Οι Δράσεις Ανταλλαγών Προσωπικού και Συγχρηματοδότησης του προγράμματος MSCA στο επίκεντρο εκδήλωσης του ΕΚΤ

Περισσότεροι από 300 συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αναλυτικές παρουσιάσεις από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ωφελούμενους του προγράμματος και Εθνικά Σημεία Επαφής στην Ελλάδα και την Κύπρο, και να θέσουν απευθείας τα ερωτήματά τους.

Περισσότεροι από 300 ερευνητές, καθηγητές και εκπρόσωποι ιδρυμάτων υποτροφιών από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και χώρες του εξωτερικού, συμμετείχαν στη διαδικτυακή εκδήλωση «Νέες προκηρύξεις για ανταλλαγές προσωπικού και συγχρηματοδότηση μέσω των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie» την Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021. Ομιλητές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συντονιστές επιτυχημένων έργων και Εθνικά Σημεία Επαφής παρουσίασαν τις συγκεκριμένες δράσεις του προγράμματος MSCA του Ορίζοντα Ευρώπη. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου (IδΕΚ), Εθνικά Σημεία Επαφής για τις δράσεις MSCA, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG EAC) και τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας / Research Executive Agency (REA).

Οι ομιλητές επικεντρώθηκαν στις νέες προκηρύξεις των Δράσεων Ανταλλαγών Προσωπικού (Staff Exchanges) και Συγχρηματοδότησης (COFUND) του προγράμματος Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Οι συγκεκριμένες δράσεις προάγουν και ενισχύουν τη διεπιστημονικότητα, την καινοτομία και τις συνέργειες μεταξύ οργανισμών, ερευνητών και επιχειρήσεων.

Το κοινό αποτελούνταν κυρίως από ελληνικούς και κυπριακούς ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, επιχειρήσεις και ιδρύματα που παρέχουν υποτροφίες, αλλά και ερευνητές υποψήφιους διδάκτορες, κατόχους διδακτορικού τίτλου και μεταδιδάκτορες, μέλη ΔΕΠ από όλα τα ερευνητικά πεδία.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αναλυτικές παρουσιάσεις από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ωφελούμενους του Προγράμματος και Εθνικά Σημεία Επαφής στην Ελλάδα και την Κύπρο, και να θέσουν απευθείας τα ερωτήματά τους.

Την εκδήλωση προλόγισε η Διευθύντρια του ΕΚΤ Δρ Εύη Σαχίνη, αναφερόμενη στις εμβληματικές Δράσεις MSCA, από το ξεκίνημά τους το 1996 μέχρι σήμερα, και στη συνεχή υποστήριξη που παρέχει το ΕΚΤ στους ερευνητές στην υποβολή των προτάσεών τους και στη δικτύωση. Επισήμανε ότι οι Δράσεις MSCA λειτουργούν ανασχετικά στο φαινόμενο της διαρροής εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού εκτός ΕΕ και δύνανται να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ έρευνας και επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Την εκδήλωση χαιρέτισε με τη σειρά του ο Θεόδωρος Λουκαΐδης, Γενικός Διευθυντής του ΙδΕΚ, αναφερόμενος στη σημασία του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο των Δράσεων MSCA, ενώ αναφέρθηκε και στις συνέργειες που αναπτύσσουν ΕΚΤ και ΙδΕΚ για την υποστήριξη, ενίσχυση και μετασχηματισμό των οικοσυστημάτων έρευνας και καινοτομίας των δύο χωρών. Η Κύπρος, επισήμανε, είχε ιδιαίτερα αξιόλογες επιδόσεις στις Δράσεις MSCA στο προηγούμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ορίζοντας 2020.

Την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της συνεργασίας, αλλά και τη μεταμόρφωση του ελληνικού και ευρωπαϊκού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας μέσω των Δράσεων MSCA, επισήμανε στον χαιρετισμό του ο Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας. Όπως τόνισε ο κ. Αθ. Κυριαζής, το προγράμματα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, και ιδιαίτερα το MSCA, κατάφεραν να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία, μέσω «κυκλοφορίας εγκεφάλων» στην Ευρώπη, ενώ αξιοσημείωτη είναι διαχρονικά η συμμετοχή της Ελλάδας στα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ.

