Εκδήλωση "Research to Reality": Ψηφιακές λύσεις για την αντιμετώπιση ευρωπαϊκών προκλήσεων

Το EKT υποστηρίζει τη συμμετοχή των ελληνικών οργανισμών και επιχειρήσεων στην εκδήλωση δικτύωσης που διεξάγεται στο πλαίσιο του "Research to Reality".

Ευκαιρίες δικτύωσης και συνεργασιών θα έχουν οι συμμετέχοντες στη διήμερη εκδήλωση “Research to Reality” που διοργανώνεται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δικτύου Ideal-ist την Παρασκευή 5 και και το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2024 στις Βρυξέλλες με παράλληλη διαδικτυακή κάλυψη.

Το "Research To Reality" αποτελεί μια σημαντική εκδήλωση που υπόσχεται να διαμορφώσει το μέλλον της ψηφιοποίησης στην Ευρώπη. Περιλαμβάνει κεντρικές ομιλίες, διαδραστικές συνεδρίες και εργαστήρια με στόχο τη δημιουργία αμοιβαίων συνεργιών μεταξύ της ψηφιακής έρευνας στον Ορίζοντα Ευρώπη και των δράσεων στο Πρόγραμμα Digital Europe.

Με αφορμή τα τρέχοντα επιτεύγματα και τις ανάγκες, τις γνώσεις και την εμπειρία των συμμετεχόντων, θα δημιουργηθούν συγκεκριμένες συστάσεις, καλές πρακτικές και δράσεις για την καλύτερη ευθυγράμμιση αυτών των μεγάλων ευρωπαϊκών ψηφιακών προγραμμάτων χρηματοδότησης και επενδύσεων.

Η διήμερη εκδήλωση θα απαντήσει στα παρακάτω κρίσιμα ερωτήματα:

  • Πώς η Ευρώπη αποκτά στρατηγική ηγεσία σε βασικές ψηφιακές τεχνολογίες, με πραγματικά οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της;
  • Πώς μπορεί η έρευνα της Ευρώπης για τις ψηφιακές τεχνολογίες να βοηθήσει στην επίτευξη των φιλοδοξιών για Digital Decade και Twin Transition;
  • Ποιες είναι οι προκλήσεις για τη δημιουργία ενός βελτιωμένου ευρωπαϊκού ψηφιακού τοπίου χρηματοδότησης και επενδύσεων και πώς θα ξεπεραστούν;

Στο πλαίσιο του "Research To Reality", θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό Brokerage Event από το Δίκτυο Enterprise Europe Network και το Δίκτυο των ευρωπαϊκών Εθνικών Σημείων Επαφής Idealist, που θα δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να δικτυωθούν με ερευνητές, διαμορφωτές ψηφιακής πολιτικής και καινοτόμες εταιρείες από τον τομέα των τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT), Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster 4 (Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία, Διάστημα) του Ορίζοντα Ευρώπη, μέλος του Δικτύου Idealist και με συντονιστικό ρόλο στην Κοινοπραξία Enterprise Europe Network Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή ελληνικών οργανισμών και επιχειρήσεων στην εκδήλωση δικτύωσης.

Οι εγγραφές για συμμετοχή στο Brokerage Event θα ανοίξουν σύντομα εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Γιώργος Μέγας, Συντονιστής των Εθνικών Σημείων Επαφής για το Cluster 4 στο ΕΚΤ, email: megas@ekt.gr).

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ομάδα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες «Υγεία» (Cluster 1) και «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα» (cluster 4), καθώς και για την «Αποστολή για τον Καρκίνο». Υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Το ΕΚΤ είναι βασικό μέλος του δικτύου των ΕΣΕ για το Health (ΗΝΝ3.0), για το Digital στον Ορίζοντα Ευρώπη, (Ideal-ist), για το Industry (NCP4Industry) και για το MSCA (MSCA-NET).

Το Δίκτυο Ideal-ist

To Ideal-ist είναι το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για το Cluster 4 στον Ορίζοντα Ευρώπη. Το ΕΚΤ είναι βασικό μέλος του Ideal-ist από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ

Μάθετε Περισσότερα