εκπαίδευσης. Παρόλο που οι ψηφιακές τεχνολογίες απαρτίζουν πλέον μεγάλο μέρος του τρόπου επικοινωνίας, εργασίας και συναλλαγής μεταξύ των ανθρώπων στον χώρο της μάθησης δεν συμβαίνει το ίδιο.

Υφιστάμενη κατάσταση

Πρόσφατη έρευνα για την κατάσταση της ψηφιακής κατάρτισης στα σχολεία έδειξε πως σπουδαστές και εκπαιδευτικοί είτε δεν είναι πλήρως εξοικειωμένοι με τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση είτε δεν έχουν στη διάθεση τους τον κατάλληλο εξοπλισμό. Μεταξύ 50% και 80% των σπουδαστών στις χώρες της ΕΕ δεν χρησιμοποιούν ποτέ ψηφιακά διδακτικά βιβλία, λογισμικό ασκήσεων, εκπομπές/βιντεομηνύματα (podcast), προσομοιώσεις ή εκπαιδευτικά παιχνίδια. Για παράδειγμα, οι μαθητές στη Λετονία, τη Λιθουανία και την Τσεχική Δημοκρατία είναι πιθανότερο να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο στο σχολείο (πάνω από 90%), σε διπλάσιο ποσοστό από την Ελλάδα και την Κροατία (περίπου 45%).

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι 63% των εννιάχρονων μαθητών δεν φοιτούν σε σχολεία υψηλού ψηφιακού εξοπλισμού, δηλαδή με κατάλληλο εφοδιασμό, γρήγορες ευρυζωνικές ταχύτητες δικτύου και υψηλή "συνδεσιμότητα". Επιπλέον, ενώ οι καθηγητές στην ΕΕ αναγνωρίζουν τη σημασία της βοήθειας των ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση σε ποσοστό 70%, μόνο ένα 20% των σπουδαστών διδάσκονται από εκπαιδευτικούς που αισθάνονται σιγουριά σχετικά με τις ψηφιακές τους ικανότητες. Παρατηρείται ότι οι διδάσκοντες χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες κατά κύριο λόγο για να προετοιμαστούν πριν το μάθημα, και όχι τόσο κατά τη διάρκειά του μαζί με τους μαθητές.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, την ενδεχόμενη διεύρυνση του "ψηφιακού χάσματος" που παρατηρείται ήδη μεταξύ αυτών που έχουν που έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και άρα σε περισσότερη πληροφορία, και σε όσους δεν ωφελούνται από αυτές, κυρίως λόγω κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι ανισότητες σχετικές με την πρόσβαση σε καινοτόμο και ψηφιακά ενημερωμένη εκπαίδευση μπορούν να μεγεθύνουν το φαινόμενο του ψηφιακού χάσματος. Για παράδειγμα, μεταξύ 50% και 80% των μαθητών της ΕΕ δεν χρησιμοποιούν ψηφιακά βιβλία, λογισμικό ασκήσεων, διαδικτυακές αναμεταδόσεις, προσομοιώσεις  ή εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Η έκθεση του ΟΟΣΑ με τίτλο "Education Τoday 2013" αναφέρει ότι το ψηφιακό χάσμα που δημιουργείται από τις διαφορές στην πρόσβαση στην τεχνολογία έχει μειωθεί στα σχολεία. Ωστόσο ένα δεύτερο χάσμα παραμένει πεισματικά και είναι αυτό που βασίζεται στις ψηφιακές ικανότητες. Στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ, τα σχολεία είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές συχνά συνδεδεμένους με το Διαδίκτυο.

Το χάσμα δημιουργείται τώρα περισσότερα ανάμεσα σε όσους κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και επιδεξιότητες ώστε να επωφεληθούν από τα ψηφιακά μέσα και σε όσους δεν τις κατέχουν. Αυτή η διαφορά είναι αποτέλεσμα των ανισοτήτων που υπάρχουν στους μαθητές σχετικά με την οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική τους κατάσταση. Η χρήση των νέων τεχνολογιών στο σχολείο μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση του αντίκτυπου του ψηφιακού αποκλεισμού, καθότι η  χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι συνδεδεμένη με την ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Μέσος όρος της αυτοπεποίθησης των μαθητών (κλίμακα 1-4) στη χρήση ΤΠΕ δεξιοτήτων, ανά τύπο επιδεξιότητας και προσβασιμότητας του μαθητή στις ΤΠΕ.