Τον λόγο, έπειτα, πήραν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην αρχή η Ελευθερία Λυκουρέση και η Δρ Βασιλική Εξάρχου, από το European Research Executive Agency (EREA), παρουσίασαν τη Δράση Ανταλλαγών Προσωπικού (Staff Exchanges). Παρουσιάστηκαν οι 5 Δράσεις του Προγράμματος MSCA (Staff Exchange, COFUND, Doctoral Networks, Postdoctoral Fellowships, MSCA and citizens) και έγινε αναλυτική επεξήγηση των στόχων, της διάρκειας, των κριτηρίων ένταξης, των προϋποθέσεων και των κατηγοριών χρηματοδότησης, της Δράσης Staff Exchanges. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επεξήγηση της διεπιστημονικότητας, των συνεργειών και της διάδοσης των αποτελεσμάτων κατά τη συγγραφή της πρότασης για χρηματοδότηση. Έγινε σαφές ότι τα Εθνικά Σημεία Επαφής διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην καθοδήγηση και στήριξη των ερευνητών που επιθυμούν να υποβάλουν προτάσεις.

Στη συνέχεια, η Καθηγήτρια Μαρία Παπαδοπούλη από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, επωφελούμενη των Δράσεων MSCA και συντονίστρια του έργου RISE neuronsXnets, παρουσίασε την προσωπική της διαδρομή στον κόσμο της έρευνας. Η ίδια κατάφερε, μέσα από τη δυνατότητα που της δόθηκε από το MSCA, να δημιουργήσει μια κοινοπραξία με ακαδημαϊκούς και μη ακαδημαϊκούς φορείς από την Ευρώπη και τρίτες χώρες όπως οι ΗΠΑ, έχοντας ένα δίκτυο άριστων επιστημόνων από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, με σκοπό να μελετήσει σε βάθος ένα ερευνητικό αντικείμενο, το οποίο απαιτούσε συνέργειες από διάφορες επιστήμες. Συγκεκριμένα, παρουσίασε έναν δεκάλογο καλών πρακτικών και έδωσε σημαντικές συμβουλές για την υποβολή προτάσεων.

Οι παρουσιάσεις συνεχίστηκαν με τις ομιλίες των Εθνικών Σημείων Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη. Η Δρ Cristina Pascual από το ΕΚΤ παρουσίασε συνολικά τις δράσεις του οργανισμού στην κατεύθυνση της στήριξης της ερευνητικής, ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας. Έκανε έναν απολογισμό της δραστηριότητας του ΕΚΤ ως Εθνικού Σημείου Επαφής για τις Δράσεις Marie Sklodowska-Curie στον Ορίζοντα Ευρώπη με περισσότερους από 5.000 συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε και περισσότερες από 250 συμβουλευτικές υπηρεσίες που δόθηκαν για τις εν λόγω δράσεις.  O Δρ Άγγελος Ντάντος από το ΙδΕΚ παρουσίασε το εύρος των υποστηρικτικών υπηρεσιών που παρέχουν σε φορείς και ερευνητές της Κύπρου που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα MSCA, καθώς και τα αξιόλογα στατιστικά στοιχεία της κυπριακής συμμετοχής στο προηγούμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ορίζοντας 2020.

Τα χαρακτηριστικά της Δράσης COFUND των MSCA παρουσίασε η Alexandra Pedersen, COFUND Call Coordinator από το European Research Executive Agency με εκτενή αναφορά στους στόχους, τη δομή των οργανισμών που συμμετέχουν, τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης, τη διάρκεια, αλλά και τις διαφορές του Προγράμματος σε σχέση με τον Ορίζοντα 2020. Ανέφερε ότι έχουν προστεθεί νέες κατηγορίες κόστους, για να συμπεριληφθούν πρόσθετες ανάγκες των ερευνητών.

