Εκδήλωση «Πολιτισμός, Ψηφιακά Μέσα και Επιχειρηματικότητα: Από την Ψηφιοποίηση στην Παιχνιδοποίηση»

Το ΕΚΤ συμμετέχει στη διήμερη διεθνή εκδήλωση που διοργανώνει η ΜΚΟ Ξένιος Πόλις, με σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, ερευνητικών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, για τη σχέση πολιτισμού, ψηφιακών μέσων και επιχειρηματικότητας.

Διεθνή εκδήλωση με θέμα “Πολιτισμός, Ψηφιακά Μέσα και Επιχειρηματικότητα: Από την Ψηφιοποίηση στην Παιχνιδοποίηση” διοργανώνει στην Αθήνα, στις 18 και 19 Μαΐου, η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Ξένιος Πόλις σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών &Ενημέρωσης και τον ερευνητικό οργανισμό CARDET με σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, ερευνητικών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, για τη σχέση πολιτισμού, ψηφιακών μέσων και επιχειρηματικότητας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε δύο μέρη, την Παρασκευή 18 Μαΐου, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών &Ενημέρωσης (Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Καλλιθέα) και το Σάββατο 19 Μαΐου, κτήριο Alpha Bank (Σοφοκλέους 11, Ομόνοια, Αθήνα). Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) συμμετέχει στην εκδήλωση παρουσιάζοντας την ενιαία πύλη αναζήτησης πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture.gr.

Την πρώτη ημέρα θα γίνει η παρουσίαση επιτυχημένων εφαρμογών (ψηφιακά εργαλεία/ project), από πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση της προαγωγής του πολιτισμού με ένα σύγχρονο -τεχνολογικά- τρόπο.

Ο Δρ. Χάρης Γεωργιάδης, εκπροσωπώντας το ΕΚΤ, θα παρουσιάσει στο κοινό, την Παρασκευή 18 Μαϊου, την πύλη SearchCulture.gr. Η πύλη έχει ως στόχο τη συσσώρευση σε ένα ενιαίο σημείο του συνόλου του ελληνικού ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος που παράγεται με δημόσια χρηματοδότηση, την ασφαλή διαφύλαξή του και την ελεύθερη, ανοικτή διάθεση του δημόσιου αυτού πλούτου στους πολίτες, τους ερευνητές και την εκπαιδευτική κοινότητα. Μέσω του SearchCulture.gr, το ΕΚΤ συγκεντρώνει το εθνικό πολιτιστικό περιεχόμενο, διασφαλίζοντας τη συνεχιζόμενη πρόσβαση σε αυτό, και τροφοδοτεί ως βασικός πάροχος την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana, συμβάλλοντας έτσι ακόμη περισσότερο στην αύξηση της ευρεσιμότητας, της επανάχρησης και της διεθνούς προβολής του ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου. Επιπλέον, οι φορείς που διαθέτουν το περιεχόμενο τους στην πύλη SearchCulture.gr μπορούν, ταυτόχρονα, να εξασφαλίσουν τη μακροχρόνια διαφύλαξή του, αξιοποιώντας την υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακού Περιεχομένου του ΕΚΤ .

Την δεύτερη ημέρα αναμένεται να βρεθούν τόποι συν-αντίληψης, να προταθούν συνεργασίες και να τεθούν οι βάσεις νέων καινοτόμων συνεργειών μέσα από τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας με τις παρακάτω θεματικές: (α) Ψηφιακός πολιτισμός και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, (β) Μουσεία, πολιτιστικά ιδρύματα και ψηφιακά μέσα, (γ) Πολιτισμός, τουρισμός και ψηφιακός κόσμος, (δ) Εκπαίδευση και «νέα Mέσα» (new media).

Την εκδήλωση υποστηρίζουν μεταξύ άλλων, φορείς όπως: το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, το Πανεπιστήμιο Harvard (International Gamification Confederation), το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το GRIPEN Europe (Ρουμανία), το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το Ερευνητικό κέντρο «Αθηνά», Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών, το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου κ.ά.

Η ΜΚΟ «Ξένιος Πόλις»

Η «Ξένιος Πόλις» συνιστά μία νέα προσπάθεια (ιδρύθηκε στις αρχές του 2016), η οποία στηρίζεται στον ενθουσιασμό νέων επιστημόνων αλλά και στην υποστήριξη εγνωσμένων ακαδημαϊκών. Γενικό σκοπό του φορέα συνιστούν ο επιστημονικός προβληματισμός, η έρευνα αλλά και η οργάνωση προγραμμάτων κοινωνικής μέριμνας, εκπαίδευσης και πολιτισμού. Η έμφαση δίνεται κατά κύριο λόγο σε ζητήματα ενημέρωσης, κατάρτισης και υποστήριξης κοινωνικών ομάδων, οι οποίες σταθερά ή κατά περίσταση χαρακτηρίζονται ως ευπαθείς και ευάλωτες.

Στις δράσεις του φορέα, κεντρική θέση καταλαμβάνουν τόσο η προαγωγή της καινοτομίας, όσο και η λειτουργική ενσωμάτωση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών.

Τα θεματικά πεδία που απασχολούν την «Ξένιος Πόλις» είναι μεταξύ άλλων: οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, η εκπαιδευτική και συμβουλευτική υποστήριξη παιδιών και εφήβων, η εκπαίδευση στα ΜΜΕ (για μαθητές και γονείς), τα ζητήματα φύλου, τα ζητήματα διακρίσεων (με έμφαση στο εκπαιδευτικό πεδίο), ο πολιτισμός και η κοινωνική ευημερία, η εφαρμοσμένη αρχαιογνωσία και ο ψηφιακός πολιτισμός, τα προβλήματα στα αστικά περιβάλλοντα και τα περιβαλλοντικά θέματα.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ξένιος Πόλις, ΕΚΤ