Εκδήλωση Δικτύωσης στον τομέα των Ψηφιακών Τεχνολογιών στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το EKT, Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Ορίζοντα Ευρώπη και μέλος του Enterprise Europe Network, υποστηρίζει την συμμετοχή ελληνικών οργανισμών και επιχειρήσεων στην εκδήλωση.

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επαγγελματικών και ερευνητικών συνεργασιών στον τομέα των Ψηφιακών Τεχνολογιών θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί στη διεθνή εκδήλωση συναντήσεων “Horizon Europe Digital - Face2Face Brokerage”. Η εκδήλωση πραγματοποιείται διαδικτυακά την Κυριακή 15 και τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2022 και λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Digital, Industry, and Space 2022 - Online information day” που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12-14 Δεκεμβρίου 2022.

Η εκδήλωση δικτύωσης διοργανώνεται από το Enterprise Europe Network και το Δίκτυο Ideal-ist, ενώ το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT), Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster 4 (Digital, Industry, Space) στον Ορίζοντα Ευρώπη, μέλος του Enterprise Europe Network και του Ideal-ist, υποστηρίζει τη συμμετοχή ελληνικών οργανισμών και επιχειρήσεων.

Επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Ψηφιακών Τεχνολογιών (ΤΠΕ-ICT) αποτελούν το ακροατήριο στο οποίο στοχεύουν οι διοργανωτές. 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν και να συμμετάσχουν σε κοινοπραξίες ώστε να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο των πρώτων προκηρύξεων του 2023 στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών στον Ορίζοντα Ευρώπη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν δωρεάν εδώ και να υποβάλουν στοιχεία προφίλ έως τις 16 Δεκεμβρίου 2022. Όλα τα προφίλ θα αξιολογηθούν και θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο του Brokerage Event και θα αποτελέσουν τη βάση για τις διαδικτυακές Β2Β συναντήσεις.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θέλουν να συμμετέχουν στην εκδήλωση, κατά την εγγραφή τους, στο πεδίο «Γραφείο Υποστήριξης - Support Office», επιλέγουν «GR National Documentation Centre EKT», προκειμένου να υποστηριχθούν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT).

Προτείνεται οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν τη διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα Horizon Europe - Information Day για το Cluster 4 που θα πραγματοποιηθεί στις 12-14 Δεκεμβρίου 2022 και στην οποία θα γίνει παρουσίαση από στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των νέων προκηρύξεων του 2023 και των ευκαιριών χρηματοδότησης που προσφέρονται.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Γιώργος Μέγας, κύριο Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster 4 στο ΕΚΤ, email: megas@ekt.gr).

H Θεματική Ενότητα 4 στον Ορίζοντα Ευρώπη

Η θεματική ενότητα 4 (Cluster 4) αποτελεί ένα από τα προγράμματα του Πυλώνα ΙΙ του Ορίζοντα Ευρώπη για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.

Με προϋπολογισμό περίπου 15 δισ. ευρώ, το πρωταρχικό όραμα πίσω από τις προτεινόμενες επενδύσεις είναι αυτό της Ευρώπης που διαμορφώνει ανταγωνιστικές και αξιόπιστες τεχνολογίες για μια ευρωπαϊκή βιομηχανία που θα ηγείται σε παγκόσμιο επίπεδο σε βασικούς τομείς, ενισχύοντας τη διάσταση της προστασίας του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και της κατανάλωσης, με σεβασμό στα όρια του πλανήτη μας.

Σκοπός είναι η μετάβαση σε μια ανταγωνιστική, ψηφιακή, χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και κυκλική βιομηχανία που θα εξασφαλίσει βιώσιμη προμήθεια πρώτων υλών, θα αναπτύξει προηγμένα υλικά και θα παρέχει τη βάση για την πρόοδο και την καινοτομία στις παγκόσμιες προκλήσεις για την κοινωνία. Το αναμενόμενο αντίκτυπο αυτού του Cluster περιέχονται στο στρατηγικό σχέδιο «Ορίζοντας Ευρώπη».

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ομάδα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) και στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες 1 «Υγεία» και 4 «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα». Υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Το ΕΚΤ είναι βασικό μέλος του δικτύου των ΕΣΕ για το Digital στον Ορίζοντα Ευρώπη, του δικτύου Ideal-ist και του δικτύου των ΕΣΕ για το Industry, NCP4Industry.

Το ΕΚΤ είναι ο πρώτος Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας (DIH) στην Ελλάδα που καταχωρήθηκε στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και συμμετέχει ενεργά στο DIH Expert Group της Eυρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, το EKT είναι ο συντονιστής του ελληνικού κόμβου EIT Health στην Ελλάδα.   

Enterprise Europe Network

Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο. Αποτελείται από 600 συνεργαζόμενους οργανισμούς, 3.000 εξειδικευμένα στελέχη και 17 ομάδες εμπειρογνωμόνων σε αντίστοιχους βιομηχανικούς κλάδους, σε περισσότερες από 60 χώρες. Από το 2008 έχει βοηθήσει 2,9 εκατομμύρια επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν διεθνώς, ενώ 475.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν εμπιστευτεί μέχρι σήμερα τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του Δικτύου.

Στην Ελλάδα, η κοινοπραξία Enterprise Europe Network Hellas αποτελείται από 16 οργανισμούς καταξιωμένους στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων βιομηχανικών συνδέσμων, ερευνητικών, τεχνολογικών και τραπεζικών ιδρυμάτων, καθώς και εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων. Το ΕΚΤ είναι ιδρυτικό μέλος και έχει συντονιστικό ρόλο στην κοινοπραξία.

Το Δίκτυο Ideal-ist

To Ideal-ist είναι το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για το Cluster 4 στον Ορίζοντα Ευρώπη. Το ΕΚΤ είναι βασικό μέλος του Ideal-ist από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Enterprise Europe Network, ΕΚΤ