Μέσος όρος της αυτοπεποίθησης των μαθητών (κλίμακα 1-4) στη χρήση ΤΠΕ δεξιοτήτων, ανά τύπο επιδεξιότητας και προσβασιμότητας του μαθητή στις ΤΠΕ.

Ποσοστό (%) των μαθητών της 4ης δημοτικού (ηλικία 9-10) που φοιτούν σε τάξεις όπου οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση των ΤΠΕ σε ποσοστό άνω του 25% των μαθημάτων

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν τα παρακάτω αποτελέσματα αναφορικά με τη σχέση της χρήσης των νέων μέσων στο σχολείο και στο σπίτι με την απόδοση των μαθητών. Όπως αναφέρει η έκθεση "Education Τoday 2013" του ΟΟΣΑ οι μαθητές στις χώρες που ανήκουν στον ΟΟΣΑ είναι πλέον εξοικειωμένοι με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, αφού λιγότερο από το 1% των δεκαπεντάχρονων μαθητών δήλωσαν ότι δεν έχουν χειριστεί ποτέ ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ωστόσο, η συχνή χρήση υπολογιστών στο σπίτι δεν αντιστοιχεί με τη χρήση τους στο σχολείο. Ο μέσος όρος που αποδίδει ο ΟΟΣΑ στους δεκαπεντάχρονους μαθητές που χρησιμοποιούν υπολογιστή στο σπίτι είναι 93%, ενώ μόνο 71% έχουν επαφή με υπολογιστή στο σχολείο. Επομένως, η χρήση ψηφιακών μέσων στο σχολείο δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως στις εκπαιδευτικές πρακτικές, παρόλο που αρκετά μεγάλο ποσοστό των μαθητών έχει πρόσβαση σε αυτές στο σχολείο.

Συχνά παρατηρείται μεγαλύτερη συσχέτιση μεταξύ εκπαιδευτικής απόδοσης και χρήσης νέων μέσων στο οικιακό, παρά στο σχολικό περιβάλλον. Στην πλειοψηφία των χωρών του ΟΟΣΑ η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή γίνεται ως επί το πλείστον στο σπίτι και όχι στο σχολείο. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο ότι η καλύτερη απόδοση του μαθητή οφείλεται στην πρόσβασή του σε υπολογιστή στο σχολείο.

Φαίνεται ότι η χρήση υπολογιστή στο σπίτι συσχετίζεται θετικά με τις ικανότητες πλοήγησης και την απόδοση της "ψηφιακής" μελέτης, ενώ η χρήση υπολογιστή στο σχολείο όχι. Με άλλα λόγια, όταν ο μαθητής χρησιμοποιεί τα νέα μέσα στο σπίτι του, ακόμα και στον ελεύθερό του χρόνο, αυξάνονται οι ακαδημαϊκές του δυνατότητες, αλλά δεν έχει σημειωθεί το ίδιο φαινόμενο για τη χρήση τους στο σχολείο. Επομένως, οι μαθητές αναπτύσσουν τις ψηφιακές τους ικανότητες κυρίως μέσω της ασχολίας τους με τα νέα μέσα προς ικανοποίηση των ενδιαφερόντων τους.

Τάσεις

Η προσέγγιση της πρωτοβουλίας "Aνοιγμα της Εκπαίδευσης" σύμφωνα με τις τάσεις της εκπαίδευσης στο μέλλον

Αξιοσημείωτα είναι τα συμπεράσματα πρόσφατων μελετών με θέμα τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και την εκπαίδευση, στις οποίες παρουσιάζονται οι σημαντικότερες τάσεις στον τομέα, οι οποίες αφορούν την προσωποποίηση, τη συνεργασία και την ανάμειξη επίσημης και ανεπίσημης εκπαίδευσης. Η μάθηση και η διδασκαλία θα εστιάζουν στον σπουδαστή μέσω εξατομικευμένων μαθησιακών προγραμμάτων, ενισχύοντας την διαδικτυακή συνεργασία και συνδέοντας επίσημες πηγές μάθησης με πιο ανεπίσημους τρόπους διδασκαλίας και εκπαίδευσης. Προβλέπεται πως αυτή η τάση με τη σειρά της θα έχει αντίκτυπο στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία θα προχωρήσουν σε κινήσεις ανοίγματος της εκπαίδευσης, αλλά και επαναδιαμόρφωσης των δομών και συστημάτων τους. 

