Δημήτρης Μαραγκός

Συντονιστής Πρωτοβουλίας "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας", ΕΚΤ

Ο Δημήτρης Μαραγκός είναι απόφοιτος του τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος μάστερ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ενώ μιλάει 4 ξένες γλώσσες.

Τα τελευταία 11 χρόνια εργάζεται ως επικοινωνιολόγος σε φορείς που διαχειρίζονται ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα για τους τομείς της εκπαίδευσης της κατάρτισης και της έρευνας.

Από τον Μάιο του 2015 είναι ανεξάρτητος εμπειρογνωμόνων της ΕΕ στο δίκτυο Team Europe, το οποίο συντονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του δικτύου αυτού ενθαρρύνει το διάλογο μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, των νέων και της κοινωνίας των πολιτών.

Από τον Απρίλιο του 2017 συντονίζει την Πρωτοβουλία "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" στο ΕΚΤ.