Δρ Cristina Pascual

Εθνικό Σημείο Επαφής για τις MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη, ΕΚΤ

Η Cristina Pascual-Ramos εργάζεται στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου από το 2005 ως σύμβουλος Έρευνας και Καινοτομίας, με εμπειρία σε όλα τα στάδια διαχείρισης διεθνών έργων. Είναι εθνικό σημείο επαφής για τις θεματικές ομάδες «Marie Skłodowska-Curie Actions» (MSCA) και «Υγεία» στο νέο Πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, Ορίζοντας Ευρώπη.

Έχει συμμετάσχει στη διαχείριση και υλοποίηση πολλών ευρωπαϊκών έργων όπως του Enterprise Europe Network (EEN). Στο ΕΕΝ, είναι μέλος των κλαδικών ομάδων εμπειρογνωμόνων σε θέματα Υγείας και Θαλάσσιας Τεχνολογίας.

Από το 1991 έως το 2004 εργάστηκε ως ερευνήτρια σε διεπιστημονικό περιβάλλον σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, και Ελλάδα) σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα στους τομείς της Υγείας και των Τροφίμων (Επιχορήγηση Marie Curie Individual Fellowship 2001-2003).  

Έχει πτυχίο Κτηνιατρικής και Παιδαγωγικής Ικανότητας από το Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης (Ισπανία) και Διδακτορικό δίπλωμα  στις Επιστήμες Ζωής (2000) από το Πανεπιστήμιο του Reading.