Η εκπαίδευση που στηρίζεται στα ψηφιακά μέσα επιτρέπει στο κοινό της να έχει πρόσβαση σε προσωποποιημένο περιεχόμενο, σε επιλογές συνεργασίας και καλύτερους συνδέσμους μεταξύ επίσημης και ανεπίσημης μάθησης, υπηρεσίες που οι σπουδαστές περιμένουν λόγω τις συνήθειάς τους να τις έχουν και στους υπόλοιπους τομείς της ψηφιακής τους καθημερινότητας.

Επιπλέον, η ΕΕ διακινδυνεύει να "μείνει πίσω" στο θέμα της ανοικτότητας της εκπαίδευσης σε σύγκριση με το παγκόσμιο επίπεδο. Οι ΗΠΑ και ορισμένες χώρες της Ασίας έχουν ήδη επενδύσει σε στρατηγικές για την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης και της μάθησης. Το εκπαιδευτικό τους σύστημα αλλάζει, καθώς ακολουθούνται νέες πρακτικές σε σχολεία και πανεπιστήμια σχετικά με την πρόσβαση και το κόστος της εκπαίδευσης, στις μεθόδους διδασκαλίας και στην παγκόσμια φήμη τους. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία του διαθέσιμου ψηφιακού περιεχομένου προέρχεται από περιοχές εκτός της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που προσφέρουν ανοικτά μαθήματα και ειδικά MOOCs (Massive Open Online Courses) σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αλλαγή υποδείγματος

Τα νέα ψηφιακά μέσα μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγή υποδείγματος στην εκπαίδευση αν αναλογιστεί κανείς την ενδεχόμενη παιδαγωγική, οργανωτική και τεχνολογική καινοτομία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση θα εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες των νέων μέσων και των OER όσο σταδιακά προχωράει στο άνοιγμα των μαθησιακών περιβαλλόντων, του περιεχομένου, της γνώσης και των βασικών υποδομών ΤΠΕ. Χρειάζεται ωστόσο προσεκτική μελέτη στην εφαρμογή της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών και των OER στην εκπαίδευση, καθώς αυτό πρέπει να συμβεί με άξονα τον σπουδαστή και τη βελτίωση της διαδικασίας της μάθησης, και όχι εστιάζοντας στην τεχνολογία καθεαυτή.

Τα αποτελέσματα της ενδεχόμενης αλλαγής υποδείγματος στην εκπαίδευση, λόγω της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών, είναι τα παρακάτω:

  • Τα ανοικτά περιβάλλοντα μάθησης που θα δημιουργηθούν και θα χαρακτηρίζονται από την προσωποποίηση και τη συνεργασία λόγω της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών θα επιφέρουν αλλαγές και θα επαναπροσδιορίσουν τους ρόλους διδάσκοντα και μαθητή.  Ένα γνώρισμα του νέου αυτού περιβάλλοντος είναι ότι δημιουργούνται δίκτυα και κοινότητες μάθησης που δεν βρίσκονται αναγκαία κοντά γεωγραφικά. Επιπλέον, μέσω των κοινωνικών δικτύων διαμορφώνονται ανοικτά, δυναμικά και ελαστικά μαθησιακά περιβάλλοντα τα οποία λαμβάνουν χώρα εκτός του περιβάλλοντος της επίσημης εκπαίδευσης, δηλαδή σε χώρους όπως το σπίτι και στην εργασία, κατά τον ελεύθερο χρόνο των ατόμων. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι δάσκαλοι και εκπαιδευτές μέσα από τις κοινότητες που δημιουργούν μεταξύ τους ανταλλάσουν τις μεθόδους τους, ενώ ταυτόχρονα μπορούν και να ξεκινήσουν μαζί κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών εκπαιδευτικών οργανισμών.
  • Η χρήση και η αξιοποίηση των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων αποτελούν πολύ σημαντικό μέρος του ανοίγματος της εκπαίδευσης. Το ψηφιακό υλικό που διατίθεται ελεύθερο και ανοικτό για τους ενδιαφερόμενους – δασκάλους, μαθητές, αυτοδίδακτους- δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο πρόσβασης στο περιεχόμενο καθεαυτό, αλλά διευρύνει το εύρος του και αλλάζει τις εκπαιδευτικές συνήθειες και μεθόδους. Πιο συγκεκριμένα, η επανάχρηση και η ανοικτή πρόσβαση στους OER αυξάνουν την ποιότητα και μειώνουν το κόστος και τον χρόνο μεταξύ παραγωγής και χρήσης των εκπαιδευτικών πηγών. Η διδασκαλία γίνεται πιο εξατομικευμένη, διαδραστική και συνεργατική. Επιπλέον, η εκπαίδευση με αυτό τον τρόπο προσφέρει εναλλακτικές σε άτομα με διαφορετικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις, από το πιο σίγουρο για την πορεία που θα ακολουθήσει μέχρι αυτό που ίσως βρίσκεται εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού δικτύου, καθώς οι OER είναι διαθέσιμες οποτεδήποτε και οπουδήποτε.
  • Επιπλέον, οι υποδομές ΤΠΕ και η βελτιωμένη συνδεσιμότητα καθιστούν τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές. Η ανοικτή υποδομή μάθησης βασίζεται σε ανοικτά πρότυπα που επιτρέπουν τη διασύνδεση μεταξύ διαφορετικών υποδομών ή την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης υποδομής από ετερογενείς ανεξάρτητα ανεπτυγμένες δομικές μονάδες. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τις υποδομές αυτές μπορούν να κατασκευαστούν διαφορετικές υπηρεσίες που προσφέρουν οπτικοποίηση και ανάλυση, επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να αξιοποιήσουν την πληθώρα του περιεχομένου μάθησης με πολύ πιο ευέλικτους τρόπους όταν οι πόροι αυτοί θα ενσωματωθούν στις ήδη υπάρχουσες ροές εργασίας τους.