O Δρ Μάριος Δημητριάδης, Διευθυντής της Υπηρεσίας Υποστήριξης Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και Εκτελεστικός Διευθυντής στο European Office of Cyprus, μετέφερε την προσωπική του εμπειρία από το έργο ONISILOS για το οποίο έλαβε χρηματοδότηση μέσω της δράσης MSCA-COFUND. Το έργο μεταμόρφωσε το πρόγραμμα διδακτορικών της Κύπρου, ενίσχυσε την διεπιστημονική και υψηλής ποιότητας έρευνα, την επιχειρηματικότητα και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, προσέλκυσε άριστους ερευνητές και κράτησε αξιόλογους επιστήμονες στη Κύπρο.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Δημήτρης Μαραγκός, Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Δράσεις MSCA και υπεύθυνος επικοινωνίας της Πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» που υλοποιεί το ΕΚΤ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, το κοινό είχε την ευκαιρία να πραγματοποιεί ζωντανά ερωτήσεις στους ομιλητές, οι οποίες απαντήθηκαν μετά το τέλος των παρουσιάσεων. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε διαδραστικές δημοσκοπήσεις σχετικά με το επιστημονικό τους πεδίο, την υποβολή προτάσεων, και την ικανοποίησή τους από το webinar.

Μπορείτε να δείτε το βίντεο της εκδήλωσης εδώ και τις παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν εδώ.

Τις προκηρύξεις COFUND μπορείτε να τις βρείτε εδώ, ενώ τις προκηρύξεις Staff Exchanges εδώ, και αντίστοιχα να υποβάλετε την αίτησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις προκηρύξεις Staff Exchanges, μπορείτε να παρακολουθήσετε την ενημερωτική ημερίδα της ΕΕ, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Νοεμβρίου 2021.

Δείτε το βίντεο της εκδήλωσης

 

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

Οι Δράσεις Marie Skłodowska-Curie, με προϋπολογισμό περίπου 6,6 δισ. ευρώ (2021-2027), επιδιώκουν να ανταποκριθούν στον ευρωπαϊκό στόχο για μια ισχυρή, ανθεκτική, ευέλικτη και δημιουργική βάση ανθρώπινου δυναμικού, που θα διαθέτει τον κατάλληλο συνδυασμό δεξιοτήτων, και θα είναι ικανή να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και να καινοτομεί. Την περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020, υποστηρίχθηκαν περισσότεροι από 65.000 ερευνητές στην Ευρώπη και παγκοσμίως, και χρηματοδοτήθηκαν πάνω από 1.000 κορυφαία διεθνή διδακτορικά δίκτυα.

Η Δράση Ανταλλαγών Προσωπικού αποσκοπεί στην ανάπτυξη διεθνούς, διατομεακής και διεπιστημονικής βιώσιμης συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, και συμβάλλει στον μετασχηματισμό των ιδεών σε καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες.

Η Δράση COFUND συγχρηματοδοτεί νέα ή υφιστάμενα διδακτορικά προγράμματα και προγράμματα μεταδιδακτορικών υποτροφιών σε κράτη μέλη της ΕΕ ή συνδεδεμένες χώρες του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη με στόχο τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών των δράσεων MSCA. Περιλαμβάνει τη διεθνή, διατομεακή και διεπιστημονική ερευνητική κατάρτιση, καθώς και τη διεθνή και διατομεακή κινητικότητα των ερευνητών σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους.

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ομάδα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) και στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες «Υγεία» και «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα». Υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Ως Εθνικό Σημείο Επαφής, υποστηρίζει την υλοποίηση έργων που συνεχίζονται και στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020.

Παράλληλα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο, το ΕΚΤ υποστηρίζει την ανθεκτικότητα και την ανάπτυξη ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών, παρέχοντας υπηρεσίες δικτύωσης, μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας, και συμβουλευτική καθοδήγηση για πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και εντοπισμό ευκαιριών διεθνών συνεργασιών.

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό της συμμετοχής της Κύπρου σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, όπως τα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ, το Πρόγραμμα COST, το Δίκτυο EURAXESS, το Enterprise Europe Network, κ.α. Από το 1999, το ΙδΕΚ φιλοξενεί ένα κεντρικό σύστημα των κυπριακών Εθνικών Σημείων Επαφής για τα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου και του Ορίζοντα Ευρώπη. Επιπλέον, το ΙδΕΚ προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην εθνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα, όπως πληροφόρηση και καθοδήγηση κατά την προετοιμασία προτάσεων έργων (ενημερωτικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, εργαστήρια, προκαταρκτικούς και πλήρεις ελέγχους προτάσεων, mock interviews, κ.α.), καθώς και κατά τη διάρκεια διαχείρισης χρηματοδοτούμενων έργων.