Ρεκόρ ελληνικών συμμετοχών στην εκδήλωση δικτύωσης του ΕΚΤ στο ICT Proposers’ Day 2017

Στο πλαίσιο του ICT Proposers’ Day 2017 συμπεριλήφθηκε η επίσημη παρουσίαση των προκηρύξεων του 2018-2020, ενώ επιπλέον έλαβαν χώρα μια σειρά από εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, workshops δικτύωσης, εκθέσεις παρουσίασης έργων και στοχευμένες face2face επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων οργανισμών που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προτάσεις.

Με μεγάλη επιτυχία συμμετείχε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στην εκδήλωση δικτύωσης "Face2Face Brokerage Event", η οποία διοργανώθηκε στις 9-10 Νοεμβρίου στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Enterprise Europe Network και το Ideal‐ist, το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για τον τομέα ICT στον Ορίζοντα 2020, στο πλαίσιο του μεγαλύτερου συνεδρίου δικτύωσης και πληροφόρησης για τον κλάδο των ΤΠΕ «ICT Proposers’ Day 2017». Το ΕΚΤ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στον Ορίζοντα 2020, εταίρος του Ideal‐ist και συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, υποστήριξε τη συμμετοχή-ρεκόρ 92 ελληνικών φορέων στη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Η εκδήλωση ICT Proposers’ Day 2017 επικεντρώθηκε στην ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα εργασίας του Ορίζοντα 2020 για το 2018-2020. Το ICT proposers Day αποτελεί πλέον μια εξαιρετική ευκαιρία για Ακαδημαϊκούς, Ερευνητές, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και κυβερνητικούς φορείς από όλη την Ευρώπη και αλλού να δικτυωθούν και να χτίσουν ποιοτικές συνεργασίες μεταξύ τους αλλά και να ενημερωθούν για τα νέα προγράμματα εργασίας. Η εκδήλωση συγκέντρωσε περισσότερους από 5.000 φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε κάποια από τις αναμενόμενες προκηρύξεις του Ορίζοντα 2020 με επίκεντρο τις ΤΠΕ και τις Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες (FET).

Στο πλαίσιο του ICT Proposers’ Day 2017 συμπεριλήφθηκε η επίσημη παρουσίαση των προκηρύξεων του 2018-2020, ενώ επιπλέον έλαβαν χώρα μια σειρά από εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, workshops δικτύωσης, εκθέσεις παρουσίασης έργων και στοχευμένες face2face επιχειρηματικές συναντήσεις με εκπροσώπους οργανισμών που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προτάσεις. Δείτε το πρόγραμμα και τις παρουσιάσεις στο Link που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict-proposers-day-2017/programme.cfm

Ρεκόρ 92 ελληνικών συμμετοχών που πραγματοποίησαν 700 διμερείς συναντήσεις σε σύνολο 1.000 συμμετεχόντων με 5.600 συναντήσεις!

Ο μεγαλύτερος πόλος έλξης ήταν για μια ακόμα φορά οι διμερείς συναντήσεις (face2face meetings) για την προώθηση των συνεργασιών που διοργανώνει κάθε χρόνο το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για τις ΤΠΕ στον Ορίζοντα 2020, Ideal-ist και το Enterprise Europe Network. Διοργανώθηκαν περισσότερες από 5.600 συναντήσεις για 1.000 συμμετέχοντες, από τις οποίες στις 700 περίπου συμμετείχαν Έλληνες από διάφορους φορείς!

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, κύριος συνδιοργανωτής αυτών των διμερών συναντήσεων ως μέλος του δικτύου Ideal-ist και συντονιστής του ελληνικού κόμβου του Enterprise Europe Network με ενεργό συμμετοχή στο ICT Sector Group, υποστήριξε με μεγάλη επιτυχία τους 92 Έλληνες συμμετέχοντες στις διμερείς συναντήσεις, αριθμός ρεκόρ συμμετοχών. 52 από τους συμμετέχοντες επέλεξαν το ΕΚΤ ως Γραφείο Υποστήριξης, 16 δεν επέλεξαν γραφείο υποστήριξης και 24 επέλεξαν άλλο γραφείο υποστήριξης.

Τέλος, το ΕΚΤ ήταν υπεύθυνο για την οργάνωση και υλοποίηση του Workshop Cascading Grants ενός εκ των 3 Workshops που διοργάνωσε το δίκτυο Ideal‐ist και μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.ideal-ist.eu/event/ict-proposers-day-2017.

Τo Cascade Funding (Financial Support to Third Parties) είναι ένα μηχανισμός που επιτρέπει σε μια κοινοπραξία που έχει λάβει χρηματοδότηση από συγκεκριμένες προκηρύξεις και θεματικές περιοχές του Ορίζοντα 2020 να διαθέσει μέρος του προϋπολογισμού της και να δημοσιεύσει τις δικές της ανοικτές προκηρύξεις (Open Calls), στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (SMEs), προκειμένου να ενισχυθεί ο αντίκτυπος των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

Το Session για τα Cascading Grants Projects περιλάμβανε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, στην οποία παρουσίασαν τις εμπειρίες, απόψεις και συμβουλές τους για τις συγκεκριμένες ευκαιρίες, τόσο οι συντονιστές έργων που δίνουν οικονομική στήριξη σε τρίτα μέρη όσο και συμμετέχοντες σε παρόμοιες ανοικτές προκηρύξεις. Στο panel συμμετείχαν μεταξύ άλλων και οι Έλληνες συντονιστές των μεγάλων έργων (που ενσωματώνουν μηχανισμούς Cascading Grants) HORSE (Robotics) και SymbIoTe (IoT) δίνοντας hits & tips για την πετυχημένη υποβολή στις δικές τους, αλλά και άλλες προκηρύξεις τέτοιου τύπου. Οι κυρίως συμβουλές που έδωσε το πάνελ στους ακροατές ήταν να κάνουν το επόμενο βήμα και να υποβάλουν σε μια ανοικτή πρόσκληση κάποιου προγράμματος που εφαρμόζει Cascading Grants μηχανισμούς, καθώς μπορεί να είναι αρκετά πιο αποτελεσματικά από το SME Instrument, όμως τα κριτήρια αξιολόγησης χρειάζονται περισσότερο αποσαφήνιση ήταν η προτροπή του κοινού που απευθυνόταν στην κα Anne-Marie Sassen officer της ΕΕ και κύριος ομιλητής του πάνελ.

Τα διαθέσιμα έργα, στις ανοικτές προκηρύξεις των οποίων μπορεί  μια σχετική Μικρομεσαία Επιχείρηση να υποβάλλει πρόταση, μπορείτε να τα δείτε εδώ: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/competitive.html