Πλεονεκτήματα

Παρόλο που το μεγαλύτερο μερίδιο στη διεκπεραίωση των δράσεων για το Άνοιγμα της Εκπαίδευσης κατέχει το κάθε κράτος μέλος, ο ρόλος της ΕΕ είναι πολύ σημαντικός. Η ΕΕ μπορεί να κατευθύνει τα κράτη μέλη μέσω της προώθησης των καλύτερων πρακτικών και των συνεργασιών μεταξύ τους. Η διαλειτουργικότητα και η εξισορρόπηση των διαφορετικών οικονομιών μεταξύ των χωρών, θα έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή του κατακερματισμού. Τέλος, η ΕΕ στηρίζει την ανάπτυξη και τη διαθεσιμότητα της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση μέσω οικονομικής στήριξης, συνεργασίες δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και σχετικές συστάσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι τα πλεονεκτήματα από αυτή την "ψηφιακή επανάσταση" είναι πολλαπλά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν εύκολα και τις περισσότερες φορές χωρίς χρέωση να αναζητήσουν και να αποκτήσουν γνώσεις προερχόμενες από πηγές διαφορετικές από αυτές που τους έχουν συστήσει οι δάσκαλοί τους στα ινστιτούτα στα οποία υπάγονται. Επίσης, πρόσβαση τώρα σε μαθήματα θα απολαμβάνουν νέες ομάδες σπουδαστών, καθώς δεν υπάρχουν χωρο-χρονικά όρια στα ανοικτά μαθήματα, αλλά αντίθετα παρουσιάζουν επιλογές προσωποποίησης.

Η εκπαιδευτική γνώση παρέχεται συνήθως από ήδη γνωστούς φορείς, ωστόσο με το άνοιγμα της εκπαίδευσης αναδεικνύονται νέοι εκπαιδευτές, καθώς η δημιουργία και η ανταλλαγή περιεχομένου μεταξύ των δασκάλων γίνεται πολύ εύκολα, ακόμα και ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες. Με αυτό τον τρόπο δίνεται πλέον πρόσβαση σε ποικίλους και διαφορετικούς εκπαιδευτικούς πόρους. Επομένως, "οι ψηφιακές τεχνολογίες επιτρέπουν σε όλα τα άτομα να μαθαίνουν, οπουδήποτε, οποτεδήποτε μέσω οποιασδήποτε συσκευής, με την υποστήριξη των οποιωνδήποτε." όπως προσθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Ανοιγμα της Εκπαίδευσης επίσης διευκολύνει την παγκόσμια συνεργασία. Εκπαιδευτικοί οργανισμοί και διδάσκοντες έχουν την ευκαιρία να απευθύνονται ταυτόχρονα σε χιλιάδες μαθητές από όλες τις ηπείρους μέσω των ανοικτών εκπαιδευτικών πηγών και ειδικότερα μέσω των MOOCs. Επομένως, όλοι οι ενδιαφερόμενοι ανά τον κόσμο μπορούν να επικοινωνούν, να συζητούν και να μοιράζονται περιεχόμενο. Με αυτό τον τρόπο η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών φορέων αλλά και ανεξάρτητων ατόμων γίνεται πιο εύκολη, αποδοτική και αποτελεσματική.

