Δρ Cristina Pascual

Σύμβουλος Έρευνας και Καινοτομίας, Εθνικό Σημείο Επαφής Horizon 2020, ΕΚΤ

Η Cristina Pascual-Ramos εργάζεται στο ΕΚΤ από το 2005 ως σύμβουλος Έρευνας και Καινοτομίας, με εμπειρία σε όλα τα στάδια διαχείρισης διεθνών έργων.

Έχει συμμετάσχει στη διαχείριση και υλοποίηση πολλών ευρωπαϊκών έργων όπως του Enterprise Europe Network (EEN). Στο ΕΕΝ, είναι μέλος των κλαδικών ομάδων εμπειρογνωμόνων σε θέματα Υγείας και Θαλάσσιας Τεχνολογίας.

Επίσης, είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για ευρωπαϊκά προγράμματα από το 2006. Στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τα προγράμματα «European Research Council», «Marie Sklodowska-Curie Actions», «Future & Emerging Technologies» και «Health, Demographic Change & Wellbeing».

Από το 1991 έως το 2004 εργάστηκε ως ερευνήτρια σε διεπιστημονικό περιβάλλον σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, και Ελλάδα) σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα στους τομείς της Υγείας και των Τροφίμων (Επιχορήγηση Marie Curie Individual Fellowship 2001-2003).  

Έχει πτυχίο Κτηνιατρικής και Παιδαγωγικής Ικανότητας από το Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης (Ισπανία) και Διδακτορικό δίπλωμα  στις Επιστήμες Ζωής (2000) από το Πανεπιστήμιο του Reading.