Χαρακτηριστικό επιχείρημα όσων τάσσονται υπέρ του ανοίγματος της εκπαίδευσης είναι επίσης ότι η ευρύτερη χρήση των νέων τεχνολογιών και οι ΑΕΠ μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των δαπανών εκ μέρους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλά και των φοιτητών, ιδίως στις μειονότητες. Ωστόσο, για την επίτευξη αυτού του στόχου χρειάζονται διαρκείς επενδύσεις προς εκπαιδευτικές υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό.


Διαδικτυακή πύλη Open Education Europa

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την ανοικτή εκπαίδευση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τη διαδικτυακή πύλη "Open Education Europa". Στόχος της πύλης αποτελεί η διευκόλυνση της πρόσβασης στους ευρωπαϊκούς ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους, διαφορετικών γλωσσών ώστε να είναι διαθέσιμοι σε σπουδαστές, καθηγητές και ερευνητές.

Ως βάση της πύλης λειτούργησε η προηγούμενη πύλη www.elearningeuropa.info, η οποία από το 2002 υποστήριζε την εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της τεχνολογίας. Η πύλη αυτή, η οποία φιλοξενούσε 38.000 εγγεγραμμένους χρήστες, με έναν μέσο όρο 55.000 επισκεπτών μηνιαίως, λειτούργησε ως σημείο συνάντησης όσων αναζητούν την αλλαγή και την καινοτομία στην εκπαίδευση.

H νέα πύλη "Open Education Europa" αποτελεί μια δυναμική πλατφόρμα που αναπτύχθηκε με τεχνολογία ανοικτού λογισμικού που προσφέρει στην εκπαιδευτική κοινότητα τα απαραίτητα εργαλεία για καλύτερη επικοινωνία και συζήτηση. Επιπλέον, η επιφάνεια διεπαφής της πύλης είναι διαθέσιμη σε 23 γλώσσες ευρωπαϊκών χωρών, ενώ το περιεχόμενο μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα της ΕΕ. Η πύλη διαμορφώνεται έτσι ώστε να εξυπηρετεί τρεις κύριες κατευθύνσεις.

Πρώτον, η ενότητα "Αναζήτηση" διαθέτει ανοικτά μαθήματα, MOOCs και OER που προσφέρονται από κορυφαία ευρωπαϊκά ιδρύματα. Στο τμήμα αυτό ο χρήστης επίσης μπορεί να εντοπίσει ποια μαθήματα, MOOCs και OER προσφέρονται από το κάθε ίδρυμα.

Δεύτερον, η ενότητα "Μοιραστείτε" συνθέτει τον χώρο όπου οι χρήστες της πύλης μπορούν να ανταλλάξουν και να συζητήσουν λύσεις για διάφορα εκπαιδευτικά θέματα και προβλήματα. Ακαδημαϊκοί, εκπαιδευτικοί, πολιτικοί, φοιτητές και άλλοι ενδιαφερόμενοι συγκεντρώνονται εδώ και μοιράζονται πληροφορίες και απόψεις μέσω των blog, την ενημέρωση για προσεχείς εκδηλώσεις και συμμετέχοντας σε θεματικές συζητήσεις.

Τρίτον, η ενότητα "Σε βάθος" φιλοξενεί το eLearning Papers (το δημοφιλέστερο παγκοσμίως ηλεκτρονικό περιοδικό που αναφέρεται στην ανοικτή εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες), παρέχει ολοκληρωμένη λίστα ευρωπαϊκών έργων, αναδεικνύει τα τελευταία νέα της εκπαίδευσης καθώς και τις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις ακαδημαϊκών άρθρων.

Η διαδικτυακή πύλη "Open Education Europa" αποτελεί την ευρωπαϊκή απάντηση στο κίνημα της ανοικτής εκπαίδευσης και της δημιουργίας MOOCs. Η πλατφόρμα μαθημάτων χαρακτηρίζεται από μια προσέγγιση με επίκεντρο τον μαθητή, την ανεξάρτητη μάθηση, την ποιότητα και την αναγνώριση. Πρωταρχικός της στόχος είναι η διαπαιδαγώγηση του κοινού της. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι λειτουργεί ως ανοικτή συνεργασία μεταξύ των ινστιτούτων που ασπάζονται την αξία της καινοτομίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τα MOOCs σημαίνουν μόνο την αρχή της πρωτοβουλίας για την ανοικτή εκπαίδευση στην Ευρώπη. Η πύλη αυτή μπορεί να λειτουργήσει διορατικά για το μέλλον της εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.